Gmina Sadkowice

244

Galeria

Imieniny

Piątek, 31 marca 2023
Imieniny Beniamina, Balbiny

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

 • -

 

Program Integracji Społecznej

Podstawowe informacje
 
Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.
Celem Programu jest:
1.     podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko–wiejskich,
2.     aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania
z innych programów.
Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.
 
Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw, w tym 37 gmin z województwa łódzkiego dla których przewidziana została pomoc w łącznej kwocie w wysokości 2 mln 378 tys. 600 Euro.
Gminy nie muszą konkurować o środki w ramach PIS i znają wartość kwoty do dyspozycji od początku wdrażania Programu.
 
Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
1)     osób starszych,
2)     dzieci i młodzież,
3)     rodzin.
 
Rodzaje usług społecznych finansowanych z Programu Integracji Społecznej:
1)     dla osób starszych:
-        usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie
od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej,
a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek,
-        środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi,
-        rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnację),
-        mieszkania chronione,
-        wspieranie różnych form samopomocy,
-        rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.;
2)     dla dzieci i młodzieży:
-        rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy,
-        tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach,
-        tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków,
-        doradztwo i interwencja kryzysowa,
-        organizacja wolontariatu młodzieży;
3)     dla rodzin:
-        doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
-        opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
-        opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki,
-        rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,
-        dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi nie mogą powielać już istniejących usług świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ).
 
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto, kadra realizująca Program w gminach, wraz z partnerami społecznymi, będzie mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.
 
We wszystkich województwach objętych Programem działają Konsultanci Regionalni – przedstawiciele Ministerstwa w regionie, którzy są odpowiedzialni za koordynację Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym.
 
W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna, która ma wspierać procesy wypracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspomagać dialog partnerów społecznych, oraz upowszechniać dobre praktyki. W ramach kampanii planowane są również spotkania i konferencje, dotyczące problematyki integracji społecznej.

następna strona »

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.