Gmina Sadkowice

477

Galeria

Imieniny

Niedziela, 15 września 2019
Imieniny Marii, Nikodema

BIP

Treść strony

STAWKI PODATKU NA 2019 R.

Podatek rolny

 • 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstwa rolnego
 • 271,80 zł z 1 ha fizycznego dla działek

(według cen skupu żyta ogłoszonego przez GUS)

Podatek leśny

 • 42,24 zł z 1 ha fizycznego lasu

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS)

Podatek od nieruchomości

 • BEZ ZMIAN

Podatek od środków transportowych

 • BEZ ZMIAN

PODATEK ROLNY

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

- składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

NA 2019 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 135,90 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 271,80 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2018 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 131,23 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 262,45 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2017 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 131,10 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 262,20 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

NA 2016 ROK – STAWKA PODATKU ROLNEGO WYNOSI:

 • 134,38 ZŁ Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • 268,75 ZŁ Z 1 HA FIZYCZNEGO DLA DZIAŁEK

(według cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS)

 

PODATEK LEŚNY

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

NA 2019 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,24 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2018 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 43,35 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2017 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,02 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2016 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,19 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu własnej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

NA 2019 ROK - obowiązuje Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA 2019 ROK - obowiązuje Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU WZORY ORAZ INFORMACJE W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU WZORY ORAZ INFORMACJE W ZAKRESIE PODATKU LEŚNEGO

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU WZORY ORAZ INFORMACJE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podatki i opłaty lokalne - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sadkowice

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2019-07-11
 • Liczba odwiedzin 2193559

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.