Gmina Sadkowice

244

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 stycznia 2020
Imieniny Ildefonsa, Rajmunda

BIP

Treść strony

 

Program Integracji Społecznej

Podstawowe informacje
 
Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.
Celem Programu jest:
1.     podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko–wiejskich,
2.     aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania
z innych programów.
Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.
 
Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw, w tym 37 gmin z województwa łódzkiego dla których przewidziana została pomoc w łącznej kwocie w wysokości 2 mln 378 tys. 600 Euro.
Gminy nie muszą konkurować o środki w ramach PIS i znają wartość kwoty do dyspozycji od początku wdrażania Programu.
 
Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
1)     osób starszych,
2)     dzieci i młodzież,
3)     rodzin.
 
Rodzaje usług społecznych finansowanych z Programu Integracji Społecznej:
1)     dla osób starszych:
-        usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie
od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej,
a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek,
-        środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi,
-        rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnację),
-        mieszkania chronione,
-        wspieranie różnych form samopomocy,
-        rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.;
2)     dla dzieci i młodzieży:
-        rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy,
-        tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach,
-        tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków,
-        doradztwo i interwencja kryzysowa,
-        organizacja wolontariatu młodzieży;
3)     dla rodzin:
-        doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
-        opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
-        opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki,
-        rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,
-        dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi nie mogą powielać już istniejących usług świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ).
 
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto, kadra realizująca Program w gminach, wraz z partnerami społecznymi, będzie mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.
 
We wszystkich województwach objętych Programem działają Konsultanci Regionalni – przedstawiciele Ministerstwa w regionie, którzy są odpowiedzialni za koordynację Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym.
 
W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna, która ma wspierać procesy wypracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspomagać dialog partnerów społecznych, oraz upowszechniać dobre praktyki. W ramach kampanii planowane są również spotkania i konferencje, dotyczące problematyki integracji społecznej.

następna strona »

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2010-09-06
 • Liczba odwiedzin 2281900

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.