Gmina Sadkowice

584

Galeria

Imieniny

Piątek, 19 kwietnia 2019
Imieniny Leona, Adolfa

BIP

Treść strony

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gogolin, Paprotnia, Trębaczew, Lubania –
III poniedziałek marca, tj. 18 marca 2019 r.


Bujały, Nowy Kaleń, Rokitnica Kąty, Rutka, Skarbkowa, Olszowa Wola, Władysławów, Żelazna –  
I poniedziałek kwietnia, tj. 1 kwietnia 2019 r.


Sadkowice, Nowe Sadkowice, Turobowice, Pilawy, Rzymiec, Szwejki Wielskie, Nowe Szwejki, Celinów –
I wtorek kwietnia, tj. 2 kwietnia 2019 r.


Gacpary, Studzianki, Lewin, Przyłuski, Lutobory, Nowe Lutobory, Zabłocie, Kaleń –
II poniedziałek kwietnia, tj. 8 kwietnia 2019 r.


Broniew, Lipna, Kłopoczyn, Nowy Kłopoczyn, Jajkowice, Zaborze –
II wtorek kwietnia, tj. 9 kwietnia 2019 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - listopad 2018

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

LISTOPAD 2018

Informujemy, że w listopadzie będą odbierane odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów:

5 listopada miejscowości – Bujały, Nowy Kaleń,  Rokitnica-Kąty, Rudka, Skarbkowa, Olszowa Wola, Władysławów, Żelazna

6 listopada miejscowości - Sadkowice, Nowe Sadkowice, Turobowice, Pilawy, Rzymiec, Szwejki Wielkie, Nowe Szwejki, Celinów

12 listopada miejscowości - Gacpary, Studzianki, Lewin, Przyłuski, Lutobory, Nowe Lutobory, Zabłocie, Kaleń

13 listopada miejscowości - Broniew, Lipna, Kłopoczyn, Nowy Kłopoczyn, Jajkowice, Zaborze

19 listopada miejscowości - Gogolin, Paprotnia, Trębaczew, Lubania

Informacja o odbiorze odpadów

Gmina Sadkowice informuje, że firmą odbierającą odpady jest firma „Fart-Bis” natomiast podwykonawcą jest „DREWBUD” PPHU Kazimierz Budek. Firma odbiera od mieszkańców raz w miesiącu wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym:

 1. Papier
 2. Szkło
 3. Plastik i metalowe puszki
 4. Odpady ulegające biodegradacji – odpadki kuchenne
 5. Tekturę, czysty papier

Nie odbiera:

 1. Worków po nawozach
 2. Opakowań po opryskach
 3. Folii
 4. Odpadów budowlanych: styropian, gruz poremontowy, papa
 5. Węży po nawodnieniu
 6. Okien

Mieszkańcy posiadający odpady nie odbierane przez firmę mogą we własnym zakresie zamówić kontener  na odpady niekomunalne pod numerem telefonu widniejącym na harmonogramie odbioru odpadów.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Teresa Nowak, data: 2018-04-23

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w kwietniu będą odbierane odpady wielkogabarytowe:

9 kwietnia miejscowości - Gacpary, Studzianki, Lewin, Przyłuski, Lutobory, Nowe Lutobory, Zabłocie, Kaleń

10 kwietnia miejscowości - Broniew, Lipna, Kłopoczyn, Nowy Kłopoczyn, Jajkowice,  Zaborze

16 kwietnia miejscowości - Gogolin, Paprotnia, Trębaczew, Lubania

17 kwietnia miejscowości - Sadkowice, Nowe Sadkowice, Turobowice, Pilawy, Rzymiec, Szwejki Wielkie, Nowe Szwejki, Celinów, Bujały, Nowy Kaleń,  Rokitnica-Kąty, Rudka, Skarbkowa, Olszowa Wola, Władysławów, Żelazna

Kolejna zbiórka gabarytów będzie miała miejsce w listopadzie.

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Sadkowice uprzejmie informuje iż w miesiącu listopadzie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

 

 6.11

 7.11

 13.11

 14.11

 20.11

Bujały

Sadkowice

Gacpary

Broniew

Gogolin

Nowy Kaleń

Nowe Sadkowice

Studzianki

Lipna

Paprotnia

Rokitnica Kąty

Turobowice

Lewin

Kłopoczyn

Trębaczew

Rudka

Pilawy

Przyłuski

Nowy Kłopoczyn

Lubania

Skarbkowa

Rzymiec

Lutobory

Jajkowice

 

Olszowa Wola

Szwejki Wielkie

Nowe Lutobory

Zaborze

 

Władysławów

Nowe Szwejki

Zabłocie

 

 

Żelazna

Celinów

Kaleń

 

 

 

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie  ww. harmonogramie.

 

                                                               Rodzaje odpadów, które będa odbierane

- zużyte opony (małe do 1250mm),

- dywany, wykładziny itp.,

- zużyty sprzęt AGD, RTV (radio, telewizory, lodówki),

- zużyte meble.

 

Zawiadomienie

Zmiana terminu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia, iż Rada Gminy w Sadkowicach
w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałą nr XXIII/141/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonała zmiany w terminach uiszczania opłat.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się z góry bez wezwania w następujących terminach:

 1. do dnia 15 marca (za okres od stycznia do końca kwietnia danego roku);
 2. do dnia 15 maja (za okres od maja do końca czerwca danego roku);
 3. do dnia 15 września (za okres od lipca do końca października danego roku);
 4. do dnia 15 listopada (za okres od listopada do końca grudnia danego roku),

z tym że za okres listopad i grudzień 2016 roku, za który Państwo nie uiściliście wpłaty w tym roku, opłatę należy uiścić do 30 stycznia 2017 r.

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Sadkowicach lub w drodze inkasa.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2016-04-25

Informacja dla Mieszkańców

ZMIANA FIRMY ODBIERAJACEJ ODPADY KOMUNALNE

Od 1 maja 2017 r. odpady komunalne z terenu Gminy Sadkowice odbiera firma FART-BIS Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a,  25-116 Kielce, która podpisała umowę z podwykonawcą „DREWBUD” PPHU Kazimierz Budek, Komorów 48, 96-214 Cielądz.

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-05-15

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2019-03-26
 • Liczba odwiedzin 2050246
baner toplayer
Życzenia świąteczne

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.