Gmina Sadkowice

628

Galeria

Imieniny

Czwartek, 21 marca 2019
Imieniny Bernadety, Lubomira

BIP

Treść strony

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

3. Czy gmina wyposaży mieszkańców w pojemniki na odpady?

Tak, każdy mieszkaniec zostanie wyposażony w pojemniki i worki na odpady.

4. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Jest to dokument, w którym trzeba zadeklarować, czy będzie się segregowało śmieci czy nie. Trzeba w nim również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego. Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku niezłożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, wójt, burmistrz lub prezydent określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy Sadkowice określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Załóżmy że zadeklaruję segregowanie śmieci a będę wyrzucał odpady niesegregowane, to jak ktoś jest w stanie stwierdzić, że rzeczywiście nie segreguję?

Kontrolującym będzie firma, która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych i będzie obsługiwała teren gminy. Kontroli będzie podlegał pojemnik na odpady usytuowany w punkcie gromadzenia odpadów (inaczej altanie śmietnikowej). W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów właściciel nieruchomości zostanie wezwany do ich posegregowania. W przypadku dalszego działania niezgodnego z deklaracją zostanie wydana decyzja zmieniająca stawkę opłaty przyjętą dla odpadów niesegregowanych.

7. Mieszkańcy będą składać deklaracje, a co ze sklepami i firmami? Jak one będą się rozliczać za odpady?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy Sadkowice, na których zamieszkują mieszkańcy.
Firmy i sklepy rozliczać się będą z odpadów na dotychczasowych zasadach. Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów, z przedsiębiorcą, wpisanym do prowadzonego przez Wójta Gminy Sadkowice rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadkowice.

8. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?
Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy (zakładka Akty prawne → Prawo miejscowe).

Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

9. Czy muszę segregować odpady?

Nie jest to konieczne ale leży w interesie każdego mieszkańca Gminy Sadkowice. Osobom segregującym odpady opłata za zagospodarowanie odpadów naliczana będzie z zastosowaniem tzw. obniżonych stawek opłat w stosunku do osób niesegregujących.

10. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty. 

 

 

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2013-04-25
 • Liczba odwiedzin 2002018

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.