Gmina Sadkowice

629

Galeria

Imieniny

Wtorek, 6 czerwca 2023
Imieniny Norberta, Pauliny

BIP

Treść strony

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Kto powinien wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Formularz deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

 • Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sadkowicach lub
 • Przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice lub
 • przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Sadkowicach za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Należy pamiętać, że w przypadku:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);
 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

właściciel nieruchomości winien w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, czyli złożyć kolejną deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Dane te są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania/wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację wygaszającą obowiązek ponoszenia opłaty.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.