Gmina Sadkowice

3

Galeria

Imieniny

Wtorek, 24 listopada 2020
Imieniny Emmy, Jana

BIP

Treść strony

Mammografia

Zaproszenie na badania piersi, które odbędą się 11 grudnia 2020 r. (w piątek) przy sali OSP w Sadkowicach. [ZAPISY]

Transmisja z obchodów 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Starosta Rawski, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka,
Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska,
Wójtowie Gmin: Rawa Mazowiecka, Cielądz, Regnów oraz Sadkowice
zapraszają na obchody

102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r.

 • 1000 Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej
 • 1100 Złożenie wiązanek okolicznościowych:
  • pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego przy PI. Piłsudskiego 5
  • pod tablicą pamiątkową Wincentego Witosa przy PI. Wolności 1
  • pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK na cmentarzu wojskowym w Rawie Mazowieckiej
 • 1130 Uroczystość w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Rawie Mazowieckiej
  • „Ja teraz nie należę do partii, Ja należę do Narodu” - wystąpienie okolicznościowe dr Marcina Broniarczyka - Dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej
  • koncert pt. „ŚPIEWNIK POLSKI W STRASZNYM DWORZE” transmisja na kanale YOUTUBE Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 • 11 listopada 2020 - Plakat, zaproszenie
 •  

 Transmisję będzie można obejrzeć tutaj https://www.youtube.com/channel/UC7HZPznVtRQXutwN12iFHCw

 

Pomoc dla posiadaczy chryzantem

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami
na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa – 20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:

 • organizacjom pozarządowym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMR zamiar  odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne
lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych  jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl  

 • Mammografia 11 grudnia 2020 r.

Projekt "Pod biało-czerwoną"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do dołączenia do projektu "Pod biało-czerwoną" realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o oddanie głosów na Gminę Sadkowice na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Informacja

W dniu 30 września 2020 r. upływa termin opłacenia III raty opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Mammografia dla zdrowia

Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat na warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
24 września 2020 r. w siedzibie OSP w Sadkowicach.

Program "Czyste powietrze"

Broszura informacyjna na temat rządowego programu "Czyste powietrze".

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Sadkowice,  iż w dniu 14 sierpnia 2020 r. Urząd Gminy w Sadkowicach będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020  Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 sierpnia 2020 roku, dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sadkowicach jest dzień 14 sierpnia 2020 r.  (tj. piątek), w zamian za święto przypadające na dzień 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sadkowice informuje, iż w dniach 3 – 31 sierpnia 2020 r. w pok. Nr 12 przyjmowane będą WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2020 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 lub pod nr telefonu (46) 815 61 91 wew.45

Konkurs ARiMR

Łódzki Oddział Regionalny ARiMR ogłasza konkurs "Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz prowadzę z domu w IRZplus"

 • -

Materiały opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące: prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia „rzeźni rolniczej”.

Wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie uboju na użytek własny, czy prowadzenie własnych, niewielkich rzeźni rolniczych i stanowi odpowiedź na liczne głosy płynące ze środowiska rolniczego. Możliwość prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i postulatom przedsiębiorców prowadzących działalność na małą skalę w zakładach rodzinnych, wytwarzających określonego rodzaju produkty, często o specyficznych cechach, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. To rynek lokalny cieszy się największym zainteresowaniem na tego rodzaju wyroby często wytwarzane metodami tradycyjnymi.  Tutaj mamy również rozwiązanie, o które wnioskowali rolnicy oraz liczne organizacje rolnicze, polegające na wprowadzeniu odpowiednich regulacji i przepisów, tak aby tzw. ubój gospodarczy na własne potrzeby był legalny, i aby nikt nie mógł zarzucić producentowi rolnemu, że czyni to niezgodnie z prawem, wyznaczając jednocześnie wymogi jakie musi spełniać.

Dodatek solidarnościowy

Informacja ZUS-u o dodatku solidarnościowym - wsparciu finansowym osób, które straciły źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19

 • -

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

 

Pomoc dla Przedsiębiorców

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o przyjmowaniu wniosków na pożyczkę płynnościową.

Zgłoszenia do udziału w debacie

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2020-06-03

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 czerwca 2020 r.

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2020-06-03
 • -

Informacje ARiMR

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

Nowa odsłona Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;                                      
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:                                                                                                                                                      - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,                                                                                  - dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Więcej na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Informacja dla uczniów i rodziców

Wójt Gminy Sadkowice, w porozumieniu z Dyrektorami Szkół, uprzejmie informuje, iż w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, nie będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.
Utrzymujemy tym samym obowiązek zdalnego realizowania podstawy programowej.

Od 25 maja br. uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych ze wszystkich przedmiotów, na terenie szkoły. Formę i terminy konsultacji ustali i poda do wiadomości rodziców i dzieci dyrektor szkoły.

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o obowiązku dokonania zapłaty II raty 2020 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Informacja

ZUS: Nowe rozwiązania w Tarczy 2.0


ZUS: Nowe rozwiązania w Tarczy 2.0

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie ze składek

Oprócz dotychczasowych uprawnionych, ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

ponowna wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to skierowane jest do osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga dotyczy wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

ARiMR: dopłaty  2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. Prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń.

- można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę EPUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym.

Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r.

Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii),

Ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

 

Łódzki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Informacja

W dniu 10 kwietnia 2020 r. - w Wielki Piątek - Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące.

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

Orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach.  Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

Uwaga Mieszkańcy Gminy!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), przypominam i informuję o czasowym zakazie organizowania zgromadzeń w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy lub będących w jej zarządzie (świetlice, szkoły, strażnice). Ograniczenie to dotyczy również placów zabaw i boisk.

Wójt Gminy Sadkowice
mgr Karolina Kowalska

Pomóż rolnikowi, kup jego produkty!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa rolnicy mają problem ze zbytem swoich produktów. Na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został utworzony post "Pomóż rolnikowi, kup jego produkty", na której rolnik może zamieścić ogłoszenie jaki produkt ma do sprzedania.

Jeśli rolnik jest zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia na naszej stronie, prosimy, aby podał następujące dane:

* nazwę gospodarstwa,
* adres,
* imię i nazwisko właściciela,
* nr telefonu,
* ofertę sprzedaży,
* ewentualnie cenę produktu.

Prosimy o przesyłanie tych danych na adres bprawa@izbarolnicza.lodz.pl  

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Rawskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronach internetowych samorządów Miast i Gmin ww. informacji.

Poniżej link do postu "Pomóż rolnikowi, kup jego produkty".

http://izbarolnicza.lodz.pl/content/pomóż-rolnikowi-kup-jego-produkty

Aplikacja kwarantanna domowa

 • -

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-03-24

Informacja ARiMR i ODR

Informacja o sposobie załatwiania spraw w ARiMR i ODR

Informacja

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa Wójt Gminy Sadkowice informuje, że konserwatorzy sieci wodociągowych nie będą dokonywać odczytów wodomierzy osobiście.

Aktualny stan wodomierza odbiorca wody powinien przekazać w terminie do 15 kwietnia 2020 r. telefonicznie:

- 468156829 odbiorcy wody z SUW w Kaleniu
- 665709535 odbiorcy wody z SUW w Skarbkowej i Nowym Kłopoczynie
- 698614524 odbiorcy wody z SUW w Studziankach

- 46 8156191 wew. 41 Urząd Gminy.

Podatki i opłaty

Przypominamy, że 16 marca 2020 r. upłynął termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń – kwiecień 2020 r.

Opłatę prosimy wnosić na rachunek bankowy nr: 
78 9291 0001 0035 8648 2000 0320 BS BR o/Sadkowice.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Sadkowicach pod numerem telefonu 46 815 61 91 wew. 36.

 

Podatki lokalne oraz opłatę za wodę wraz z należnymi odsetkami prosimy wpłacać na poniższy rachunek konta:

09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Terminy płatności:

I rata 2020 – do 15 marca 2020

II rata 2020 – do 15 maja 2020

III rata 2020 – do 15 września 2020

IV rata 2020 – do 15 listopada 2020

W tytule przelewu prosimy wpisać numer decyzji podatkowej i numer faktury za wodę.

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazwieckiej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w sprawie wymagań weterynaryjnych w obszarze objętym ograniczeniami  (STREFA CZERWONA)  oraz wymagania w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

 • autor: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej , data: 2020-03-13

Informacja

Wójt Gminy Sadkowice informuje, iż kwalifikacja wojskowa w powiecie rawskim w roku 2020 przewidziana w miesiącu marcu i kwietniu zostaje odwołana

 • autor: Grażyna Grzejszczyk, data: 2020-03-13

VI edycja konkursu „Bitwa Regionów”

W związku z organizacją VI edycji konkursu „Bitwa Regionów” zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz Organizacji skupiających KGW działających w Państwa regionie.

Zaproszenie na szkolenie

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

NA TEMAT

 • ZMIANY W DOPŁATACH BEZPOŚREDNICH NA ROK 2020 – DOPŁATY DO ZWIERZĄT W 2020 R -  SZKOLENIE PRZEPROWADZI PRACOWNIK ARIMR
 • PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA:
  RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW, MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH  - KIEROWNIK PZDR URSZULA OLSZOWSKA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 12.03.2020 (CZWARTEK) O GODZINIE 10.00 W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BUJAŁACH.

Informacje pod nr telefonu – ODR 46 8142846

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Specjalista ŁODR – Kamila Kieszek

Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

informacje jak można się uchronić przed KORONAWIRUS-em

 • autor: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego , data: 2020-03-04

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Zaproszenie na konferencję sadowniczą

 • -

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-01-31

Ogłoszenie o konsultacjach

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku

 • autor: Ewa Skiba, data: 2020-01-29

Mój prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych


II nabór wniosków
od 13 stycznia 2020 roku
do 18 grudnia 2020 roku

lub do wyczerpania alokacji środków

więcej na stronie https://mojprad.gov.pl/

Zaproszenie

 

 

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

 

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Inicjatywa „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym.

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Jestem przekonana, że jest to dla Państwa szansa na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza głównym sezonem. Już teraz obserwujemy wzrost krajowych wyjazdów krótkookresowych. Razem możemy wzmocnić ten trend i zachęcić Polaków do podróżowania przez cały rok — mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Udział w projekcie „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to dla przystępujących do niej partnerów także doskonała okazja do darmowej reklamy. O akcji szeroko informują zarówno media ogólnopolskie, jak i lokalne. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzi też kampanię reklamową w Internecie i środkach transportu m.in. w pociągach PKP Intercity czy autobusach PKS Polonus. Będziemy także po raz kolejny promować akcję poza granicami naszego kraju — dodał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Akcja będzie promowana na dziesięciu rynkach, z których do Polski przyjeżdża ponad 2/3 wszystkich zagranicznych turystów. Poza naszymi sąsiadami: Białorusią, Czechami, Litwą, Niemcami, Rosją, Słowacją i Ukrainą POT zaprosi do Polski także turystów z Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Głównym beneficjentem akcji jest branża turystyczna i okołoturystyczna. Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w Internecie, mediach i środkach transportu. Na kampanię POT przeznacza ok. 200 tys. zł. Partnerzy akcji, z których aż 90% deklaruje udział w kolejnych edycjach, wskazują trzy główne korzyści uczestnictwa w akcji – reklamę dla swoich działalności, dotarcie do nowych klientów oraz wzrost liczby gości.

W akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”  wzięliśmy udział po raz pierwszy wiosną 2019. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania, dlatego bez wahania podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu współpracy z POT.  Dzięki akcji mamy możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców i zapewnienia jeszcze większej liczbie gości wyjątkowych doświadczeń kulinarnych. Co ciekawe – podczas listopadowej odsłony wydarzenia naszą restaurację odwiedziło bardzo wielu gości

 

nie tylko z Polski, ale także z zagranicy — ocenia akcję Beata Bronowicz, dyrektor sprzedaży Belvedere.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. Partnerzy, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji, nie muszą się rejestrować. Wystarczy, że zaktualizują ofertę na swoim koncie. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

Partnerem strategicznym akcji są Polskie Linie Lotnicze LOT, a PKS Polonus i PKP Intercity wspierają inicjatywę jako partnerzy promocyjni.

 

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do organizacji pozarządowych i instytucji.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

 

Jesteśmy przekonani, że jednostki samorządu lokalnego posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji pozarządowych funkcjonujących w skali lokalnej, dlatego to właśnie do Państwa zwracamy się do z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem.

Dzięki realizacji projektu Młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. Z tego powodu zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby organizacji działających na Państwa terenie.

Będziemy zobowiązani, jeśli umieścicie Państwo informację o konkursie w miejscu, w którym będzie widoczna dla odwiedzających Państwa instytucję przedstawicieli organizacji lub prześlecie informację bezpośrednio do organizacji. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.

 

Bezpośrednie linki:

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

http://bit.ly/grafikiokg2020  - grafiki do pobrania

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

 • autor: Marszałek Województwa Łódzkiego, data: 2020-01-15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-01-14

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zawiadomienie – kurs chemizacyjny

W związku z licznymi kontrolami ARIMR w zakresie bezpieczeństwa i ochrony roślin Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach - rejon Rawa Mazowiecka  planuje rozpocząć nabór na kursy chemizacyjne, które będą organizowane w 2020 roku. Kursy dają uprawnienia  do nabywania i stosowania środków ochrony roślin na uprawianych gruntach. Kurs jest prowadzony za odpłatnością. Kursy przeprowadzane  są w dwóch grupach:
- dla osób już posiadających uprawnienia (po skończeniu terminu ważności)  – kurs jednodniowy uzupełniający,
- dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin – kurs dwudniowy podstawowy.

Z początkiem 2020 r. zapraszamy do zapisów na kursy. 
Kurs odbędzie się z chwilą zebrania 25 osobowej grupy uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia ważne 5 lat.

Zapisy prosimy zgłaszać telefonicznie 516-815-639 lub 46 814-28-46 kontakt Kamila Kieszek – biuro Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka,  lub w Urzędzie Gminy u Pani Z. Gut

                                  Organizator kursu: sp. ŁODR Kamila Kieszek

 

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Sadkowice przypomina, że do dnia 31 stycznia 2020 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacja

W dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Szkolenie chemizacyjne

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia - Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2019-12-17

Informacja

W dniu 12 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 14:45, z powodu szkolenia pracowników Urzędu.

Odbiór azbestu

Osoby zainteresowane odbiorem azbestu ze swoich posesji mogą do dnia 20 stycznia 2020 r. składać wnioski w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.  Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15.

Uwaga. Azbest zgłaszany przez mieszkańców do odbioru na dzień zgłoszenia musi być zdemontowany z budynku/ów.

Konsultacje społeczne

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Wydział Rolnictwa i Transportu

 

Łódź, 19 listopada 2019 r.

                RT-II.7834.4.2019

Panie, Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast
województwa łódzkiego

 

Dotyczy: konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

            Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)  przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich.  Ustawa ta przewiduje przygotowanie przez Wody Polskie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), o którym mowa w art. 184. Na podstawie art. 185 ust. 5 wszyscy zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tym dokumencie.

Projekt PPSS zawiera propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych (Załącznik nr 1 do projektu). W ramach katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy (Załącznik nr 2) wyróżniono m.in. opracowanie mechanizmów finansowania działań na lata 2021-2027. Wykonanie części katalogu działań PPSS będzie należało również do przedsiębiorców i indywidualnych użytkowników wód.

Dnia 13 listopada 2019 r. w Łodzi odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z serii konsultacji społecznych. Jednakże do dnia 15 lutego 2020 r. istnieje możliwość przesyłania uwag i wniosków do projektu PPSS. Uwagi można kierować listownie lub osobiście na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Departament Gospodarki Wodnej    i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (pok. 309 do doręczeń osobistych) lub drogą elektroniczną na adres ppss@konsultacjesusza.pl. Ponadto istnieje możliwość wypełnienia formularza online znajdującego się na stronie www.stopuszy.pl lub www.konsultacjeusza.pl.

Zachęcam Państwa do składania swoich uwag do wyżej wymienionego projektu. W przypadku posiadania dokumentacji planowanych przez Państwa inwestycji z zakresu gospodarki wodnej mających na celu zwiększenie retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy zasadnym jest przesłanie ich do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informuję jednocześnie, iż w lutym 2020 r. odbędzie się ostanie spotkanie konsultacyjne w Warszawie, do udziału w którym również zachęcam.

Z poważaniem

DYREKTOR
WYDZIAŁU ROLNICTWA I TRANSPORTU


Bogumiła Kapusta

Zaproszenie do udziału w projekcie "Czas na zmiany"

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J Chechlińskiego w Łodzi w związku z realizacją w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pn."CZAS NA ZMIANY !"  zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia, zaprasza do udziału w ww. projekcie.

Realizator projektu:

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki
im. prof. J Chechlińskiego
ul. Wróblewskiego 18 lok.801
93-578 Łódź

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o zarządzeniu odstrzału sanitarnego dzików na terenie wszystkich obwodów łowieckich w powiecie rawskim w Rozporządzeniu nr 9/2019 Wojewody Łódzkiego.

Bezpłatny kurs angielskiego

BEZPŁATNY KURS ANGIELSKIEGO

,,Z językiem po sukces”

 

Zapraszamy mieszkańców  gminy Sadkowice do skorzystania z BEZPŁATNYCH kursów języka angielskiego. Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia mieszkających na obszarze województwa łódzkiego.

Uczestnik projektu bierze udział w 60-godzinnym kursie języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia będą odbywały się w trybie popołudniowym i wieczornym.

Planowane jest zorganizowanie kursu w Sadkowicach.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub poprzez naszą stronę internetową.

 

KONTAKT

Centrum Edukacyjne COMMA – Mstów, ul. Wolności 106

Tel.: 577 877 533

www.comma.edu.pl

 

Zajęcia będą odbywały się w ramach projektu ,,Z językiem po sukces" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Uwaga! Zagrożenie ASF! Prosimy uważnie przeczytać.

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.

Informacja

Informujemy, że 15 września mija termin wpłaty II raty podatku od środków transportowych.

Komunikat

Uwaga Mieszkańcy wsi Sadkowice, Nowe Sadkowice i Celinów. Jutro (21 sierpnia 2019 r.) w godz. 8:00-14:00 będzie przerwa w dostawie wody.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2019 r. można składać w terminie

od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

w pokoju nr. 12.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMIR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Producent który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2019) nie musi ponownie dołączać go przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Firma poszukuje działek pod farmy

Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:
✓ Powierzchnia działki min. 2 ha,
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione,
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
✓ brak MPZP
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody,
✓ brak rowów melioracyjnych
✓ linia energetyczna SN do 500 m

 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.25
 • Ostatnia aktualizacja 2020-11-19
 • Liczba odwiedzin 2523689
baner toplayer
Powszechny Spis Rolny 2020

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.