Gmina Sadkowice

516

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

Szerokopasmowy internet obejmuje województwo

Samorząd województwa łódzkiego w coraz szerszym zakresie udostępnia mieszkańcom internet, a powiaty i gminy budują lokalne sieci. Pierwsze porozumienie w tej sprawie właśnie podpisali marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wicemarszałek Artur Bagieński z powiatem rawskim i siedmioma gminami z jego terenu. List intencyjny dotyczy współpracy w realizacji projektu Rawskiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (RRST), który będzie funkcjonował na terenach Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej, a także w gminach: Sadkowice, Cielądz, Regnów i Głuchów.
RRST będzie siecią dystrybucyjną i dostępową. Będzie ona wykorzystywać dostęp radiowy, dzięki czemu zostanie zbudowana szybko i będzie miała szeroki zasięg, pozwalając na likwidację praktycznie wszystkich „białych plam internetowych” na tym obszarze.
Na mocy podpisanego porozumienia, rawska sieć dołączona zostanie do Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej i stanowić będzie naturalne rozszerzenie sieci wojewódzkiej o warstwę dostępową na obszarze powiatu rawskiego i gminy Głuchów.
Realizacja RRST możliwa będzie dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, tzn. zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
- Jesteśmy pierwszym regionem, który realizuje już pilotażowy projekt udostępniania szerokopasmowego internetu do gmin na północy województwa - podkreślał Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Teraz rozpoczynamy współpracę z powiatem rawskim, a jeszcze w trakcie wakacji zostanie rozpisany przetarg na budowę sieci szerokopasmowej, która obejmie szpitale w województwie. To oznacza, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w kraju jeśli chodzi upowszechnianie dostępu do internetu.
Podpisane porozumienia jest pierwszym krokiem do uzyskania spójności projektów Rawskiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej oraz Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Celem ŁRST jest zbudowanie jednolitej infrastruktury, która pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych i podniesienie atrakcyjności obszarów dla operatorów „ostatniej mili” oraz zwiększenie liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego przez polepszenie dostępności do usług hurtowych. Sieć ma być uzupełnieniem dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów i wypełnieniem luki w dostępie do sieci nowej generacji. Inwestorem będzie Województwo Łódzkie. Po zakończeniu inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi infrastruktury, który wykorzystywać ją będzie do świadczenia usług hurtowych dla operatorów „ostatniej mili”, oferujących internet gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom.
I etap budowy ŁRST obejmuje:
- projekt pilotażowy ŁRST polegający na zbudowaniu sieci pilotażowej na obszarze 5 gmin: Dalików, Zgierz, Parzęczew, Wartkowice, Łęczyca (zrealizowany)
- budowę sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej na wybranych obszarach województwa (17 powiatów) w technologii w większości światłowodowej.
Całkowita wartość projektu to ok. 71 mln zł, z czego blisko 50 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. W zasięgu punktów dystrybucyjnych ŁRST znajdzie się ponad 131 tys. gospodarstw domowych z 630 miejscowości.

tekst i zdjęcia: www.lodzkie.pl
 
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.