Gmina Sadkowice

867

Galeria

Imieniny

Niedziela, 20 sierpnia 2017
Imieniny Bernarda, Samuela

BIP

Treść strony

Wybudowaliśmy chodnik w Trębaczewie

W czerwcu zrealizowaliśmy kolejną inwestycję. Tym razem wybudowaliśmy chodnik w miejscowości Trębaczew.

Nowy ciąg komunikacyjny wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Teraz mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności dzieci i młodzież, nie muszą już korzystać z jezdni, żeby przejść m.in.  do szkoły, znajomych.

Koszt inwestycji– 80 951,58 zł brutto.

Parametry chodnika: długość - 439 mb, szerokość 150 cm.

Zadanie wykonała firma PPHU SINBUD Piotr Siniarski, Biała Rawska.

Inwestycja została sfinansowana ze środków gminnych.

Remont Świetlicy OSP w Lutoborach

Trwają prace remontowe Świetlicy OSP w Lutoborach w związku z realizacją projektu:  „Nasza świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”. W ramach prac remontowych trwa wymiana podłogi, okien oraz wykonana została instalacja grzewcza. Remont Świetlicy został sfinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł, wkładu Gminy Sadkowice w wysokości 5.000,00 zł oraz wkładu własnego mieszkańców Sołectwa Lutobory.

fot. Adam Bińkiewicz

 • P6128096.JPG
 • P6128098.JPG
 • P6128099.JPG
 • P6128101.JPG
 • P6128102.JPG
 • P6128104.JPG
 • P6128105.JPG
 • P6128107.JPG
 • P6128111.JPG
 • P6128114.JPG
 • P6138115.JPG
 • P6138117.JPG
 • P6138119.JPG
 • P6168174.JPG
 • P6168177.JPG
 • P6168179.JPG
 • P6168181.JPG
 • P6188183.JPG
 • P6238205.JPG
 • P6248209.JPG
 • P6268294.JPG
 • P6268295.JPG
 • P6268299.JPG
 • P6278301.JPG
 • P6278302.JPG
 • P7018304.JPG
 • P7018306.JPG
 • P7018308.JPG
 • P7048316.JPG
 • P7048317.JPG
 • P7048320.JPG
 • P7078323.JPG
 • P7078325.JPG
 • P7088331.JPG

Będziemy modernizować drogę w miejscowości Nowy Kłopoczyn

Gmina Sadkowice już jest na liście do dofinansowania modernizacji drogi „PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWY KŁOPOCZYN” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 407 549,00 zł. Całość zadania: 815 099,90zł.

http://www.lodzkie.eu/data/other/lista_zmieniona_nr_2.pdf

Będziemy modernizować drogę Paprotnia- Celinów

W dniu 7 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach została podpisana umowa pomiędzy :

Województwem Łódzkim , reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Jakuba Gajewskiego – p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

a Gminą Sadkowice, w imieniu której działają Karolina Kowalska – Wójt Gminy Sadkowice

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie do wniosku: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Paprotnia- Celinów" o długości 1,991 km.

Wartość dofinansowania- 158 780,00 zł

Zostały podpisane umowy o dofinansowaniu dwóch sołectw Gminy Sadkowice

W dniu 7 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach zostały podpisane umowy pomiędzy :

Województwem Łódzkim , reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Andrzej Woźniak – zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

a Gminą Sadkowice, w imieniu której działają Karolina Kowalska – Wójt Gminy Sadkowice przy kontrasygnacie  Tomasza  Szymańskiego- Skarbnika  Gminy Sadkowice.

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie do projektów:

1.  dotacja celowa w kwocie 5000zł  dla sołectwa Lewin w związku z realizacją projektu: „Zmodernizowana świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lewin i okolicznych”,

2. dotacja celowa w kwocie 5000zł  dla sołectwa Lutobory w związku z realizacją projektu:  „Nasza świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”.

Dostaliśmy dofinansowanie

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 10.000 zł  na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP”.

W dniu 25 czerwca 2017r. została podpisana umowa. W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego podpisali: Marszałek Województwa Łódzkiego- pan Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego- pan Artur Bagieński, w imieniu Gminy Sadkowice Wójt Gminy - pani Karolina Kowalska.

Otrzymaliśmy dofinasowanie

W dniu 30 maja 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dzięki staraniom pani Wójt Karoliny Kowalskiej  dwa sołectwa z naszej gminy, w imieniu których Gmina Sadkowice złożyła wnioski o przyznanie pomocy w kwocie po 5 000 zł  otrzymały dofinansowanie:

 1. sołectwo Lewin – 5000 zł,
 2. sołectwo Lutobory - 5000 zł.

Samochód dla jednostki OSP Kłopoczyn

W dniu 15 stycznia 2017 r. odbyło się w OSP Kłopoczyn walne zebranie sprawozdawcze OSP, w którym uczestniczyli druhowie jednostki oraz zaproszeni goście: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej st. bryg. Krzysztof Czernek, Wójt Gminy Karolina Kowalska, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak, Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Marek Szcześniak, Prezes OSP Żelazna druh Antoni Kowalski. Podczas spotkania pani Wójt uroczyście przekazała samochód marki Lublin jednostce OSP Kłopoczyn. Samochód został pozyskany od PSP Rawa Mazowiecka.

fot. Adam Bińkiewicz

 • P1156855.JPG
 • P1156856.JPG
 • P1156857.JPG
 • P1156859.JPG
 • P1156860.JPG
 • P1156862.JPG
 • P1156864.JPG
 • P1156865.JPG
 • P1156866.JPG
 • P1156870.JPG
 • P1156872.JPG

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2017-07-28
 • Liczba odwiedzin 1562975

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.