Gmina Sadkowice

1072

Galeria

Imieniny

Czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny Jakuba, Justyny

BIP

Treść strony

 • logotypy

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice”

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice” (RPLD.09.02.01-10-D003/22).

Kwota dofinansowania projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Sadkowice”  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi:
468 188,68 zł

Okres realizacji projektu:

01.07.2022- 31.08.2023

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Sadkowice dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu po przez utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 2 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i 2 miejsc w postaci organizacji wsparcia uzupełniającego w postaci utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego oraz zapewnienia teleopieki. Projekt zakłada realizację usługi dowożenia posiłków, a także wsparcie 6 opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci różnego rodzaju poradnictwa, szkoleń i zajęć praktycznych w okresie od 1.07.2022 do 31.08.2023.

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Planowane efekty:

Efektami realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Sadkowice”  będzie poprawa dostępu w regionie do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, gdyż zaplanowane usługi  opiekuńcze w ramach projektu skierowane są do tych właśnie osób. Działania zaplanowane
w realizacji projektu przyczynią się do zwiększenia samodzielności i poczucia bezpieczeństwa wśród osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz poprawy ich kondycji zdrowotnej. Będzie to miało też pozytywny wpływ na otoczenie tych osób. Wszystkie działania mają charakter zindywidualizowany i są nakierowane na świadczenie usług w warunkach domowych, na poziomie lokalnych społeczności, a także przygotowanie najbliższego środowiska społecznego do pomocy OPW.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 18 osób, które spełniają poniższe kryteria formalne:

·         Mieszkaniec Gminy Sadkowice;

·         Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osoba należąca do otoczenia OPW (opiekunowie faktyczni), będąca otoczeniem OPW zakwalifikowanej do udziału w projekcie

Kryteria premiujące:

·         Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z niepełnosprawnością i osoby potrzebujące wsparcia, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

·         Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

·         Osoby korzystające ze wsparcia POPŻ ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa);

·         Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zakres wsparcia:

Utworzenie:

·         3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

·         2 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

·         2 miejsc w postaci organizacji wsparcia uzupełniającego w postaci utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego;

Projekt zakłada również realizację usługi dowożenia posiłków, a także wsparcie 6 opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci różnego rodzaju poradnictwa, szkoleń i zajęć praktycznych oraz zapewnienie teleopieki w okresie od 1.07.2022 do 31.08.2023 r.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które będą spełniały kryteria uczestnictwa weryfikowane na podstawie stosownych oświadczeń, zaświadczeń i orzeczeń, po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Zapisy realizowane będą telefonicznie, emailowo lub osobiście w biurze projektu.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sadkowice 53, 96-206 Sadkowice

Tel. 468156892, gopssadkowice@poczta.onet.pl

 

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.