Gmina Sadkowice

477

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Treść strony

I rata 2023 r. podatku od środków transportowych

Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia mieszkańców Gminy, iż termin opłacenia 

I raty 2023 r. podatku od środków transportowych

upływa z dniem 15 lutego 2023 r.

Do tego terminu należy składać „Deklaracje na podatek od środków transportowych”.

Informujemy, iż stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok są zawarte w Uchwale Rady Gminy Sadkowice nr LII/289/2022 
z dnia 29-11-2022 r.

 

STAWKI PODATKÓW NA 2023 ROK

1/ stawka  PODATKU  ROLNEGO

    -  170,00 zł z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)

    -  340,00 zł  z  1  ha fiz. (działki)

(według Uchwały Rady Gminy Sadkowice nr LII/287/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 15-12-2022 r. poz. 7526)

 

2/ stawka  PODATKU  LEŚNEGO

    -  71,10 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS w wysokości 323,18 za 1 m³)

 

3/ stawki  PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/288/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7440

 

4/ stawki  PODATKU  OD  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/289/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7441

STAWKI PODATKU NA 2022 R.

1/ stawka  PODATKU  ROLNEGO

    - 153,70 zł  z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)

    - 307,40 zł  z  1 ha fiz. (działki)

(według ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 61,48 zł za 1 dt)

 

2/ stawka  PODATKU  LEŚNEGO

   - 46,70 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS w wys. 212,26 zł za 1 m³)

 

3/ stawki PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI - bez zmian na 2022 r.

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XVII/93/2019 z dnia 27-11-2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

4/ stawki  PODATKU  OD  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH – bez zmian na 2022 r.

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XXIII/143/2016 z dnia 28-11-2016 r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

II rata podatku od środków transportowych

Uwaga! Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia mieszkańców Gminy, iż termin opłacenia II raty 2021 r. podatku od środków transportowych upływa z dniem 15 września 2021 r.

Numery kont do wpłat podatków i opłat lokalnych

Przypominamy numery kont do wpłat podatków i opłat lokalnych:

podatek od nieruchomości, rolny  oraz opłata za wodę

BSBR O/Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

 

opłaty za gospodarowanie odpadami

BSBR O/Sadkowice 78 9291 0001 0035 8648 2000 0320   

STAWKI PODATKU NA 2021 R.

1/ stawka  PODATKU  ROLNEGO

    - 146,38 zł  z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)

    - 292,75 zł  z  1 ha fiz. (działki)

(według ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 58,55 zł za 1 dt)

 

2/ stawka  PODATKU  LEŚNEGO

   - 43,30 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS w wys. 196,84 za 1 m³)

 

3/ stawki PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI - bez zmian na 2021 r.

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XVII/93/2019 z dnia 27-11-2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

4/ stawki  PODATKU  OD  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH – bez zmian na 2021 r.

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XXIII/143/2016 z dnia 28-11-2016 r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Komunikat

Wpłaty II raty zobowiązań podatkowych za 2020 rok.

W związku z panującym stanem epidemii SARAS-CoV-2 obowiązującym do odwołania, wpłaty II raty zobowiązań podatkowych będzie można dokonać, poprzez bankowość elektroniczną, w banku lub u inkasenta (sołtysa) z zachowaniem wszelkich procedur higienicznych zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia i inspekcji sanitarnej. Dotyczy zachowania odpowiedniej odległość od drugiej osoby ok. 2m, i stosowania środków ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki ochronne).

Informacja

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz opłaceniu I raty podatku od środków transportowych w terminie do 15 lutego.

STAWKI PODATKU NA 2020 R.

1/ stawka  PODATKU  ROLNEGO

    - 146,15 zł  z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)

    - 292,30 zł  z  1 ha fiz. (działki)

(według ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 58,46 zł za 1 dt)

 

2/ stawka  PODATKU  LEŚNEGO

   - 42,73 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS w wys. 194,24 za 1 m³)

 

3/ stawki PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XVII/93/2019 z dnia 27-11-2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

4/ stawki  PODATKU  OD  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH – bez zmian

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XXIII/143/2016 z dnia 28-11-2016 r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

STAWKI PODATKU NA 2019 R.

Podatek rolny

 • 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstwa rolnego
 • 271,80 zł z 1 ha fizycznego dla działek

(według cen skupu żyta ogłoszonego przez GUS)

Podatek leśny

 • 42,24 zł z 1 ha fizycznego lasu

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS)

Podatek od nieruchomości

 • BEZ ZMIAN

Podatek od środków transportowych

 • BEZ ZMIAN

PODATEK ROLNY

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

- składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

NA 2023 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 170,00 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 340,00 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według Uchwały Rady Gminy Sadkowice nr LII/287/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 15-12-2022 r. poz. 7526)

NA 2022 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 153,70 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 307,40 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 61,48 zł za 1 dt)

NA 2021 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 146,38 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 292,75 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2020 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 146,15 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 292,30 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2019 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 135,90 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 271,80 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2018 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 131,23 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 262,45 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2017 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 131,10 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 262,20 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2016 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 134,38 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 268,75 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

 

PODATEK LEŚNY

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

NA 2023 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 71,10 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego - w wysokości 323,18 za 1 m³)

NA 2022 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 46,70 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2021 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 43,30 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2020 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,73 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2019 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,24 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2018 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 43,35 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2017 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,02 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2016 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,19 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu własnej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA 2019 ROK - obowiązuje Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.