Gmina Sadkowice

3

Galeria

Imieniny

Niedziela, 4 czerwca 2023
Imieniny Franciszka, Karola

BIP

Treść strony

Zgłoś pustostan poprzez stronę internet.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że od 1 grudnia 2022 roku wdrożony został System Informacyjny  o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem  internet.gov.pl.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o zgłaszanie pustostanów poprzez stronę internet.gov.pl. Zgłoszenie umożliwi prawidłowe zaplanowanie działań związanych z budową sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe, bądź jest planowane świadczenie usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów. Dzięki temu działaniu będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do Internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewniania dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług. Jak przekazuje Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do Internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub użytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

 • nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub
 • został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub
 • jest przewidziany do rozbiórki.

Z uwagi na zaplanowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych prosimy o zgłaszanie pustostanów znajdujących się na terenie gminy Sadkowice w możliwe jak najszybszym terminie.

 

powrót

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.