Gmina Sadkowice

584

Galeria

Imieniny

Niedziela, 26 stycznia 2020
Imieniny Tytusa, Tymoteusza

BIP

Treść strony

Komunikat

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
DLA WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że od dnia 14 stycznia 2020 r. zmienia się rachunek bankowy do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę proszę wnosić na poniższy rachunek:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej: 78 9291 0001 0035 8648 2000 0320

Odbiór popiołu

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. popiół należy umieszczać we własnym, osobnym worku.

Ogłoszenie

Zapraszamy do składania wniosków o usuwanie rolniczych folii pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z ogłoszonym Konkursem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Urząd Gminy w Sadkowicach zwraca się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Sadkowice o składanie wniosków dotyczących usunięcia odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dofinansowaniu podlega utylizacja następujących odpadów:

 • folia rolnicza,
 • siatka do balotów,
 • sznurek do balotów,
 • opakowania po nawozie,
 • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 29.10.2019r. do dnia 15.11.2019 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach, pokój nr 3.

Wniosek do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Sadkowice, pokój nr 3.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sadkowice dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowalne koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnych zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady produkcji rolniczej do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów w Sadkowicach (były obiekt SKR).

 

WÓJT GMINY

( - ) Karolina Kowalska

 

do pobrania

Informacja o odbiorze odpadów

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że od 1 maja 2019 r. firmą odbierającą odpady z terenu Gminy Sadkowice jest firma P.P.H.U. „DREWBUD” Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2019-04-30

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Teresa Nowak, data: 2018-04-23

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2016-04-25

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2020-01-14
 • Liczba odwiedzin 2284912

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.