Gmina Sadkowice

452

Galeria

Imieniny

Niedziela, 4 czerwca 2023
Imieniny Franciszka, Karola

BIP

Treść strony

 • -
 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice”

Koszt całkowity zadania: 26 307,60 zł netto

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW: 23 676 zł netto

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice”

Koszt całkowity zadania: 23.201,64 zł netto

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW: 20.881,00 zł netto

 • -
 • -
 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice”

Koszt całkowity zadania: 20 514,11 zł brutto

Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW: 16 411,00 zł brutto

 

 

 

 • -

"Nasza Eko - pracownia" w ZS w Sadkowicach

Projekt przygotowany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach został jednym z wyróżnionych projektów w konkursie pt. „Nasza Eko –pracownia”. Na odnowienie i wyposażenie pracowni Szkoła otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 34 966,00 zł. Wkład własny w wysokości 10 550,00 zł zabezpieczyła Gmina Sadkowice.

 W środę 23 listopada 2016 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej eko - pracowni w Gimnazjum w Sadkowicach. Wstęgę przecinali: Wójt Gminy Sadkowice – Pani Karolina Kowalska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Pan Bohdan Cezary Dzierżek, Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Tadeusz Pietrzak, Sekretarz Gminy Sadkowice – Pani Barbara Gąsiorowska, koordynator projektu – Pani Wanda Więckowska, ksiądz  o. Robert Wawrzeniecki , przedstawicielka Rady Rodziców – Pani Anna Czerwińska oraz dyrektor  Pan Marek Lewandowski.

Ekopracownia została przygotowana od podstaw. Szkoła  przeprowadziła gruntowny remont sali – zmodernizowano oświetlenie, odmalowano ściany, rozprowadzono kanalizację i zamontowano zlew. Kupiono biurka oraz całe wyposażenie pracowni, w tym najnowocześniejszy sprzęt multimedialny – m.in. tablicę interaktywną, projektor, laptop czy wizualizer. Projekt uwzględnił także zakupy wybranych pomocy naukowych w tym: mikroskopów, plansz, modeli, teczek badacza, lornetek, sprzętu do doświadczeń chemicznych itp. oraz innych niezbędnych sprzętów stanowiących wyposażenie.

Młodzież z klas II i III gimnazjum zaprezentowała zebranym zakupione pomoce oraz omówiła ich wykorzystanie na zajęciach. Wreszcie można było również przeprowadzić eksperyment chemiczny, bo teraz w pracowni są ku temu odpowiednie warunki.

Należy nadmienić, że jest to druga ekopracownia w Zespole Szkół w Sadkowicach a pierwsza w gimnazjum. Jak podkreślił Pan Dyrektor Marek Lewandowski powstała dzięki determinacji nauczyciela przyrody Pani Magdaleny Pajdy, zaangażowaniu Pani Wicedyrektor Teresy Wielgus, a wszystko było możliwe dzięki umożliwieniu realizacji tej inwestycji przez gminę Sadkowice na czele z Panią Wójt Karoliną Kowalską, a wspierane przez koordynującą projekt Panią Wandę Więckowską.

Zespół Szkół w Sadkowicach

Galeria zdjęć na stronie Szkoły zssadkowice.pl

„Nasza Eko – pracownia” w SP Kłopoczynie

„Nasza Eko – pracownia” w SP Kłopoczynie
pt.: „Eko –zakątek nowej przygody początek”

W ramach złożonego przez Gminę Sadkowice wniosku i otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie otrzymała dotację na realizację zadania dotyczącego projektu pt. „Nasza Eko – pracownia”, tj. na utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej. Kwota otrzymana na inwestycję wyniosła 30377,00zł.

 W ramach realizacji tego zadania w klasie przyrodniczej została zmodernizowana instalacja elektryczna, zostały pomalowane ściany, położony tynk mozaikowy, zamontowane rolety okienne, na ścianie została zamontowana fototapeta, pod sufitem został zamontowany układ słoneczny. Do Sali zostały zakupione nowe meble i tablica. Pracownia została wyposażona w sprzęt multimedialny, taki jak tablica interaktywna z projektorem, wizualizer. Do pracowni zostały zakupione nowe zwierzaki: rybki, żółw, a także rośliny doniczkowe. Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć związanych z przyrodą i ekologią.

Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie

 • IMG_0202.JPG
 • IMG_0203.JPG
 • IMG_0204.JPG
 • IMG_0206.JPG
 • IMG_0207.JPG
 • IMG_0208.JPG
 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani”

 

Dofinansowanie:

Pożyczka w kwocie 167 350,00 zł.

Dotacja w kwocie 167 349,00 zł.

Koszt całkowity zadania to 648 441,92 zł brutto

 

 

 • -

„Nasza Eko – pracownia”

Gmina Sadkowice złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach na realizację zadania dotyczącego projektu pt. „Nasza Eko – pracownia”, tj. na utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej. Kwota otrzymana na inwestycję wyniosła 34966,00 zł.

 W ramach realizacji zadania dokonano wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, malowania ścian, zamontowania rolet okiennych. Pracownia została wyposażona w sprzęt multimedialny, taki jak tablica interaktywna z projektorem, głośnikami, laptop z oprogramowaniem i z podłączeniem do Internetu, wizualizer, mikroskopy optyczne z kamerą, z wyświetlaczem LCD. Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć związanych z ekologią.

http://www.zssadkowice.pl/index.php?id=galeria_zdjec&gal=939

 • autor: Zespół Szkół w Sadkowicach, data: 2016-10-25

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w formie dotacji na  zadanie pn:

„ Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice”  w kwocie  27 060,00 złotych

Koszt całkowity zadania 33 825,00 złotych
Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została podpisana w dniu 24 czerwca 2016 roku
Zakres prac objętych dotacją obejmuje :

- sporządzenie inwentaryzacji drzewostanu
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej określającej stan zdrowotny drzew wraz z gospodarką drzewostanem w alei
- projekt nasadzeń uzupełniających

 • -

Otrzymaliśmy dofinasowanie.

WFOŚiGW w Łodzi w dniu 30.06.2016 r. rozstrzygnął Konkurs pn. "Nasza Eko-pracownia". Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół w Sadkowicach, Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trębaczewie otrzymali dofinasowanie. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanych podczas pisania i składania wniosków.

Wyniki konkursu: Zespół Szkół w Sadkowicach – 34 966 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trębaczewie- 34 760 zł.

Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie – 30 377 zł.

 

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice”

 

Koszt całkowity zadania: 28.404,54 zł brutto

Kwota dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW: 14.202,00 zł brutto

Kwota dotacji ze środków własnych WFOŚ i GW: 13.918,00 zł brutto

 • -

Podpisana umowa z WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 17 marca 2015 r. Wójt Gminy – Karolina Kowalska oraz Skarbnik Gminy – Ireneusz Wojtczak, podpisali umowę z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia w Kaleniu o miejscowości Sadkowice, Celinów, Paprotnia, Nowe Lutobory oraz Gogolin w gm. Sadkowice”. Całkowity koszt dofinansowania to 538.756,00 zł, w tym dotacja w wysokości 269.378,00 zł i pożyczka w wysokości 269.378,00 zł.

 • -
 • -

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: 

 GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBANI”.

 

Koszt całkowity: 188.797,49 zł

Pożyczka WFOŚiGW: 137.307,00 zł

 

W ramach zadania wybudowano oczyszczalnię ścieków przy Zespole Szkół w Lubani, wraz z przyłączem niskiego napięcia oraz zewnętrzną instalacją sanitarną, łącznie z rowem odprowadzającym oczyszczone ścieki do cieku wodnego.

Realizacja systemu kanalizacji z odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków jest inwestycją chroniącą wody i gleby przed zanieczyszczeniem.

 • -
 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: 

 GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„BUDOWA ODWODNIENIA TERENU

PRZY GIMNAZJUM W SADKOWICACH”.

 

Koszt całkowity: 259.696,31 zł

Pożyczka WFOŚiGW: 233.700,00 zł

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

"Program usuwania azbestu z Gminy Sadkowice
w latach 2011-2031"

 

 

Koszt całkowity: 11.316,00 zł

Dotacja WFOŚiGW: 9.052,00 zł

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków
wraz z rozbudową instalacji kanalizacji
sanitarnej w Sadkowicach”

 

Koszt całkowity: 470.252,39 zł

Pożyczka z WFOŚiGW: 379.400,00 zł

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„BUDOWA
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
SADKOWICE II”

 

Koszt całkowity: 184.538,36 zł

Kwota dotacji: 147.631,00 zł

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci
wodociągowych w gminie Sadkowice”

 

Koszt całkowity netto: 4.081.812,21 zł

Kwota pożyczki: 612.822 zł

Kwota dotacji: 612.822 zł

 

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa
nowego wylotu brzegowego do istniejącego rowu w Kaleniu
na działkach nr ewid. 450, 430”

 

Koszt całkowity zadania: 91 900 zł netto

Kwota pożyczki: 84 253 zł netto

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki
i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń
oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Sadkowice”

 

- Koszt całkowity zadania: 5 945 635,76 zł netto (wg. kosztorysu inwestorskiego)

- Kwota umorzenia : 146 993 zł netto

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach
polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej”

 

Koszt całkowity zadania:75 043,57 zł brutto

Kwota umorzenia:49 979, 75 zł netto

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach
polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej”

 

Koszt całkowity zadania:75 043,57 zł brutto

Kwota umorzenia:49 979, 75 zł netto

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice”

 

Koszt całkowity zadania: 46 682,91 zł brutto

Kwota dotacji: 46 216 zł brutto

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice”

 

Koszt całkowity zadania: 46 682,91 zł brutto

Kwota dotacji: 46 216 zł brutto

 • -

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

GMINA SADKOWICE

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych ze zmianą kolorystyki oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”

 

Koszt całkowity zadania: 170.614,62 zł

Kwota pożyczki: 88.180,00 zł

"Moja wymarzona ekopracownia"

"Moja wymarzona ekopracownia" w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach.

            Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach złożyła wniosek i otrzymała dotację z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach” w kwocie 31 993,00 zł

            W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano generalny remont klasy przeznaczonej na ekopracownię, który obiął między innymi wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę podłóg, malowanie ścian. Pracownia została wyposażona w nowe meble i sprzęt multimedialny taki jak tablica interaktywna z projektorem, laptop z podłączeniem do Internetu, wizualizer, mikroskop optyczny z kamerą. Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć związanych z ekologią.

            Dzięki nowemu urządzeniu pracowni zostały stworze lepsze warunki do rozbudzania zainteresowania uczniów przyrodą, jej różnorodnością oraz koniecznością jej ochrony.

 • autor: Tomasz Żaczkiewicz, data: 2014-11-21
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.