Gmina Sadkowice

687

Galeria

Imieniny

Czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny Jakuba, Justyny

BIP

Treść strony

Informacja MRiRW

dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW ROLNIKÓW O OSZACOWANIE STRAT POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY

Wójt Gminy Sadkowice  zawiadamia, że rolnicy których gospodarstwa poniosły straty  spowodowane  wystąpieniem suszy, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję gminną ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2015 r.

Zgodnie z raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl) szacowanie szkód na terenie gminy Sadkowice  może nastąpić wyłącznie w następujących uprawach i kategoriach glebowych:

 1. Ziemniakikategoria glebowa I-IV (wszystkie gleby),
 2. Krzewy owocowe (plony) - kategoria glebowa I-IV (wszystkie gleby),
 3. Rośliny strączkowe - kategoria glebowa I-IV (wszystkie gleby),
 4. Kukurydza na kiszonkękategoria glebowa II (gleby lekkie, piaski, klasa bonitacyjna V i IVb),
 5. Buraki cukrowe - kategoria glebowa II (gleby lekkie, piaski, klasa bonitacyjna V i IVb),
 6. Warzywa gruntowe - kategoria glebowa I i II (gleby bardzo lekkie, piaski, klasa bonitacyjna VI  oraz gleby lekkie, piaski, klasa bonitacyjna V i IVb),
 7. Drzewa owocowe (plony) - kategoria glebowa I (gleby bardzo lekkie, piaski klasa bonitacyjna VI),
 8. Łąki i pastwiska - kategoria glebowa I-IV (wszystkie gleby).

Gminna komisja ds. szacowania szkód dokona oszacowania  strat w uprawach przed ich zbiorem. Rolnicy, którzy uznają że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w w/w uprawach i kategoriach glebowych  proszeni są o złożenie stosownych wniosków do Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój nr 14  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sadkowicach www.gminasadkowice.pl

Do wniosku należy dołączyć

kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 poświadczonego pieczęcią Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Następnie gminna komisja ds. szacowania szkód dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych w w/w uprawach i kategoriach glebowych  na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.

Kompletne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach w terminie do 4 września 2015 r., pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

Sadkowice, dnia 27.08.2015 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Dotycząca szacowania szkód w środkach trwałych – sady ( wyłamane drzewa) spowodowanych wystąpieniem huraganu w dniu 25.07.2015r.

Wójt Gminy Sadkowice zawiadamia, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane wystąpieniem huraganu w dniu 25.07.2015 r., mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód w środkach trwałych -  sady (wyłamane drzewa)

w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Do wniosku o oszacowanie szkód  rolnik  załącza kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 poświadczonego pieczęcią Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gdzie pobrać wniosek:

 1. Urząd Gminy Sadkowice pok. nr 14
 2. Poniżej

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Dotycząca szacowania strat  w uprawach spowodowanych przez gradobicie w dniach: 13.06, 20.06 i 27-28.06.2015 r.

Wójt Gminy Sadkowice zawiadamia, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane wystąpieniem gradobicia, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję gminną ds. szacowania  szkód w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2015 r.

Do wniosku o oszacowanie szkód  rolnik  załącza kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 poświadczonego pieczęcią Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gdzie pobrać wniosek:

 1. Urząd Gminy Sadkowice pok. nr 14
 2. Poniżej

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.