Gmina Sadkowice

629

Galeria

Imieniny

Poniedziałek, 17 lutego 2020
Imieniny Aleksego, Zbigniewa

BIP

Treść strony

DEKLARACJE

Do dnia 15 maja 2015 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto składa deklarację ?

 • właściciel nieruchomości
 • współwłaściciel
 • użytkownik wieczysty
 • najemca/dzierżawca
 • zarządca nieruchomości
 • każdy inny podmiot władający nieruchomością

Gdzie pobrać formularz deklaracji ?

 • w Urzędzie Gminy w Sadkowicach (Sadkowice 129A, pok. nr 3)
 • u sołtysa
 • poniżej:


Gdzie złożyć deklarację ?

 • w siedzibie UG w Sadkowicach
 • wysłać pocztą na adres UG (Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice)
 • dostarczyć do sołtysa z II ratą podatku rolnego

Ile wynosi miesięczna stawka ?

Kiedy zapłacić ?

Termin wnoszenia opłaty upływa - tak jak raty podatku rolnego:

 • 15 marzec (za 4 m-ce: styczeń - kwiecień)
 • 15 maj (za 2 m-ce: maj - czerwiec)
 • 15 wrzesień (za 4 m-ce: lipiec - październik)
 • 15 listopad (za 2 m-ce: listopad - grudzień)

Gdzie zapłacić ?

 • przelewem na rachunek bankowy:

BSBR O/Sadkowice nr: 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Na przelewie należy dopisać „opłata za gospodarowanie odpadami” oraz wskazać adres nieruchomości, której opłata dotyczy,

 • u sołtysa

Akty prawne:

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

 • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2015-06-24

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od dimku letniskowego lub innych nieruchomoś ci  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości :

 1. 168,00 złotych  jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
 2. 324,00 złotych jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane jako odpady zmieszane;

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku , uiszcza się z góry, w terminie do dnia 15 listopada danego roku.

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2015-06-24

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice

 • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2015-03-30

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

 • autor: Agata Królak, data: 2019-02-28

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2019-04-30
 • Liczba odwiedzin 2298885

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.