Gmina Sadkowice

1012

Galeria

Imieniny

Sobota, 4 lutego 2023
Imieniny Joanny, Weroniki

BIP

Treść strony

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie Uchwały Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 maja 2020 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata. Od 1 maja 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec zapłaci 20,00 zł za miesiąc od osoby.

Zwolnienie = kompostownik. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 18,00 zł od osoby.

W przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, wszczęte zostanie postępowanie, zgodnie z Ordynacją podatkową, którego konsekwencją może być zastosowanie stawki podwyższonej, tj. 40,00 zł za miesiąc od osoby.

Termin płatności. Terminy płatności nie ulegają zmianie. Zmieniają się jedynie miesiące, za które w danych terminach należy uiszczać opłaty tj.:

- do dnia 15 marca – za pierwszy kwartał;

- do dnia 15 maja – za drugi kwartał;

- do dnia 15 września – za trzeci kwartał;

- do dnia 15 listopada – za czwarty kwartał.

Wpłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:

- bezpośrednio na rachunek bankowy:

78 9291 0001 0035 8648 2000 0320 BS BR o/Sadkowice lub

- w drodze inkasa u sołtysa.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.