Gmina Sadkowice

3

Galeria

Imieniny

Niedziela, 5 kwietnia 2020
Imieniny Wincentego, Ireny

BIP

Treść strony

Aplikacja kwarantanna domowa

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-03-24

Informacja ARiMR i ODR

Informacja o sposobie załatwiania spraw w ARiMR i ODR

Informacja

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa Wójt Gminy Sadkowice informuje, że konserwatorzy sieci wodociągowych nie będą dokonywać odczytów wodomierzy osobiście.

Aktualny stan wodomierza odbiorca wody powinien przekazać w terminie do 15 kwietnia 2020 r. telefonicznie:

- 468156829 odbiorcy wody z SUW w Kaleniu
- 665709535 odbiorcy wody z SUW w Skarbkowej i Nowym Kłopoczynie
- 698614524 odbiorcy wody z SUW w Studziankach

- 46 8156191 wew. 41 Urząd Gminy.

Podatki i opłaty

Przypominamy, że 16 marca 2020 r. upłynął termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń – kwiecień 2020 r.

Opłatę prosimy wnosić na rachunek bankowy nr: 
78 9291 0001 0035 8648 2000 0320 BS BR o/Sadkowice.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Sadkowicach pod numerem telefonu 46 815 61 91 wew. 36.

 

Podatki lokalne oraz opłatę za wodę wraz z należnymi odsetkami prosimy wpłacać na poniższy rachunek konta:

09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Terminy płatności:

I rata 2020 – do 15 marca 2020

II rata 2020 – do 15 maja 2020

III rata 2020 – do 15 września 2020

IV rata 2020 – do 15 listopada 2020

W tytule przelewu prosimy wpisać numer decyzji podatkowej i numer faktury za wodę.

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazwieckiej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w sprawie wymagań weterynaryjnych w obszarze objętym ograniczeniami  (STREFA CZERWONA)  oraz wymagania w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

 • autor: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej , data: 2020-03-13

Informacja

Wójt Gminy Sadkowice informuje, iż kwalifikacja wojskowa w powiecie rawskim w roku 2020 przewidziana w miesiącu marcu i kwietniu zostaje odwołana

 • autor: Grażyna Grzejszczyk, data: 2020-03-13

VI edycja konkursu „Bitwa Regionów”

W związku z organizacją VI edycji konkursu „Bitwa Regionów” zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz Organizacji skupiających KGW działających w Państwa regionie.

Zaproszenie na szkolenie

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

NA TEMAT

 • ZMIANY W DOPŁATACH BEZPOŚREDNICH NA ROK 2020 – DOPŁATY DO ZWIERZĄT W 2020 R -  SZKOLENIE PRZEPROWADZI PRACOWNIK ARIMR
 • PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA:
  RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW, MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH  - KIEROWNIK PZDR URSZULA OLSZOWSKA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 12.03.2020 (CZWARTEK) O GODZINIE 10.00 W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BUJAŁACH.

Informacje pod nr telefonu – ODR 46 8142846

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Specjalista ŁODR – Kamila Kieszek

Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

informacje jak można się uchronić przed KORONAWIRUS-em

 • autor: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego , data: 2020-03-04

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021

Budowa gazociągu - możliwość zadawania pytań

Dziękujemy za zainteresowanie inwestycją związaną z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn - Wronów oraz przesłany mail, dotyczący organizacji spotkania dla społeczności z Gminy Sadkowice. Pragniemy poinformować, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W dbałości o dobre relacje z otoczeniem pozostajemy otwarci na wszelkie potrzeby dialogu na temat realizowanych przedsięwzięć.

GAZ-SYSTEM rozpoczął, w styczniu br., cykl spotkań konsultacyjnych dedykowanych, m.in. właścicielom nieruchomości z terenów, przez które będzie przebiegała projektowana inwestycja. Odbyły się już one w gminach na Etapie I gazociągu, tj. na odcinku Gustorzyn Leśniewice. Obecnie realizujemy cykl spotkań dla Etapu II, tj. na odcinku przebiegającym od Leśniewic do Rawy Mazowieckiej. Przewidujemy, że spotkania dla Etapu III Rawa Mazowiecka – Wronów rozpoczną się w II kwartale br.

Korzystając z okazji, prosimy o informację czy Państwa Gmina może udostępnić bezpłatnie salę, w której GAZ-SYSTEM mógłby zorganizować konsultacje dla społeczności lokalnej. Szacujemy, że może wziąć w nich udział około 100 – 150 osób. Dla sprawnej organizacji niezbędne jest - nagłośnienie, duży ekran projekcyjny lub jasna ściana bez elementów dekoracyjnych, dostęp do energii elektrycznej, krzesła ustawione w układzie kinowym oraz kilka stołów, niezbędnych do wyłożenia map. Bardzo prosimy o informację zwrotną co do możliwości nieodpłatnego zabezpieczenia takiej sali i ewentualnie kontakt do osoby, z którą będziemy mogli dokonać ustaleń w tej sprawie.  

Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień ze wszystkimi samorządami na trasie Etapu III, opracujemy zaproszenie w formie plakatu i prześlemy je Państwu, z prośbą o zamieszczenie w dostępnych mediach lokalnych, na profilach społecznościowych, na stronie internetowej gminy itp. Bardzo nam zależy na dotarciu do jak największego grona interesariuszy, między innymi dlatego, by poznać opinie mieszkańców na temat realizowanej inwestycji. Informujemy, że oprócz władz lokalnych, społeczności, inwestora i projektanta, na spotkania zostaną zaproszeni także przedstawiciele urzędu wojewódzkiego oraz ARIMR.

Informujemy, że istnieje również możliwość zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie projektu https://www.gaz-system.pl/nc/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/formularz-pytan-do-projektow-o-statusie-pci/ lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza jak na załączonym druku,  pocztą tradycyjną lub na adres komunikacja.gdansk@gaz-system.pl.  Dokładamy wszelkich starań, aby na pytania, odpowiadać w możliwie jak najkrótszym czasie. Przesłane formularze bez podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o RODO, zgodnie z obowiązującym prawem, nie będą mogły być rozpatrywane.     

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Zaproszenie na konferencję sadowniczą

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-01-31

Ogłoszenie o konsultacjach

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku

 • autor: Ewa Skiba, data: 2020-01-29

Mój prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych


II nabór wniosków
od 13 stycznia 2020 roku
do 18 grudnia 2020 roku

lub do wyczerpania alokacji środków

więcej na stronie https://mojprad.gov.pl/

Zaproszenie

 

 

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

 

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Inicjatywa „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym.

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Jestem przekonana, że jest to dla Państwa szansa na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza głównym sezonem. Już teraz obserwujemy wzrost krajowych wyjazdów krótkookresowych. Razem możemy wzmocnić ten trend i zachęcić Polaków do podróżowania przez cały rok — mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Udział w projekcie „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to dla przystępujących do niej partnerów także doskonała okazja do darmowej reklamy. O akcji szeroko informują zarówno media ogólnopolskie, jak i lokalne. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzi też kampanię reklamową w Internecie i środkach transportu m.in. w pociągach PKP Intercity czy autobusach PKS Polonus. Będziemy także po raz kolejny promować akcję poza granicami naszego kraju — dodał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Akcja będzie promowana na dziesięciu rynkach, z których do Polski przyjeżdża ponad 2/3 wszystkich zagranicznych turystów. Poza naszymi sąsiadami: Białorusią, Czechami, Litwą, Niemcami, Rosją, Słowacją i Ukrainą POT zaprosi do Polski także turystów z Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Głównym beneficjentem akcji jest branża turystyczna i okołoturystyczna. Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w Internecie, mediach i środkach transportu. Na kampanię POT przeznacza ok. 200 tys. zł. Partnerzy akcji, z których aż 90% deklaruje udział w kolejnych edycjach, wskazują trzy główne korzyści uczestnictwa w akcji – reklamę dla swoich działalności, dotarcie do nowych klientów oraz wzrost liczby gości.

W akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”  wzięliśmy udział po raz pierwszy wiosną 2019. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania, dlatego bez wahania podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu współpracy z POT.  Dzięki akcji mamy możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców i zapewnienia jeszcze większej liczbie gości wyjątkowych doświadczeń kulinarnych. Co ciekawe – podczas listopadowej odsłony wydarzenia naszą restaurację odwiedziło bardzo wielu gości

 

nie tylko z Polski, ale także z zagranicy — ocenia akcję Beata Bronowicz, dyrektor sprzedaży Belvedere.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. Partnerzy, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji, nie muszą się rejestrować. Wystarczy, że zaktualizują ofertę na swoim koncie. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

Partnerem strategicznym akcji są Polskie Linie Lotnicze LOT, a PKS Polonus i PKP Intercity wspierają inicjatywę jako partnerzy promocyjni.

 

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do organizacji pozarządowych i instytucji.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

 

Jesteśmy przekonani, że jednostki samorządu lokalnego posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji pozarządowych funkcjonujących w skali lokalnej, dlatego to właśnie do Państwa zwracamy się do z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem.

Dzięki realizacji projektu Młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. Z tego powodu zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby organizacji działających na Państwa terenie.

Będziemy zobowiązani, jeśli umieścicie Państwo informację o konkursie w miejscu, w którym będzie widoczna dla odwiedzających Państwa instytucję przedstawicieli organizacji lub prześlecie informację bezpośrednio do organizacji. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.

 

Bezpośrednie linki:

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

http://bit.ly/grafikiokg2020  - grafiki do pobrania

Obwieszczenie

 • autor: RDOŚ w Warszawie, data: 2020-01-23

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

 • autor: Marszałek Województwa Łódzkiego, data: 2020-01-15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-01-14

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zawiadomienie – kurs chemizacyjny

W związku z licznymi kontrolami ARIMR w zakresie bezpieczeństwa i ochrony roślin Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach - rejon Rawa Mazowiecka  planuje rozpocząć nabór na kursy chemizacyjne, które będą organizowane w 2020 roku. Kursy dają uprawnienia  do nabywania i stosowania środków ochrony roślin na uprawianych gruntach. Kurs jest prowadzony za odpłatnością. Kursy przeprowadzane  są w dwóch grupach:
- dla osób już posiadających uprawnienia (po skończeniu terminu ważności)  – kurs jednodniowy uzupełniający,
- dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin – kurs dwudniowy podstawowy.

Z początkiem 2020 r. zapraszamy do zapisów na kursy. 
Kurs odbędzie się z chwilą zebrania 25 osobowej grupy uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia ważne 5 lat.

Zapisy prosimy zgłaszać telefonicznie 516-815-639 lub 46 814-28-46 kontakt Kamila Kieszek – biuro Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka,  lub w Urzędzie Gminy u Pani Z. Gut

                                  Organizator kursu: sp. ŁODR Kamila Kieszek

 

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Sadkowice przypomina, że do dnia 31 stycznia 2020 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacja

W dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Szkolenie chemizacyjne

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia - Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2019-12-17

Informacja

W dniu 12 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 14:45, z powodu szkolenia pracowników Urzędu.

Odbiór azbestu

Osoby zainteresowane odbiorem azbestu ze swoich posesji mogą do dnia 20 stycznia 2020 r. składać wnioski w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.  Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15.

Uwaga. Azbest zgłaszany przez mieszkańców do odbioru na dzień zgłoszenia musi być zdemontowany z budynku/ów.

Konsultacje społeczne

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Wydział Rolnictwa i Transportu

 

Łódź, 19 listopada 2019 r.

                RT-II.7834.4.2019

Panie, Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast
województwa łódzkiego

 

Dotyczy: konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

            Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)  przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich.  Ustawa ta przewiduje przygotowanie przez Wody Polskie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), o którym mowa w art. 184. Na podstawie art. 185 ust. 5 wszyscy zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tym dokumencie.

Projekt PPSS zawiera propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych (Załącznik nr 1 do projektu). W ramach katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy (Załącznik nr 2) wyróżniono m.in. opracowanie mechanizmów finansowania działań na lata 2021-2027. Wykonanie części katalogu działań PPSS będzie należało również do przedsiębiorców i indywidualnych użytkowników wód.

Dnia 13 listopada 2019 r. w Łodzi odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z serii konsultacji społecznych. Jednakże do dnia 15 lutego 2020 r. istnieje możliwość przesyłania uwag i wniosków do projektu PPSS. Uwagi można kierować listownie lub osobiście na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Departament Gospodarki Wodnej    i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (pok. 309 do doręczeń osobistych) lub drogą elektroniczną na adres ppss@konsultacjesusza.pl. Ponadto istnieje możliwość wypełnienia formularza online znajdującego się na stronie www.stopuszy.pl lub www.konsultacjeusza.pl.

Zachęcam Państwa do składania swoich uwag do wyżej wymienionego projektu. W przypadku posiadania dokumentacji planowanych przez Państwa inwestycji z zakresu gospodarki wodnej mających na celu zwiększenie retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy zasadnym jest przesłanie ich do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informuję jednocześnie, iż w lutym 2020 r. odbędzie się ostanie spotkanie konsultacyjne w Warszawie, do udziału w którym również zachęcam.

Z poważaniem

DYREKTOR
WYDZIAŁU ROLNICTWA I TRANSPORTU


Bogumiła Kapusta

Zaproszenie do udziału w projekcie "Czas na zmiany"

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J Chechlińskiego w Łodzi w związku z realizacją w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pn."CZAS NA ZMIANY !"  zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia, zaprasza do udziału w ww. projekcie.

Realizator projektu:

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki
im. prof. J Chechlińskiego
ul. Wróblewskiego 18 lok.801
93-578 Łódź

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o zarządzeniu odstrzału sanitarnego dzików na terenie wszystkich obwodów łowieckich w powiecie rawskim w Rozporządzeniu nr 9/2019 Wojewody Łódzkiego.

Bezpłatny kurs angielskiego

BEZPŁATNY KURS ANGIELSKIEGO

,,Z językiem po sukces”

 

Zapraszamy mieszkańców  gminy Sadkowice do skorzystania z BEZPŁATNYCH kursów języka angielskiego. Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia mieszkających na obszarze województwa łódzkiego.

Uczestnik projektu bierze udział w 60-godzinnym kursie języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia będą odbywały się w trybie popołudniowym i wieczornym.

Planowane jest zorganizowanie kursu w Sadkowicach.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub poprzez naszą stronę internetową.

 

KONTAKT

Centrum Edukacyjne COMMA – Mstów, ul. Wolności 106

Tel.: 577 877 533

www.comma.edu.pl

 

Zajęcia będą odbywały się w ramach projektu ,,Z językiem po sukces" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Uwaga! Zagrożenie ASF! Prosimy uważnie przeczytać.

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.

Informacja

Informujemy, że 15 września mija termin wpłaty II raty podatku od środków transportowych.

Komunikat

Uwaga Mieszkańcy wsi Sadkowice, Nowe Sadkowice i Celinów. Jutro (21 sierpnia 2019 r.) w godz. 8:00-14:00 będzie przerwa w dostawie wody.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2019 r. można składać w terminie

od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

w pokoju nr. 12.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMIR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Producent który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2019) nie musi ponownie dołączać go przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Firma poszukuje działek pod farmy

Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:
✓ Powierzchnia działki min. 2 ha,
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione,
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
✓ brak MPZP
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody,
✓ brak rowów melioracyjnych
✓ linia energetyczna SN do 500 m

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2020-03-25
 • Liczba odwiedzin 2329425
baner toplayer
Komunikat

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.