Gmina Sadkowice

233

Galeria

Imieniny

Piątek, 31 marca 2023
Imieniny Beniamina, Balbiny

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

 

Świadczenia rodzinne
 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH 
Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 01.09.2006 r.:
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 48,00 zł;
 • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 64,00 zł;
 • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 68,00 zł.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie
 • 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi
 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponad gimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponad gimnazjalnej.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.
Zmianie nie ulegają:
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - 504,00 zł;
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - 583,00 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 000,00 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;
 • świadczenie pielęgnacyjne - 420,00 zł miesięcznie;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1 000,00 zł na jedno dziecko.
 
Dodatki mieszkaniowe - strona następna

następna strona »

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.