Gmina Sadkowice

3

Galeria

Imieniny

Niedziela, 9 grudnia 2018
Imieniny Wiesława, Leokadii

BIP

Treść strony

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konulstacji w sprawie zmiany statutów sołectw

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sadkowice w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sadkowice.

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2018-12-05

Zrewolucjonizuj swoją firmę!

Informacja dotycząca spotkania z przedsiębiorcami, które Centrum Innowacji Biznesowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wspólnie z Google Internetowe Rewolucje organizuje w Rawie Mazowieckiej w dniu 13 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie treści wraz z grafiką na stronie Państwa urzędu. Tytuł wydarzenia: Zrewolucjonizuj swoją firmę!

O spotkaniu:

Spotkanie to będzie kolejną edycją projektu Google Internetowe Rewolucje, który ma na celu wspieranie polskich MŚP w poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi w zakresie promocji i marketingu. Ekspert Google pokaże  jak można zareklamować działalność swojej firmy w Internecie,  jakie możliwości daje wyszukiwarka Google oraz cały szereg innych dostępnych rozwiązań internetowych. Ponadto w ramach projektu dedykowany doradca Internetowych Rewolucji spotyka się z przedsiębiorcami, by wraz z nimi przeanalizować konkretne działania w internecie, aby na tej podstawie przygotowywać plan indywidualnych działań, pozwalający przedsiębiorcom skuteczniej eksponować i rozwijać ich biznes w sieci.
Ponadto uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla swoich pracowników i/lub dla siebie (możliwość pozyskania dofinansowania do 80%). Podczas spotkania doradcy operatorów bonów rozwojowych będą do dyspozycji przedsiębiorców.
Dodatkowo podczas spotkania odbędzie się prezentacja narzędzi wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którą przedstawi Doradca Biznesu Centrum Innowacji Biznesowej.

Z poważaniem

Izabela Krajewska-Ciska

Centrum Innowacji Biznesowej

ul. Wyszyńskiego 11; 99-300 Kutno

tel. 607 077 409

izabela.ciska@lodzkie.pl

Zaproszenie na seminarium

Program Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Budowa sieci światłowodowej

Uprzejmie informujemy, iż Gmina  Sadkowice położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:

Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, na terenie Gminy Sadkowice pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci: Żelazna, Olszowa Wola, Kłopoczyn, Paprotnia, Kaleń, Trębaczew, Jajkowice, Bujały, Sadkowice, Pilawy, Nowy Kłopoczyn, Nowy Kaleń, Szwejki Wielkie, Lipna, Nowe Szwejki, Rzymiec, Lubania.

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga Rolnicy! Do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Referat Finansowy - podatki - pok. nr 12 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 r.

 

Limit roczny ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 01 lutego bieżącego roku - czyli:

1,00 zł  x  86  x  liczba użytków rolnych

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wyniesie 86,00 zł

Do wniosku należy dołączyć faktury vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 lutego 2018 r.  do 31 lipca 2018 r.

 

Apel Związku Sadowników RP

Mocni w Biznesie 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. 
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2018 r. o godz. 20.00.

Akademia aktywności zawodowej

Zaproszenie dla osób w wieku 21-29 lat, nieaktywnych zawodowo do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej".

Informacja Poczty Polskiej

Obowiązek posiadania skrzynki oddawczej oraz tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomości

Farba na odnowienie strażnicy

W dniu 4 czerwca druhowie z OSP Sadkowice w Urzędzie Gminy odebrali z rąk Pani Wójt Karoliny Kowalskiej farbę, którą pozyskała na odnowienie strażnicy OSP w Sadkowicach.

Informacja

W związku z Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę 6 stycznia 2018 r, Urząd Gminy w Sadkowicach w dniu 1 czerwca 2018 r. jest nieczynny.

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wójt Gminy Sadkowice uprzejmie prosi o zgłaszanie się par do Urzędu Stanu Cywilnego w Sadkowicach, które chciałyby otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim). Zgłoszenia pod nr telefonu 468156167.

Informacja dot. ubezpieczenia pomocnika rolnika

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Rawskie Targi Pracy

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbędą się Rawskie Targi Pracy. Zapraszamy.

Rzymiec i Lubania otrzymały dofinasowanie

Informujemy mieszkańców naszej gminy, iż Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Sadkowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł :

 1. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy w zakresie małego projektu lokalnego w miejscowości Rzymiec pn. „Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”.
 2. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy w zakresie małego projektu lokalnego w miejscowości Lubania pn. „Wiejska świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”

Seminarium

13 kwietnia 2018 roku w Łodzi odbędzie się  Seminarium „ZATOKA B+R. Fundusze Europejskie. Dla nauki. Dla biznesu”.

Masz dobry pomysł, ale potrzebujesz inspiracji do działania?
Przekonaj się, że można rozkręcić biznes z nauką!
Dowiedz się jak zdobyć pierwszy milion. Przekonaj się jak działa Anioł Biznesu - innowacyjny przedsiębiorca z wyobraźnią.
Uchwyć województwo łódzkie z innej perspektywy, poznaj tych, którzy odnieśli sukces.
Podejmij wyzwanie, wejdź do gry o pieniądze.

Zmieniaj siebie i swoją firmę z Funduszami Europejskimi

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2471-seminarium-b-r

https://www.facebook.com/events/230046274399661/?ref=3&action_history=null

Szkolenie dla sadowników

Informacja

Rejon Energetyczny Żyrardów  informuje, że ze  względu na przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

04 kwietnia  2018 w godz.

8:00 – 16:00 Stacja Władysławów – Władysławów nr 1 – 10, Żelazna nr 80 – 92, Stacje Olszowa Wola, Lubania 4 – wyłączone miejscowości Olszowa Wola, Lubania nr 52 – 60  

06  kwietnia 2018 w godz.

8:00 – 16:00 Stacja Władysławów – Władysławów nr 1 – 10

Informacja

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Bezpłatne badanie wzroku

Spotkania dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy", które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca - 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów. 

Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia
w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników. Uczestnicy spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniach jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego.


Spotkania uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl. W tytule należy wpisać datę spotkania.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań wraz z rejestracją, dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes oraz na Facebooku Promuje Lodzkie .

 

Załącznik: Harmonogram spotkań

Potrzebny lek na wagę życia!

W imieniu rodziców Oliwii zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na leczenie małej Oliwii.

Zbiorke prowadzi fundacja SIepomaga, zostało jedynie 2 dni do końca zbiorki a wciąż brakuje 40 tys zł, Oliwia ma 5 lat i choruje na białaczkę, choroba wróciła i jest potrzebny lek ostatniej szansy. Prosimy i dziękujemy za wsparcie.

https://www.siepomaga.pl/ratujemy-oliwie

https://www.facebook.com/usmiechdlaoliwii/?notif_id=1520878736597630&notif_t=page_fan&ref=notif

Zbiórka krwi

W dniu 11.03.2018r. (niedziela) od godz. 11:00 do 14.00 w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie, odbędzie się kolejna wyjazdowa zbiórka krwi. Zapraszamy wszystkich chętnych oraz wszystkich Honorowych Krwiodawców.

Informacja Kierownika ARiMR

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl.

Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie do  31 maja 2018 r.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

§  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

§  płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

§  wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

§  premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

 

Pozdrawiam

Bożena Cichowicz

Kierownik

BP091 Rawa Mazowiecka

IP 36041

Szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców na szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10.00  w Zespole Szkół w Sadkowicach. Szkolenie przeprowadzi Powiatowy Urząd Pracy.

Szkolenie sadownicze

Szkolenie dla rolników

W związku ze zmianami w składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie na rok 2018 (brak możliwości złożenia wersji papierowej) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej oraz ARIMR zaprasza na szkolenie informacyjne w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sadkowicach na temat:

„ZASADY WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH ZA POMOCĄ APLIKACJI E-WNIOSEK PLUS”  wykładowca ARIMR

Na szkolenie prosimy o zabranie numeru gospodarstwa i numeru konta bankowego ponieważ będzie możliwość tworzenia konta potrzebnego do wprowadzenia wniosku na dopłaty.

Na szkoleniu Inspekcja Weterynaryjna omówi zasady bioaseakuracji (choroba ASF). Kierownik ŁODR Urszula Olszowska przybliży zasady pozyskiwania funduszy europejskich w ramach naboru wniosków Modernizacja gospodarstw rolnych.

 

                                                                                                 zapraszamy

                                                 specjalista  ŁODR Kamila Kieszek

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

Regulamin XVI Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018"  wraz w załącznikami. 

Szkolenie w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF-u

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF-u na terenie naszego powiatu organizuje wraz ze Starostą Powiatu Rawskiego szkolenie dotyczące tej jednostki chorobowej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Kursy chemizacyjne

W 2018 planowane są szkolenia z zakresu uprawnień do stosowania środków ochrony roślin (kurs chemizacyjny):

- Kurs chemizacyjny podstawowy 2 dniowy – planowany najbliższy kurs 15-16 luty 2018 r.
- Kurs chemizacyjny uzupełniający 1 dniowy – planowany najbliższy kurs 26 luty 2018 r.

Zapisy przyjmowane są pod nr tel 46 8142846  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka (decyduje kolejność zgłoszeń). W ramach powyższych terminów kursów mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. W razie potrzeb w kolejnych miesiącach będą robione kolejne kursy.

                                                                                                  Kamila Kieszek
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR.

Szkolenie dotyczące wypełniania przez  rolników e-wniosku o dopłaty bezpośrednie odbędzie się 1 marca 2018r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Poprowadzi je pracownik ODR.

Zwrot podatku akcyzowego

W dniach 01-28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Referat Finansowy - podatki - pok. nr 12 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 r.

Limit roczny ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 01 lutego bieżącego roku - czyli:

1,00 zł  x  86  x  liczba użytków rolnych

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wyniesie 86,00 zł

Do wniosku należy dołączyć faktury vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2017 r.  do 31 stycznia 2018 r.

Podatek od środków transportowych

Uwaga. Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia mieszkańców Gminy, iż termin opłacenia


I RATY 2018 R. PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

upływa z dniem 15 lutego 2018 r.
 

Do tego terminu należy składać „Deklaracje na podatek od środków transportowych”

Informujemy, iż stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie - obowiązuje uchwała Rady Gminy Sadkowice nr XXIII/143/2016  z dnia. 28-11-2016 r.

                 

Pismo w sprawie gazyfikacji

W załączeniu zamieszczamy korespondencję w sprawie gazyfikacji Gminy Sadkowice.

Zaproszenie na Kinderbal

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach – rejon Rawa Mazowiecka planuje rozpocząć nabór na szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Kursy przeprowadzane są w dwóch grupach.                                                                                                     
– Dla osób już posiadających uprawnienia (po ukończeniu terminu ważności) – szkolenie uzupełniające.
– Dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnia – szkolenie podstawowe.

Kurs odbędzie się z chwilą zebrania grupy uczestników. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia związane ze sprzedażą środków ochrony roślin ważne 5 lat.

Organizator kursu
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Rejon Rawa Mazowiecka
Zapisy prosimy zgłaszać  telefonicznie pod nr 46 8142846

 

Zaproszenie na szkolenie

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza mieszkańców na szkolenie dotyczące wypełniania przez  rolników e-wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szkolenie  odbędzie się 1 marca 2018r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Poprowadzi je pracownik ODR.

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy na szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych przez pracodawców-rolników.

Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2018r. o godz. 10.00  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, plac Wolności 1.

Szkolenie organizuje  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej wraz ze Strażą Graniczną z siedzibą w Łodzi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Kurs chemizacyjny odbył się

W dniu 18 stycznia 2018r o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach odbyło się spotkanie odnośnie zagrożeń ASF. Informacje naszym hodowcom trzody chlewnej udzielił lekarz weterynarii pan Leszek Pacia.

Następnie odbył się dla osób posiadających uprawnienia (po ukończeniu terminu ważności) kurs chemizacyjny jednodniowy uzupełniający.

Organizatorem kursu był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, rejon Rawa Mazowiecka. Kurs przygotowała pani Kamila Kieszek- starszy specjalista, natomiast prowadziła pani Urszula Olszowska- kierownik.

 • DSC_0988.JPG
 • DSC_0991.JPG
 • DSC_0992.JPG
 • DSC_0993.JPG

Informacja

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!!!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 (podatki pokój nr 12) oraz wniesienia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy  w Sadkowicach, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm).

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+. Miejsce szkolenia - Łódź.

Kurs chemizacyjny

W związku z licznymi kontrolami ARIMR w zakresie bezpieczeństwa i ochrony roślin Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach – rejon Rawa Mazowiecka planuje rozpocząć nabór na kursy chemizacyjne które będą organizowane w 2018 roku. Kursy dają uprawnienia do nabywania  i stosowania środków ochrony roślin na uprawianych gruntach.

Kursy przeprowadzane są w dwóch grupach:            

– Dla osób już posiadających uprawnienia (po ukończeniu terminu ważności) – kurs jednodniowy uzupełniający.

– Dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin – kurs dwudniowy podstawowy.

Kurs odbędzie się z chwilą zebrania grupy uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia ważne 5 lat.                                                                        

Zapisy prosimy zgłaszać  telefonicznie: Tel. 516 815 639; 46 814 28 46

Organizator kursu
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Rejon Rawa Mazowiecka

Kamila Kieszek

Informacja

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:30.

następna strona »

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2018-12-07
 • Liczba odwiedzin 1907057

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.