Gmina Sadkowice

460

Galeria

Imieniny

Niedziela, 4 czerwca 2023
Imieniny Franciszka, Karola

BIP

Treść strony

 • -
 • -

Zakończyliśmy budowę wodociągu

W dniu 17 czerwca 2015 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Sadkowice dotyczący budowy wodociągu w  miejscowościach: Sadkowice, Celinów, Paprotnia, Nowe Lutobory, Lutobory oraz Gogolin. Po zakończeniu zadania i rozliczeniu wartość całkowita zadania wynosi 1 337 540 zł, z czego Gmina Sadkowice otrzymała pomoc finansową w kwocie 535 890 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. W ramach rozbudowy wodociągu z ujęcia w Kaleniu wykonano 16,8 km sieci wodociągowej o średnicach Ø 110 mm i 90 mm z rur  PVC oraz z armatury  żeliwnej, w tym w miejscowości Sadkowice 3 795,0 m, Celinów –2 526,0 m, Gogolin – 6 473,6 m, Paprotnia – 1 902,0 m, Nowe Lutobory – 2 114,7 m. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowi 147 zasuw oraz 46 hydrantów ppoż..

 • -

Gmina podpisała umowę o dofinasowaniu świetlicy

Miło nam jest poinformować mieszkańców naszej gminy, iż w dniu 11 maja 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sadkowice a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości Olszowa Wola oraz zakup wyposażenia”.

Zgodnie z umową Gmina Sadkowice otrzyma pomoc finansową w wysokości 493 012 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Projekt: Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń

Koszt całkowity inwestycji: 911.682,75

Dofinansowanie w ramach PROW: 500.000,00

Inwestycja dofinansowana w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" "Odnowa i rozwój wsi", objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Moja Gmina w Unii Europejskiej”

Lista laureatów konkursu Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki „Moja Gmina w Unii Europejskiej”:

I miejsce – Nogańska Zuzanna  i Wydra Adrian 
                (Gimnazjum w Zespole Szkół w Sadkowicach)

II miejsce - Biskupiak Mateusz, Mazurkiewicz Natalia i Zdzieszyńska Natalia 
                (Gimnazjum w Zespole Szkół w Sadkowicach)

Konkurs Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki „Moja Gmina w Unii Europejskiej” skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Szczególnie należało uwzględnić lata 2007 – 2013 oraz wykorzystanie środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Film nr 1

Film nr 2 cz.1

Film nr 2 cz.2

Film nr 2 cz.3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach pozyskała środki unijne w wysokości 49 763,68 zł na operację pn. „Poprawa jakości życia poprzez wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoborach”.

Wartość zadania ogółem: 62 205,39 zł

Środki własne OSP w Lutoborach: 12 441,71 zł.

 • -

Projekt: Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujały

Koszt całkowity inwestycji: 551 939,18 zł,

Dofinansowanie w ramach PROW: 337 171,00 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • -
 • -

Projekt: Przebudowa parkingów i chodnika w miejscowości Lubania

Koszt całkowity inwestycji: 756 722,69 zł,

Dofinansowanie w ramach PROW: 441 956,00 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

Projekt: Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadkowice oraz zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych

Koszt całkowity inwestycji: 568 884,02 zł,

Dofinansowanie w ramach PROW: 347 721,00 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.