Gmina Sadkowice

584

Galeria

Imieniny

Poniedziałek, 23 października 2017
Imieniny Marleny, Seweryna

BIP

Treść strony

Zawiadomienie

Zmiana terminu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia, iż Rada Gminy w Sadkowicach
w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałą nr XXIII/141/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonała zmiany w terminach uiszczania opłat.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się z góry bez wezwania w następujących terminach:

 1. do dnia 15 marca (za okres od stycznia do końca kwietnia danego roku);
 2. do dnia 15 maja (za okres od maja do końca czerwca danego roku);
 3. do dnia 15 września (za okres od lipca do końca października danego roku);
 4. do dnia 15 listopada (za okres od listopada do końca grudnia danego roku),

z tym że za okres listopad i grudzień 2016 roku, za który Państwo nie uiściliście wpłaty w tym roku, opłatę należy uiścić do 30 stycznia 2017 r.

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Sadkowicach lub w drodze inkasa.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2016-04-25

Informacja dla Mieszkańców

ZMIANA FIRMY ODBIERAJACEJ ODPADY KOMUNALNE

Od 1 maja 2017 r. odpady komunalne z terenu Gminy Sadkowice odbiera firma FART-BIS Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a,  25-116 Kielce, która podpisała umowę z podwykonawcą „DREWBUD” PPHU Kazimierz Budek, Komorów 48, 96-214 Cielądz.

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-05-15

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2017-05-18
 • Liczba odwiedzin 1616345
baner toplayer
Instalacje fotowoltaiczne

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.