Gmina Sadkowice

785

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Treść strony

Sprawozdanie z działalności Wójta

 

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 11 kwietnia 2019 r. do 28 maja 2019r.

 1. Zakończyliśmy  drugi etap remontu budynku OSP w Olszowej Woli. W ramach remontu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, położona została elewacja, wykonano posadzki z tarketu, wykończono łazienki, pomalowano ściany- koszt inwestycji wyniósł : 139 916,19 zł
 2. Rozpoczęliśmy przebudowę drogi w miejscowości Lubania
 3. Ogłosiliśmy gminny konkurs czyste sołectwo- zgłoszenia można składać do 10 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 28  w sprawie  ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gogolin gm. Sadkowice oraz ustalenia regulaminu przetargu
 2. Zarządzenie Nr 29  w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 14 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gogolin.
 3. Zarządzenie Nr 30   w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 4. Zarządzenie Nr 31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu marki JELCZ.
 5. Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 6. Zarządzenie Nr 33 w sprawie ogłoszeni9a konkursu ,, Czyste Sołectwo 2019”
 7. Zarządzenie Nr 34 w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
 8. Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach.
 9. Zarządzenie Nr 36 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 10. Zarządzenie Nr 37 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
 11. Zarządzenie Nr 38 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sadkowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 12. Zarządzenie Nr 39 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 13. Zarządzenie Nr 40 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sadkowice za rok 2018.
   

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z mieszkankami Gminy Sadkowice na przygotowanie oraz posprzątanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lewinie, Nr 3 w Kłopoczynie, Nr 2 w Lubani - 25,00 zł za godzinę
 2. Z mieszkanką gminy Sadkowice na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kłopoczynie - 73,20 zł za godzinę.
 3. Z mieszkańcami naszej gminy na dostawę wody – według stawek obowiązujących na terenie gminy.
 4. Z firmą ZUB MAREX, Skierniewice na wykonanie Projektu budowlanego, specyfikacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla zadania pn " Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Sadkowicach - 6150 zł brutto
 5. Z Firmą PLICHTA Roboty Ziemne Transport Nowe Miasto nad Pilicą na naprawę przepustu Lutobory, przesuniecie drogi w m. Lewin - 3 276,00 zł brutto.
 6. Z firmą EUROBUD” Skierniewice na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru - Przebudowa drogi w m. Lubania. - 2460 zł brutto
 7. Z firmą Aglet Sp. z o.o.,Warszawana Przebudowę drogi w m. LUBANIA - 125 000,06zł brutto
 8. Z firmą PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów na Udostępnienie dróg wew. - dz. nr 179, 139, 78 Olszowa Wola opłata stała roczna w wysokości - 850,07 zł netto.
 9. Z firmą New Power Sp. z o.o. Warszawa na podstawie Porozumienia Międzygminnego na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres od 01.01.2019r do 31.12.2020 r.3 500, 00zł+VAT.
 10. Z firmą Wektory Z.S.E.Warszawa na wykonanie opracowania projektu taryfy na okres 3 lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Sadkowice wraz z uzasadnieniem - 2 460 zł/brutto
 11. Z Powiatem Rawskim na dotację dla PUP Rawa Mazowiecka - 1 500,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 20 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019r.

 1. Prowadzimy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Bardzo proszę mieszkańców  o zapisywanie się na te zajęcia. Jest to szkolenie dwudniowe: w sobotę i niedzielę.
 2. Miło mi jest Państwa poinformować, że reprezentant naszej Gminy - Artur Kamiński, który dzisiaj odebrał nagrodę Wójta za wysokie osiągnięcia sportoweuczestniczył w 8 Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu.  Wystartował w dwóch konkurencjach biegowych, w biegu przełajowym na dystansie 8 km, w którym zajął 8 miejsce w kategorii M35, oraz Półmaratonie, zajmując 14 miejsce w swojej kategorii wiekowej, przy mocno obsadzonym składzie biegaczy. W Mistrzostwach Świata Masters wzięło udział ponad 4000 sportowców z 88 krajów (powyżej 35 roku życia), w tym szerokie grono medalistów igrzysk olimpijskich,  mistrzostw świata, Europy i innych kontynentów.
 3. Ogłosiliśmy przetarg na remont i docieplenie budynku OSP w Olszowej Woli w celu utworzenia świetlicy.
 4. Złożyliśmy dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w celu dofinasowania sołectw Skarbkowa i Żelazna.
 5. Ogłosiliśmy przetargna przebudowę drogi w miejscowości Lubania.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 21  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 2. Zarządzenie Nr 22  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Budowa drogi w miejscowości Lubania.
 3. Zarządzenie Nr 23  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach za 2018 rok
 4. Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 5. Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian w Polityce Rachunkowości.
 6. Zarządzenie Nr 26 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa V-ce Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do realizacji umowy o dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 556/EE/D/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.
 7. Zarządzenie Nr 27 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
   

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z panem Emilianem Matysiak - przeprowadzenie szkolenia podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”- 5 200 zł brutto plus składki pracownicze.
 2. Z panią Teresą Wielgus - przeprowadzenie szkolenia podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” -7 280 zł brutto plus składki pracownicze.
 3. Z panem Arturem Molenda- przeprowadzenie szkolenia podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach projektu: ”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” -5 200 zł brutto plus składki pracownicze.
 4. Z panem Markiem Lewandowskim- przeprowadzenie szkolenia podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”- 7 280 zł brutto plus składki pracownicze.
 5. Z firmą OLAN Południe Sp .zo.o., Dąbrowa Tarnowska- dostawa emulsji- 11 193,00 zł brutto.
 6. Z firmą CETECO Sp. z o.o., Łódź- dostawa 15 szt. opraw ulicznych- 2767,50 zł brutto.
 7. Z firmą Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka- analiza próbki ścieków-150 zł netto.
 8. Z firmą ASTREA Biuro Ochrony- zapewnienie ochrony podczas festynu w dniu 07.07.2019 r.- 2398,50 zł.
 9. Z firmąTERMHOUSE Gułki 24- remont i docieplenie świetlicy i strażnicy w Olszowej Woli cz.2- 139 916,19 zł.
 10. Z firmą Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka- czyszczenie kanalizacji- 250 netto za 1 h pracy.
 11. Z firmą ASI MAN Marcin Lichański, Sadkowice - usługi dźwigiem na działce nr 378/1 Sadkowice -400,00 zł brutto.
 12. Ze Starostwem Powiatowym wRawie Mazowieckiej - dotacja na zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do usług w zakresie psychiatrii dziecięcej- 3 200, 00 zł.

Z firmą P.P.H.U. "DREWBUD" Kazimierz Budek, Komorów- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice -43 200,00 zł brutto/m-c

 1. Z 1 mieszkańcem Gminy Sadkowice- dostawa wody – według stawek obowiązujących na terenie gminy.
 2. Z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej- refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społ. w ramach robót publicznych- dla 4 osób- w kwocie 1800 zł oraz składki na ubezp. społ. w wysokości 17,10%.
 3. Z firmą EUROBUD”, Skierniewice, Balcerów – projekt przebudowy drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn- 2829,00 zł brutto.
 4. Z firmą EUROBUD”, Skierniewice, Balcerów – projekt przebudowy drogi w miejscowości Szwejki-Rzymiec- 2829,00 zł brutto
 5. Z firmą Usługi Rolnicze i Budowlane, Konserwacja Dróg i Wodociągów, Transport Towarów i Handel, Henryk Gos, 96-232 Regnów- zakup kruszywa 2-8 - 4200,00 zł brutto.
 6. Z redakcją Głosu Rawy Mazowieckiej i okolic- publikacja ogłoszenia o przetargu dotyczącego dz. 82/7 w m. Gogolin -309,96 zł brutto.
 7. Z firmą Edytor Janusz Szymczak, Nowe Miasto nad Pilicą- plakaty i naklejki w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”- 350 zł brutto.
 8. Z firmą METAL-MOST, Nowe Miasto n/Pilicą- montaż zbiornika do emulsji w m. Sadkowice i naprawa rury wodociągowej w hydroforni w m. Kaleń -1808,10 zł brutto.
 9. Z panem Ryszardem Deluga, Łowicz - nadzór Inwestorski nad pracami pielęgnacyjno-konserwatorskimi zadrzewienia w ramach zadania "Rewitalizacja Zabytkowej Alei w miejscowości Bujały Gmina Sadkowice”- 4 000,00 zł. brutto.

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 27 lutego 2019 r. do 19 marca 2019r.

 1. W dniu 27 lutego 2019 r. tradycyjnie , jak co roku odbyła się w Gminie Sadkowice uroczystość ZŁOTYCH GODÓW. 15 par świętowało w tym dniu swoje 50 lecie pożycia małżeńskiego. Zostali Oni odznaczeni medalami, które w imieniu  Prezydenta RP wręczyła Pani Wójt. Jubilaci otrzymali również kwiaty i upominki.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 19 i nr 20 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

 

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 

 1. Z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o., Wrocław-2161 zł netto /rok
 2. Z rodzicem dziecka niepełnosprawnego na dowóz na hipoterapię do Pukinina -30,00 zł brutto 1 raz w tygodniu
 3. Z Zakładem Usług Kominiarskich „REMKOMIN” Lubomir Karpiński- zakup i montaż rury w świetlicy Bujały – 246 zł brutto.
 4. Z firmą PHU WAMBET, Wojciech BODEK, Łyszkowice- usługa kruszarką- 2460 zł brutto.
 5. Z 4 mieszkańcamina dostawę wody- według stawek obowiązujących na terenie gminy Sadkowice.
 6. Z firmą Usługi Gastronomiczne, Małgorzata Szcześniak, Jajkowice - zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" – 15 840 zł brutto.
 7. Z firma iCOD.pl Spółka z o.o. Bielsko Biała- dostawa sprzętu teleinformatycznego (komputerów przenośnych) do projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego- 47.352,00 zł netto.
 8. Z firmą Usługi Rolnicze i Budowlane, Konserwacja dróg i wodociągów, Transport towarów i Usług, Henryk Gos, Regnów - zakup i dostawa kruszywa dolomitowego dla gminy Sadkowice- 292 105,00 zł brutto.
 9. Z firmą HEDERA Aleksander Staśkiewicz, Łódź- rewitalizacja zabytkowej alei w miejscowości Bujały -80 000 zł. brutto.
 10. Z firmą Broadcasting Sp z o.o. Wrocław - wykonanie usługi prowadzenia transmisji sygnału wideo z sesji Rady Gminy-290 zł netto miesięcznie .
 11. pobór należności od mieszkańców z tytułu poboru wody- 4% od zebranej sumy z tytułu opłat.
 12. Z 3 sołtysami z gminy Sadkowice- pobór należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków- 4% od zebranej sumy z tytułu opłat.
 13. inkaso poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości- 200 zł. stałe i 6% od zainkasowanej kwoty.
 14. Z firmą GOMA Mariusz Markut,, Stalowa Wola - dostawa pendriveów, długopisów, notatników, toreb do projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego - 7 542,88 zł brutto.
 15. Z sołtysami i inkasentami- pobór od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 04.03.2019 do 18.11.2019 r. -5% od pobranych opłat od mieszkańców.
 16. Z firmą MJ-ART Malwina Jeziorska - nagłośnienie, oświetlenie sceny, występ artystyczny na festynie w dniu 07.07.2019 r..
 17. Z firmą FP. AIRTECH Zbigniew Cichocki, Wacław Miedzianowski, Jacek Pałczyński, Spółka Jawna, Ostrów Wielkopolski - zlecenie dostawy 8 szt. łopatek grafitowych do oczyszczalni ścieków w Sadkowicach.
 18. Z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek Komorów - wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym - 100,00zł/godz. netto.
 19. 2 umowy z PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów - udostępnienie drogi wewnętrznej – Nowy Kłopoczyn- opłata roczna 16,26 zł. netto oraz Bujały -opłata roczna 102,84 zł netto.

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 29 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019r.

 1. Miło mi jest poinformować mieszkańców, że 18 lutego 2019 r. podpisałam w imieniu Gminy Sadkowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pana Tomasza Szymańskiego umowę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Gmina na szkolenia mieszkańców naszej Gminy otrzyma dofinasowanie w kwocie– 148 320,00 zł. co stanowi 100% pokrycie wydatków kwalifikowanych.

W ramach tego projektu przeszkolimy 288 mieszkańców naszej gminy w dwóch modułach: „Rodzic w Internecie” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Szkolenia będą dwudniowe. Harmonogram szkoleń jest już ustalony i niedługo zostanie opublikowany na stronie gminy. Zapraszam mieszkańców do udziału.

 1. W 2018 r. złożyliśmy wniosek w imieniu Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0.4% rezerwy na dofinansowanie wyposażenia  szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - biologia, geografia, fizyka i chemia. Otrzymaliśmy dofinasowanie w kwocie 20 979 zł.
 2. Jesteśmy po przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Wygrała firma, która podała kwotę o 38% większą od kwoty z poprzedniego przetargu.
 3. Pani Kierownik Gminnej Biblioteki publicznej w Sadkowicach zaprasza wszystkich mieszkańców 11 marca o godz. 15.00 na warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych. Więcej informacji na nasze stronie internetowej.
 4. Na naszej stronie internetowej jest umieszczona informacja dla posiadaczy psów. Proszę zapoznać się z nią 
 5. Jesteśmy po otwarciu ofert zprzetargu pn: „ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY SADKOWICE”. Wygrała firma Usługi Rolnicze i Budowlane, Konserwacja Dróg i Wodociągów, Transport Towarów i Handel Henryk Gos, Regnów. Przewidywana wartość całości zamówienia to 5500 ton x 53,11 zł = 292 105,00 zł brutto.
 6. Informuję, że na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka wielkogabarytowa.
 7. W dniu 9 lutego 2019 r. odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach na który przybyło 60 dzieci. Imprezę zorganizowałUrząd Gminy w Sadkowicach, Proboszcz Parafii Lubania oraz Koło Gospodyń Wiejskich wsi Bujały.

Bal poprowadziły animatorki. Były konkursy, zabawy integracyjne i tańce. Na zakończenie uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 11/2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej.
 2. Zarządzenie Nr 12/2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez Gminę Sadkowice.
 3. Zarządzenie Nr 13/2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 4. Zarządzenie Nr 14/2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej „Dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Sadkowice”
 5. Zarządzenie Nr 15/2019 r. w sprawie zmiany w Polityce Rachunkowości.
 6. Zarządzenie Nr 16/2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 7. Zarządzenie Nr 17/2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30 000 euro w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 8. Zarządzenie Nr 18/2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 

 1.   Gminną Spółką Wodną w Sadkowicach- utrzymanie drożności rowów melioracyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń drenarskich- dotacja 15 000,00 zł.
 2. Fundacją Ostatnia Szansa. Schronisko w Boguszycach Małych - świadczenie usług w zakresie przetrzymywania i dalszego poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku – 8,00 zł za dzień.
 3. z panią Halina Łagiewską, Skierniewice- opracowanie Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej – 3 000,00 zł.
 4. z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek, Komorów - wycinka drzew przy drogach gminnych w m. Bujały i Paprotnia -100 zł netto za 1 godzinę pracy.
 5. z organizacjąPolskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - ogólnopolska społeczno-dobroczynna akcja na rzecz dzieci niepełnosprawnych, oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem- 1 000,00 zł.
 6. z firmą Usługi Kucharskie Marek Szcześniak - przygotowanie spotkania noworocznego – 5 400,00 zł.
 7. z 2 mieszkańcami naszej gminy na dostawę wody w.g. stawek obowiązujących na terenie naszej gminy.
 8. Z Fundacją Promocji Gmin Polskich- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego- dotacja dla Gminy 148 320 zł.
 9. Z firmą Banaszczyk-Bargieła Pracownia Urbanistyczna - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -19 680,00 zł.
 10. Z firmą T-MOBILE POLSKA S.A., Warszawa - umowa dzierżawy działki nr 276/2 w Lewinie zawarta na okres 10 lat -3592,83 +VAT/kwartał.
 11. Z firmą EUROBUD”, mgr inż. Kowalski Artur, Skierniewice - wykonanie dokumentacji technicznej - Przebudowa drogi w miejscowości Lubania – 2 460,00 zł brutto.
 12. Z pracownikami urzędu - używanie samochodu osobowego do celów służbowych.
 13. Z zespołem muzycznym MIG- udział podczas festynu w dniu 07.09.2019 r.- 25 000,00 zł brutto.
 14. Z panią Iwoną Barańską – Sala Bankietowa Milenium Kaleń - przygotowanie poczęstunku z własnych produktów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego  par z terenu gminy Sadkowice -3 400 zł.
 15. Z firmą BHP-PPOŻ Serwis s.c. Dymowcy z siedzibą Rawa Mazowiecka - umowa o świadczenie usług w zakresie BHP i P.POŻ- 150,00 zł brutto.

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 21 grudnia 2018 r. do 28 stycznia 2019r.

1. Zakończyliśmy wybory sołtysów i członków rad sołeckich miejscowości naszej Gminy.

Imię i nazwisko

Sołectwo

Marcin Podladowski

Broniew                       

Marczak Anna

Bujały                 

Włodzimierz Staszewski

Celinów               

Magdalena Rupiewicz

Gacpary              

Sławomir Zieja

Gogolin               

Witold Cichocki

Jajkowice             

Tomasz Olszewski

Kaleń                   

Kamila Sikora

Kłopoczyn            

Marlena Banasiewicz

Lewin                  

Grzegorz Pastuszka

Lipna                  

Tomasz Nowakowski

Lubania              

Honorata Kotynia

Lutobory             

Rafał Kądziela

Nowe Sadkowice   

Grzegorz Pietrzak

Nowe Szwejki             

Ewa Tomczyk

Nowy Kaleń          

Teresa Kajtaniak

Nowy Kłopoczyn    

Andrzej Franaszek

Olszowa Wola       

Magdalena Kajtaniak

Paprotnia             

Edyta Szymańska

Pilawy                  

Bożena Grochal

Przyłuski              

Franciszka Sobocińska

Rokitnica- Kąty     

Dorota Malinowska

Rzymiec               

Regina Redlisiak

Sadkowice            

Iwona Siarkowska

Skarbkowa           

Karpiński Jarosław

Studzianki            

Lidia Włodarczyk

Trębaczew            

Stanisław Żaczkiewicz

Turobowice           

Barbara Wachowicz

Zabłocie              

Mariusz Bednarek

Zaborze                

Agnieszka Kozieł

Żelazna                

 

2. Zakończyły się zebrania sprawozdawcze w naszych jednostkach OSP.

3.Jesteśmy po przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice. Zgłosiła się jedna firma. Cena zaproponowała przez nią jest o 38% wyższa od obowiązującej.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 85/2018 r. w sprawie inwentaryzacji.
 2. Zarządzenie Nr 86 i Nr 88 i Nr 90 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 3. Zarządzenie Nr 87/2018 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Zebrań Wiejskich we wsiach Gminy Sadkowice w celu przeprowadzenia w tych miejscowościach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 4. Zarządzenie Nr 89/2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2019 r.
 5. Zarządzenie Nr 91/2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy  w Sadkowicach.
 6. Zarządzenie Nr 92/2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2019.
 7. Zarządzenie Nr 1/2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r..
 8. Zarządzenie Nr 2/2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 9. Zarządzenie Nr 3/2019 r. w sprawie ponownego ustalenia terminu i miejsca Zebrania Wiejskiego we wsi Nowy Kłopoczyn w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 10. Zarządzenie Nr 4/2019 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej.
 11. Zarządzenie Nr 5/2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 12. Zarządzenie Nr 6/2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 13. Zarządzenie Nr 7/2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 14. Zarządzenie Nr 8/2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.
 15. Zarządzenie Nr 9/2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r..
 16. Zarządzenie Nr 10/2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej na zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 

 1.   Zakładem Usług Kominiarskich „REMKOMIN”- roboty kominiarskie w bud. Komunalnych -1 439,00 zł. brutto,
 2.   Zakładem Usług Kominiarskich „REMKOMIN”- usługi kominiarskie w 2019 i 2020 r.-    3 240,0 zł. brutto rocznie,
 3. z firmą PLICHTA Roboty Ziemne i Transportowe Nowe Miasto n/Pilicą - uporządkowanie dz. nr 267 i 1006 Olszowa Wola -1 230,00 zł. brutto,
 4. z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji : SRiODN „Dobro dzieci” Rawa Mazowiecka- 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew – 3 000,00 zł., Sadkowicki Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lubania – 15 000,00 zł., Ludowy Klub Sportowy BIO SAD – 16 000,00 zł., Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie – 3 000,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sadkowice – 15 000,00 zł,
 5. z firmą METAL MOST W. Zaraś, Z. Cukiert - Wykonanie ramy stalowej pod beczkę do emulsji -5 043,00 zł. brutto,
 6. z firmą MW Format, Bąków- doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych; dostęp do platformy usługowej -1500 zł. netto/rok,
 7. z panem Mariuszem Dąbrowskim -sprawdzanie i utrzymanie jednostek OSP w stałej gotowości bojowej -370,00 zł.  miesięcznie,
 8. z Redakcją "Głosu Rawy i Okolicy" MIRBUD S.A.- zlecenie publikacji informacji o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w m. Gogolin      - 77,49 zł. brutto,
 9. z Gabinetem Weterynaryjnym, Lubania - świadczenie usług weterynaryjnych, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Sadkowice w latach 2019-2020 - 300 zł. netto na miesiąc,
 10. z firmą Rakarstwo Mirosław Boguszewski, Rawa Mazowiecka - odbiór padłych zwierząt od rolników oraz martwych ptaków i dzikich zwierząt z terenu Gminy Sadkowice -300 zł. netto na miesiąc,
 11. z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c., Biała Piska- wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów z terenu gminy Sadkowice, przewożenie, umieszczenie i utrzymywanie tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwe warunki bytowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt -6,50 zł za dzień pobytu jednego psa,
 12. z firmą "Pro Self" Szymon Kocik, Borki , Łódź- konsultacje psychologiczne - 400 zł. brutto miesięcznie,
 13. z Redakcją "Głosu Rawy i Okolicy" MIRBUD S.A - zlecenie publikacji informacji o przeznaczeniu nieruchomości położonej w m. Lewin -51,66 zł. brutto,
 14. z firmą Infoserwis Irena Łaska, Tomaszów Mazowiecki- dotyczy zakupu serwisu wraz z aktualizacjami oprogramowania: budżet, płace, kszob, jgu, podatki, auta, woda, dodatki mieszkaniowe, środki trwałe, rejestr VAT, oplok i egzekucje -1696,50 zł netto miesięcznie,
 15. z panem Kamilem Wrona, gm. Nowe Miasto nad Pilicą- szkolenie orkiestry w Lubani -1100,00 złotych brutto miesięcznie,
 16. z 3 mieszkańcami naszej gminy na umowę na dostawę wody - zasady rozliczania należności według obowiązujących stawek,
 17. z panią Katarzyną  Stawińską, Rawa Mazowiecka   - prowadzenie zajęć fitness- 100 zł. brutto za 1 godzinę łącznie 16 razy,
 18. z firmą Muliglob , ul Wejherowska , Szemud - fotele dla pracowników urzędu- 2120 zł,
 19. z panem Jarosławem Kustosik Q100 Computers , Łódź- prowadzenie nadzoru nad licencjonowanym oprogramowaniem SELWIN wraz z modułem RWWIN firmy Aram Sp. z o.o. - 405,00 zł netto/miesięcznie,
 20. z panią Karoliną Pietrzak, gm Sadkowice- prace porządkowe na działce po byłej szkole w m. Bujały- 250,00 zł brutto/m-c,
 21. z panią Małgorzatą Szcześniak - Usługi Gastronomiczne, gm. Sadkowice umowa najmu lokalu użytkowego w Lubani -  czynsz 1353,00 zł brutto / m-c,
 22. z firmą ERGO Salon Meblowy Biłgoraj - zakup krzeseł- 2153,00 zł brutto,
 23. z Biurem Ogłoszeń i Reklamy "Głos Rawy i Okolic - opublikowanie życzeń świątecznych dla mieszkańców -307,50 zł. brutto,
 24. z Kancelarią Prawną Arkadiusz Binek Radca Prawny, Skierniewice  -świadczenie pomocy prawnej-   2.300,00 zł netto miesięcznie,
 25. z firmą SGS Polska Spółka z o.o., Warszawa - Badania próbek ścieków oczyszczonych i popłucznych z oczyszczalni i stacji uzdatniania wody na terenie gminy Sadkowice -   5380,00 zł netto.    
 26. z firmą SGS Polska Spółka z o.o., Warszawa - Pobór i badania próbek wody pitnej z sieci wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Sadkowice - 4560,00 zł netto.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie
od 09 października do 28 listopada 2018r.

 1. Zakończyliśmy remonty dróg w miejscowościach Gacpary i Sadkowice. Remonty polegały na profilowaniu z wykonaniem spadków poprzecznych  oraz ułożeniu i zagęszczeniu warstwy z kruszywa. Koszt inwestycji: w miejscowości Gacpary -16 605 zł brutto, natomiast w miejscowości Sadkowice- 2 690 zł brutto.
 2. Zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej nr 113206E w miejscowości Zabłocie. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię betonową na odcinku 625 m. Koszt inwestycji- 79 999 zł.
 3. W Lubani został wybudowanyteren dorekreacji. OSP Lubania złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki” i pozyskała kwotę 49.830,00 zł. W ramach otrzymanych funduszy wybudowano dwie drewniane altanki, zamontowano ławeczki, wyłożono chodnik kostką brukową, posadzono krzewy.
 4. W dniu 11 listopada 2018 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Odzyskania Niepodległości. Główneuroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Sadkowicach. Wszyscy uczestnicyodśpiewali hymn Polski oraz złożyli kwiaty pod obrazem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyła się uroczysta Msza Św. dziękczynno-błagalna w intencji naszej Ojczyzny. Po niej odbył się koncert pieśni patriotycznych.
 5. W dniu 25 listopada 2018 r obchodziliśmy 74. rocznicę bitwy Oddziału Leśnego „DZIK” Armii Krajowej i jego zagłady w dniach 26-27 listopada 1944r. w Nowych Szwejkach. Uroczystości rozpoczęły się w kościele występem młodzieży z Zespołu Szkół w Sadkowicach. Następnie została msza święta w intencji wszystkich poległych za wolność naszej Ojczyzny, a przede wszystkim poległych w Szwejkach Nowych. Po niej wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik, gdzie po apelu złożyli kwiaty i uczcili pamięć poległych żołnierzy AK z oddziału Dzik i mieszkańców miejscowości Szwejki Nowe.

 

                  W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 69/2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 2. Zarządzenie Nr 70/2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 3. Zarządzenie Nr 71/2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 4. Zarządzenie Nr 72/2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 5. Zarządzenie Nr 73/2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.”
 6. Zarządzenie Nr 74/2018r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support w Urzędzie Gminy Sadkowice.
 7. Zarządzenie Nr 75/2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki JELCZ.
 8. Zarządzenie Nr 76do 79/2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 

         W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne i Transportowe Nowe Miasto n/Pilicą - odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z odśnieżaniem w sezonie zimowym-28,62 zł za 1 km odśnieżania oraz 132 za 1 godzinę pracy ciężkiego pługa.
 2. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów - zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice w sezonie zimowym 2018-2019- 58,32 za 1 km sypania. 71,28 zł za 1 km sypania z odśnieżaniem.
 3. Z firmą Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala, Poświętne- udział w uroczystościach "Dzik"-1500,00 zł
 4. Z firmą Usługi Gastronomiczne Małgorzata Szcześniak- poczęstunek uroczystości Dzik- 3500 zł brutto
 5. Z zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej- występ podczas uroczystości 100 rocznicy niepodległości- 1200,00 zł brutto.
 6. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów - Remont drogi wewnętrznej w m. Gacpary -1 107,00 zł brutto.
 7. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów- Przebudowa drogi gminnej NR 113202E Sadkowice – Gogolin- 34 266,82 zł brutto.
 8. Z panią Krystyną Stępniak, gm.  Sadkowice- przygotowanie oraz posprzątanie lokalu wyborczego Obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Lewinie- 200 zł.
 9. Z panią Teresą Kajtaniak,, gm. Sadkowice- przygotowanie oraz posprzątanie lokalu wyborczego Obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kłopoczynie- 200 zł.
 10. Z panią Aldona Bors, gm. Sadkowice- przygotowanie oraz posprzątanie lokalu wyborczego Obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Lubani- 200 zł.
 11. Z panią Grażyna Grzejszczyk, gm. Sadkowice- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców- 0,25 zł x pozycja.
 12. Z panią Urszulą Pekalak gm. Sadkowice- opieka nad uczniami dowożonymi do SZP w Lubani- 13,70 zł za 1km.
 13. Z firmą GISON Sp. z o.o. , Kraków- dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Sadkowice w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego” -96.924,00 zł brutto.
 14. Z panem Janem Wysockim, gm. Sadkowice- Pełnienie nadzoru inspektora.
 15. Z firmąEUROBUD”, mgr inż. Kowalski Artur, Skierniewice - wykonanie dokumentacji technicznej - Przebudowa drogi gminnej NR 113202E Sadkowice – Gogolin- 2 200,00 zł brutto.
 16. Z firmą EUROBUD”, mgr inż. Kowalski Artur, Skierniewice - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru - droga w m. Trębaczew -2200 zł brutto.
 17. Z panią Katarzyną Stawińską, Rawa mazowiecka- prowadzenie zajęć fitness w ZSZ w Sadkowicach dla mieszkanek Gminy Sadkowice od 22 października 2018 roku do końca roku tj do 20 grudnia w każdy poniedziałek tygodnia.
 18. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów - przebudowa drogi w m. Trębaczew- 193309,56 zł.
 19. Z firmą TERMHOUSE Gułki ,Cielądz - remont i docieplenie budynku OSP Olszowa Wola- 154 980,00 zł.
 20. Z ZAiKS- licencja na wykonywane utworów podczas festynu w dniu 29.07.2018 r.- 2 815,22zł.
 21. Z firmą Sadpol Sp. z o.o. STACJA PALIW Sadkowice -dostawę wody według stawek obowiązujących na terenie gminy.
 22. Z 4 mieszkańcami na dostawę wody według stawek obowiązujących na terenie gminy.
 23. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów- profilowanie dróg wew. na terenie Gminy Sadkowice- 7 000,00 zł brutto.
 24. Z firmą LTC Sp. z o.o. 98-300 Wieluń - Obsługa i hosting modułów internetowych o nazwie FINN 8 SQL-400 zł netto miesięcznie.
 25. Z firmą „Edytor" Janusz Szymczak, Nowe Miasto nad Pilicą - wykonanie pieczątek dla obwodowych komisji wyborczych (8 szt.)- 8 szt x 28 zł = 224 zł,
 26. 5 umów z PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów- na udostępnienie dróg.
 27. Z firmą TERMHOUSE, Gułki, Cielądz- wykonanie wylewki betonowej i rozebranie starych podłóg w świetlicy wiejskiej w Lubani- 2500,00 zł.
 28. Z firmą TERMHOUSE Gułki, Cielądz - remont Sali w świetlicy wiejskiej w Lubania- 10500 zł.
 29. Z panem Dariuszem Malinowskim ,gm. Sadkowice- remont łazienki świetlicy wiejskiej w m. Rzymiec- 1 375,00 zł brutto
 30. Z firmą Mechanika Maszyn Biurowych, Łódź- naprawy i przegląd techniczny maszyn biurowych 1raz/kwartał- 24.00 zł za szt..
 31. Z firmą TRANS-MAT Mateusz Wójcik,  Białobrzegi- dostawa kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31.5 w ilości 140t- 7 100,00 zł brutto.
 32. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów - Remont drogi wewnętrznej w m. Sadkowice -2 690,01 zł brutto.
 33. Z mieszkanką- matką dziecka Gminy- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Sadkowicach-2,80 zł/km.
 34. Z panią Zofią Bors, Sadkowice - wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe- 500 zł.
 35. Z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek Komorów - wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym- 90zł/godz. plus VAT
 36. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów - Przebudowa drogi gminnej nr 113206E Lutobory – Godzimerz -79 999,20 zł brutto.
 37. Z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów- remont drogi w m. Gacpary.- 16 605,00 zł brutto.
 38. Z redakcją "Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy" MIRBUD S.A., Skierniewice- publikacja informacji o przeznaczeniu do wynajmu pomieszczenia tymczasowego w m. Rzymiec - zależna od wielkości publikacji.
 39. Z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek, Komorów - zlecenie-wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym- 90,00zł/godz. plus VAT.
 40. Krajowym Centrum Bezpieczeństwa- seminarium "Bezpiecznie chce się żyć!" - 2000 zł netto.

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

 • autor: Barbara Gąsiorowska

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 26 marca 2018 r.  do 5 czerwca 2018 r.

 1. Informuję Państwa, że na terenie naszej gminy dwukrotnie padał grad, wyrządzając wielkie szkody w uprawach rolników. Zgłosiliśmy te zdarzenia do Wojewody Łódzkiego. Teraz czekamy na podjęte przez ten organ decyzje.
 2. Został ogłoszony konkurs „Czyste Sołectwo”. Zapraszam sołectwa do udziału w nim. W tym roku będziemy nagradzać sołectwa, które zajmą trzy miejsca I- 1500 zł, II- 1000 zł, III- 500 zł.
 3. W najbliższym czasie rozpoczniemy przebudowę drogi gminnej  Paprotnia - Celinów. Koszt inwestycji 389 884,22 zł brutto .
 4. Rozpoczęliśmy przebudowę drogi gminnej w Jajkowicach. Koszt inwestycji to 532 197,51 zł brutto.
 5. Trwa  Planowany koszt inwestycji-15 000 zł brutto.
 6. Rozpoczęliśmy żwirowanie dróg gminnych, planowany koszt 14 391,00 zł brutto.
 7. Wykonywane są remonty bieżące dróg asfaltowych na terenie Gminy przez pracowników UG.
 8. W dniu 29 lipca 2018 r w miejscowości Sadkowice na boisku obok Szkoły Podstawowej odbędzie się festyn gminy. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam. W lipcu będą rozwieszone plakaty z programem imprezy.
 9. Rozpoczął się remont remizy strażackiej w Olszowej Woli.
 10. Jak informowałam Państwa wlutym zakupiliśmy ciągnik marki Zetor 4340 z turem za kwotę 57.500 złotych. Obecnie zakupiliśmywywrotkę marki Autosan o ładowności 4,5 t. za kwotę 10 000 zł, oraz równiarkę za kwotę 16 000 zł. Sprzęt ten jest już wykorzystywany przez naszych pracowników do remontów dróg oraz prac porządkowych na terenie Gminy Sadkowice.
 11. W dniu 3 maja 2018 r.uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. Jarosława Orlińskiego, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Lubani rozpoczęto obchody świętego Floriana patrona strażaków. W uroczystości wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Sadkowice: OSP Sadkowice, OSP Lubania, OSP Lutobory, OSP Kaleń, OSP Olszowa Wola, OSP Żelazna, OSP Kłopoczyn, OSP Trębaczew.
 12. Chciałabym Państwa prosić o przekazanie swojej rodzinie, znajomym - informacji, że uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Sadkowicach par małżeńskich, które chciałyby otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim).
 13. W dniu 20 maja 2018 r. Artur Kamiński wystartował w zawodach w Murowanej Goślinie na Mistrzostwach Polski Masters w Półmaratonie. Mieszkaniec naszej gminyzajął ósme miejsce w kategorii Open i czwarte w M35.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 14. Z przyjemnością informuję mieszkańców, że Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Sadkowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł  na dwa zadania:
 1. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy w zakresie małego projektu lokalnego w miejscowości Rzymiec pn. „Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”.
 2. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy w zakresie małego projektu lokalnego w miejscowości Lubania pn. „Wiejska świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 11, 12,18/2018r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.
 2. Zarządzenie Nr 13/2018r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu marki Jelcz.
 3. Zarządzenie Nr 14/2018r w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 4. Zarządzenie Nr 15/2018r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania przewodniczącego i sekretarza komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Sadkowice w ramach projektu „Wdrażanie zintegrowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”.
 5. Zarządzenie Nr 16/2018r w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice.
 6. Zarządzenie Nr 17/2018r w sprawie ogłoszenia konkursu „Czyste sołectwo”.
 7. Zarządzenie Nr 19/2018r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania przewodniczącego i sekretarza komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Sadkowice w ramach projektu „Wdrażanie zintegrowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”.
 8. Zarządzenie Nr 20/2018r w sprawie powołania inspektora do spraw RODO.
 9. Zarządzenie Nr 21/2018r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Zarządzenie Nr 22/2018r w sprawie zmiany stop umorzenia amortyzacji.
 11. Zarządzenie Nr 23/2018r w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Sadkowicach.
 12. Zarządzenie Nr 24/2018r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisk Dyrektora Zespołu Szkól w Lubani.
 13. Zarządzenie Nr 25/2018r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie.
 14. Zarządzenie Nr 26/2018r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Trębaczewie.

  

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z Powiatowym Urzędem Pracy- refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społ. w ramach robót publicznych dla 3 osób  w kwocie 1800 zł oraz składki na ubezp. społ. w wysokości 17,10%.
 2. Z panią Wiolettą Pęzik - sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi do ZSZ w Sadkowicach- 13,70 za 1 godzinę świadczenia usługi.
 3. Z firmą PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów- przebudowa drogi w miejscowości Jajkowice -532 197,51 zł brutto.
 4. Z panem Wiesławem Jura - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru przy realizacji Przebudowy drogi gminnej nr 113203E Paprotnia – Celinów -4 100,00 zł brutto.
 5. Z PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów - udostepnienie drogi wewnętrznej -działka nr 10 obręb Jajkowice do zasilania działki nr 37/2 - opłata stałą roczna dla Gminy w wysokości 16,26 netto.
 6. Z Biurem Reklamy i Ogłoszeń Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy - zamieszczenie życzeń świątecznych-307,50zł brutto.
 7. Z powiatem rawskim- dotacja na psychiatrę dziecięcego -1500,00 zł.
 8. Z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. zo.o., Piotrków Trybunalski- przebudowa drogi gminnej Paprotnia – Celinów- 389 884,22 zł brutto.
 9. Z firmą TRANS-MAT Mateusz Wójcik, Białobrzegi- dostawa kruszywa- 4060 zł brutto,
 10. Z firmą FPHU TRANSBET Henryk Idzikowski, Nowy Regnów - profilowanie nawierzchni dróg- 15 000,00 zł brutto,
 11. Z panem Wiesławem Jura - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru przy realizacji Przebudowy drogi w m. Jajkowice-4 700,00 zł brutto,
 12. Z firmą EUROBUD”, Skierniewice- wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa drogi gminnej NR 113014E Nowe Szwejki – Rzymiec- 2460 zł brutto,
 13. Z firmą MJ-SOUND Mateusz Jeziorski - nagłośnienie, oświetlenie sceny podczas festynu oraz występ artystyczny- 6888,00 zł,
 14. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Nowe Miasto n/Pilicą- prace remontowe na drogach w m. Paprotnia, Rzymiec, Kaleń i Nowe Szwejki- 14 391,00 zł brutto.
 15. Z kancelarią adwokacką adwokat Sylwia Gniadek- obsługa prawna gminy- 2500 zł miesięcznie.
 16. Z PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów - udostepnienie drogi wewnętrznej obręb Władysławów - opłata roczna w wysokości 907,30 netto .
 17. Z PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów- udostepnienie drogi wewnętrznej obręb Lubania- opłata roczna w wysokości 72,84 netto.
 18. Z 6-cioma mieszkańcami gminy na dostawę wody z gminnego wodociągu.
 19. Z firmą Margeo Marcin Cep, Międzyrzec Podlaski - wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii technicznej dotyczące zmiany stanu wód na działkach w obrębie Zaborze- 3500 zł.
 20. Z ANI-MED Tomasz Budek, Byszewice - obsługa medyczna meczy piłkarskich rozgrywanych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Sadkowice-8 godzin po 45,00 złoty za 1 godzinę.

Sprawozdanie z działalności Wójta

 Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie
od 17 lutego 2018r.  do 25 marca 2018r.

 

 1. W dniu 11.03.2018r. (niedziela) od godz. 11:00 do 14.00 w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie, odbyła się kolejna wyjazdowa zbiórka krwi.
 2. Gmina Sadkowice złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy dla dwóch sołectw: Rzymiec i Lubani.
 3. Firma Na oku zaprasza mieszkańców naszej gminy na bezpłatne badanie wzroku do świetlicy w Bujałach w dniu 4 kwietnia 2018r.. Więcej informacji na stronie internetowej gminy.
 4.  Zaczęliśmy inwestować w sprzęt do utrzymania dróg, chodników oraz boisk gminnych. W miesiącu lutym zakupiliśmy ciągnik marki Zetor 4340 z turem. Posiada on napęd 4x4. Jego moc to 60 KM. Koszt zakupu ciągnika wyniósł 57.500 złotych. Sprzęt ten w okresie letnim posłuży naszym pracownikom podczas naprawy dróg, do prac porządkowych, do załadunku mieszanki solno-żwirowej oraz do posypywania dróg i chodników. Obecnie zakupiliśmy także przyczepę koszt- 10.000 zł..
 5. Zbliżają się święta w naszych szkołach jak co roku odbywają się spotkania wielkanocne.
 6. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargów na drogi: w miejscowości Jajkowice (wygrała firma z Gielniowa, koszt inwestycji z przetargu 532.197,51 zł) i drogi gminnej Paprotnia- Celinów( wygrała firma z Piotrkowa Trybunalskiego cena przetargowa 389.884,22 zł).
 7. Zakupiliśmy kruszywo i powoli będziemy remontować drogi.
 8. Wyłoniliśmy dostawcę emulsji asfaltowej przeznaczonej do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych dróg . W najbliższym czasie rozpoczniemy remont dróg asfaltowych.
 9. Gmina Sadkowice złożyła 2 wnioski na modernizację boisk szkolnych w miejscowościach: Sadkowice i Lubania. Koszt tego przedsięwzięcia 77.111 zł. W kwietniu ma być rozstrzygniecie tego konkursu i wtedy dowiemy się czy dofinasowanie do tej inwestycji otrzymamy.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 9/2018r. w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisjido przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej Paprotnia- Celinów.
 2. Zarządzenie Nr 10/2018r. w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisjido przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi w miejscowości Jajkowice.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 • Z  3 mieszkańcami Gminy Sadkowice umowy na dostawę wody i zasady rozliczania należności.
 • 3 umowy z firmą PGE Dystrybucja SA, RE Żyrardów- udostepnienie drogi wewnętrznej - opłata stała roczna dla Gminy w wysokości 46,27 zł., 436,42 zł ,16,26 zł (ceny netto).
 • Z firmą OLAN Południe, Dąbrowa Tarnowska- dostawa emulsji asfaltowej- 10 762,50 zł brutto.
 • Z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - udział w ogólnopolskiej społeczno- dobroczynnej akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem- 1000,00zł.
 • Z Krajowym Centrum bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- seminarium z BRD i profilaktyki przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi – 2000 zł.
 • Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne i Transport, Nowe Miasto n/Pilicą - prace remontowe  drogi w miejscowości Jajkowice – 4 330 zł.
 • Z Samorządowym Informatorem SMS, Sp. z o.o., Wrocław- usługi dostępu do Informatora SMS -180 zł netto miesięcznie.
 • Z sołtysami naszej gminy na pobór należności z tytułu poboru wody - 4% od zebranej sumy.
 • Z powiatem rawskim- udzielenie dotacji dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem dla PUP w Rawie Mazowieckiej-  1 500 zł.
 • Z sołtysami naszej gminy- inkaso poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości- 200zł stałe i 6% od zainkasowanej kwoty.
 • Z sołtysami naszej gminy- pobór od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 5% od pobranych opłat od mieszkańców.
 • Z firmą Szacowanie Nieruchomości Sp. cywilna Radzice Duże - Wycena działki nr 254/9 obręb Paprotnia do naliczenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem nieruchomości przez właściciela w ciągu 5 lat od dnia w którym plan stał się obowiązujący -738,00 zł brutto.
 • Z firmą SELEN Sp. z o .o. Grodzisk Mazowiecki - Zakup i montaż instalacji alarmowej w bud. kom. dz. nr 378 obręb Sadkowice (SKR) -961,86 zł brutto.
 • Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne i Transport, Nowe Miasto n/Pilicą - prace remontowe  dróg w miejscowościach: Przyłuski i Szwejki Nowe- koszt 5 000,00 zł brutto.

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 8 decyzji dotyczących ulg z zakupu ziemi,
 • 29 decyzji zmieniającej wymiar podatku ,
 • 57 decyzji dotyczących określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych,
 • 98 zaświadczeń podatkowych,
 • 7 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 751 decyzji o zwrocie rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • 2 zezwolenia na sprzedaż piwa, 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu, 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
 • 6 upomnień,
 • dokonałam 1 wpisu, 10 zmian, 1 wykreślenie, 2 wznowienia w

W tym okresie:

 • sporządziłam 4 akty stanu cywilnego,
 • wydałam 52 odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 17 zleceń,
 • dokonałam 33 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 8 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 10 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 7 zapewnień zawarcia małżeństwa,
 • dokonałam 3 uzupełnień i sprostowań w aktach stanu cywilnego,
 • wydałam 6 zaświadczeń z USC,
 • usunęłam 6 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 30 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 5 wniosków dot. zameldowania i wymeldowania.

W analizowanym okresie wydałam  118 dowodów  osobistych, 127 zostało  unieważnionych, przyjęłam 119 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 48 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 3 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 1 stycznia 2018r do 16 lutego 2018r.

1.Pragne poinformować, że dwa wnioski z terenu Gminy Sadkowice otrzymały dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”

 • Zagospodarowanie terenu rekreacji w Lubani- kwota 49 830 zł
 • Zagospodarowania terenu rekreacji e Trębaczewie- kwota dofinansowania 49 833 zł

2. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO wniosek dotyczący dofinansowania projektu polegającego na budowie instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

3. W dniach 01-28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Referat Finansowy - podatki - pok. nr 12, są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 r.

4. Zwróciłam się z pismem do Dyrektora Zarządzającego Sime Polska z prośbą o gazyfikację naszej gminy. Otrzymałam w odpowiedzi, że najbardziej prawdopodobnym terminem  będzie  2019 rok.

5. 3 lutego w świetlicy Bujały odbył się Kinderbal, na który przybyło dużo dzieci z naszej gminy.  Wszystkim bardzo się podobało. Każdy z obecnych deklarował, że w następnym roku również skorzysta z takiej formy zabawy. Dziękuję Panu Sołtysowi Dariuszowi Wiśniewskiemu, Członkom Rady Sołeckiej i księdzu Jarosławowi Orlińskiemu za zorganizowanie tej imprezy.

6. W naszym urzędzie odbyło się w ostatnim czasie wiele szkoleń, na które zapraszaliśmy mieszkańców. Chciałabym zaprosić na dwa bardzo ważne szkolenia dla naszych mieszkańców:

 • 1 marca 2018r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach zapraszam na szkolenie dotyczące wypełniania przez  rolników e-wniosku o dopłaty bezpośrednie. Poprowadzi je pracownik ODR.
 • 28 lutego 2018 r. o godz. 10.00  w Zespole Szkół w Sadkowicach zapraszam na szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych.  Szkolenie przeprowadzi pracownik z Powiatowego Urzędu Pracy.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 

 1. Zarządzenie nr1 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018r.
 2. Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu : „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sadkowice i podległych jednostek organizacyjnych.”
 3. Zarządzenie nr 3 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018roku.
 4. Zarządzenie nr 4 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę 6 stycznia 2018r.
 5. Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 6. Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 7. Zarządzenie nr 7 w sprawie planu kontroli w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i jednostkach podległych.
 8. Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenia.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z 11 mieszkańcami gminy- na dostawę wody i zasady rozliczania należności- według obowiązujących stawek.
 2. Z 1 mieszkańcem gminy- na odbiór i utylizację ścieków- według obowiązujących stawek
 3. Z firmą Energa Obrót SA, Gdańsk – zakup energii elektrycznej do gminnych obiektów- 0,2267 zł/1kWh plus VAT.
 4. Z firmą TRANS-MAT Mateusz Wójcik, Białobrzegi - dostawa kruszywa- kwota 46 360,00 zł brutto.
 5. Z redakcją "Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy" - publikacja informacji, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Sadkowice – kwota zależna od wielkości publikacji.
 6. 2 umowy z firmą Domino-Znak, Lublin - zakup znaków drogowych –łączna kwota 3499,54 zł.
 7. Z Fundacją Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie - na opiekę, przetrzymywanie i dalsze poszukiwanie nowych właścicieli dla psów odłowionych z terenu gminy Sadkowice- dzienny koszt pobytu psa w schronisku 8 zł.
 8. Z firmą SGS Polska Spółka z o.o. Warszawa - pobór i analizy próbek wody i ścieków -13.830,00 zł+ VAT.
 9. Z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek Komorów - wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym -90,00zł/godz. plus podatek VAT.
 10. Z firmą „Pro Self” Łódź - konsultacje psychologiczne- 400,00zł brutto miesięcznie,
 11. Z Gminą Cielądz- partnerstwo w realizacji wniosku dla działania 4.1.2 z RPO WŁ dla projektu "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Cielądz i Sadkowice" – bezkwotowo.
 12. Ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Spółka Cywilna, Radysy , Biała Piska- wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sadkowice, przewożenie , umieszczenie i utrzymywanie tych zwierząt w schronisku- odłowienie, transport i przyjęcie psa do schroniska cena 250 zł brutto, dzień pobytu psa w schronisku 6,50 zł brutto.
 13. Z Zakładem Usług Kominiarskich „REMKOMIN” - usługi kominiarskie w 2018 r.- 3 985,20 zł brutto.
 14. Z firmą EUROBUD Skierniewice-  zmiana projektu przebudowy drogi Paprotnia – Celinów- 1 500 zł brutto.
 15. Z firmą EUROBUD Skierniewice-  zmiana projektu przebudowy drogi w m. Jajkowice- 1 500 zł brutto.
 16. 3 umowy z PKS Rawa Mazowiecka- dowóz młodzieży na zawody sportowe- 4,30 zł/km.
 17. Z firmą usługi kucharskie Marek Szcześniak, Sadkowice - przygotowanie poczęstunku na spotkanie noworoczne- 5076,00zł brutto.
 18. Z firmą Art Polo Dariusz Mata- wykonanie koncertu plenerowego podczas festynu Święto Jabłoni- 10 000 zł.
 19. Z firmą Banaszczyk-Bargieła Pracownia Urbanistyczna- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 381,30 zł brutto za sporządzenie jednego projektu decyzji.
 20. Z firmą GLOBALECO , Otomin- napisanie wniosku aplikacyjnego do RPO „Słoneczne dachy w gminach: Cielądz i Sadkowice”- 12 000 zł brutto.
 21. Z panem Mariuszem Dąbrowskim- pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP w Sadkowicach- 350 zł / miesiąc.
 22. Z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej- zlecenie na występ podczas spotkania noworocznego -1100,00zł.
 23. Z Gminną Spółką Wodną w Sadkowicach - utrzymanie drożności rowów melioracyjnych , a także usuwanie awarii urządzeń drenarskich na terenie działania GSW w Sadkowicach- 15 000żł.
 24. Ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Trębaczew - umowa o realizację zadania publicznego -Piknik w Trębaczewie- 3 000 zł dotacja.
 25. Ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „ Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej- realizacja zadania publicznego- „Podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” -7 000 zł –dotacja.
 26. Z Sadkowickim Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Lubania- umowa o realizację zadania publicznego „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz udział w rozgrywkach” – 15 000 zł dotacja.
 27. Z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Sadkowice- na realizację zadania publicznego- Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie ligi międzyszkolnej na terenie Gminy Sadkowice oraz udział w klasie rozgrywkowej „B2 Junior młodszy” i „B1 Junior – młodszy -15 000 zł –dotacja.
 28. Ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie - umowa na realizację zadania publicznego- Organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży -3 000 zł –dotacja.
 29. Z Ludowym Klubem Sportowym BIO-SAD Sadkowice- realizacja zadania publicznego - rozgrywki sportowe- 16 000 zł dotacja.
 30. Z panią Jagodą Ogińską, zam. Rawa Mazowiecka- prowadzenie zajęć fitness w  Zespole Szkół w Sadkowicach, łącznie 16 razy po 1 godzinie- 1 280 zł. za całość.
 31. Z panią Agnieszką Dworakowską - prowadzenie zajęć fitness w świetlicy Środowiskowej w Bujałach, łącznie 17 razy po 1 godzinie -1 530 zł. brutto za całość.
 32. Z panią Katarzyną Stawińską, Rawa Mazowiecka- prowadzenie zajęć fitness w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie, łącznie 17 razy po 1 godzinie -2 125 zł. brutto za całość.
 33. Z panem Andrzejem  Ziółkowskim zam. Nowy Chodnów- prowadzenie zajęć w siłowni w w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie- 4 455zł. brutto.
 34. Z panem Kamilem Wrona, zam.  Wał - szkolenie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubani- 1100,00 złotych w stosunku miesięcznym brutto.
 35. Z pracownikami urzędu- używanie samochodu osobowego do celów służbowych.
 36. Z firmą Gabinet Lekarski Dariusz Dziurowicz - udzielenie świadczeń zdrowotnych w formie badań profilaktycznych pracowników- 50 zł od osoby.
 37. Z panem Mirosławem Charążka - Lekarzem Weterynarii - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt -216 zł brutto miesięcznie + indywidualne wynagrodzenie od zaistniałego zdarzenia drogowego.
 38. Z firmą Usługi Rakarskie Mirosław Boguszewski Rawa Mazowiecka- odbiór padłych zwierząt od rolników oraz martwych ptaków i dzikich zwierząt z terenu Gminy Sadkowice - ryczałt 270 zł miesięcznie brutto.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 

 • 1 decyzję dotyczące ulgi z zakupu ziemi,
 • 2 646 decyzji dotyczących wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 138 zaświadczeń podatkowych,
 • 2 decyzje dotyczące częściowego umorzenia zaległości podatkowych,
 • 1 postępowania o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości,
 • 3 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości,
 • 33 tytuły wykonawcze zaległości podatkowych,
 • wydałam 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 12 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 74 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 35 zleceń,
 • dokonałam 85 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 12 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 27 przypisków do aktu,
 • zrobiłam 2 uzupełnienia i sprostowania w aktach stanu cywilnego,
 • przyjęłam 2 zapewnienia do zawarcia małżeństwa,
 • wydałam 2 zaświadczenia z USC,
 • usunęłam 12 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 29 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • 1 osobę wymeldowałam z pobytu stałego,
 • Wydałam 1 decyzję o wymeldowaniu. .

 

W analizowanym okresie wydałam136 dowodówosobistych, 219 zostałounieważnionych, przyjęłam 394 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 86 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 3 udostępnienia danych z rejestru dowodów osobistych, wydałam 1 decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 18 października 2017r.  do 16 listopada 2017r.

1.Ogłosiłam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sadkowice na rok 2018. Konkurs obejmuje trzy zadania:- Zadanie 1:Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, Zadanie 2: Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  Zadanie 3: Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Przeznaczyliśmy łącznie 59 000,00 zł. Wpłynęło 6 ofert.

2. W dniu 23 października 2017r.  dokonaliśmy oficjalnego odbioru drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn na odcinku o długości  1213 m i szerokości jezdni  5,0 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 811 550,75 zł brutto z czego

 • dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 405 775,00 ,
 • dotacja celowa z Powiatu Rawskiego w kwocie 206 945,63 zł brutto,
 • środki własne w kwocie 198 830,12 zł brutto.

3. w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracam się do mieszkańców z prośbą o podjęcie działań mających na celu przygotowanie obiektów budowlanych do okresu grzewczego : sprawdzenie instalacji wentylacyjnych, dymowych, spalinowych, sprawdzenie instalacji elektrycznej, grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców c.o.. Przypominam o obowiązku odśnieżania dachów.

4.Został rozstrzygnięty VIII konkurs fotograficzny”Moja Gmina w obiektywie”. Na dzisiejszej sesji zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

I miejsce zajęła Kinga Lewandowskaza zdjęcie "Wsi spokojna, wsi wesoła",

II miejsce - Karolina Radzimirska za zdjęcie "Bo czas się zatrzymał",
III miejsce - ex aequo

Tomasz Chylak za zdjęcie "Babie lato"
oraz Gabriela Nowak za zdjęcie "Strumyk"
Wyróżnienie Internautów otrzymała - Gabriela Nowak za zdjęcie "Drzewka"
5. Do 22 grudnia 2017roku mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać do Urzędu adres posesji, na której jest zdemontowany z budynku/ów azbest. Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 15.

6. Gmina będzie składała wniosek o dofinasowanie do instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Firma, która pomoże nam w napisaniu wniosku już rozpoczęła wykonywanie dokumentacji. Wpłynęło 90 deklaracji przystąpienia do projektu.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 

 1. Zarządzenia: Nr 63w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice,
 2. Zarządzenia: Nr 64, Nr 66 oraz Nr 69 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok,
 3. Zarządzenie Nr 65w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 4. Zarządzenie Nr 67 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
 5. Zarządzenie Nr 68w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia- Celinów’.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala- udział w uroczystościach bitwy Oddziału Leśnego Dzik-1500,00 brutto
 2. Z PGE Dystrybucja SA- udostepnienie drogi wewnętrznej -działka nr 114 obręb Celinów do zasilania działki nr 112 - opłata stała roczna dla Gminy w wysokości 8,13 zł netto,
 3. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Marcin Plichta- odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z odśnieżaniem w sezonie zimowym 2017-2018 -26,25 zł brutto za 1 km,
 4. Z firmą FPHU TRANSBET Henryk Idzikowski, Nowy Regnów - zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice w sezonie zimowym 2017-2018-56 zł brutto za 1 km,
 5. Z firmą „WOJTRANS” USŁUGI TRANSPORTOWE- Dostawa Kruszywa Dolomitowego- 3951,90 zł brutto,
 6. Z firmą FPHU TRANSBET Henryk Idzikowski, Nowy Regnów- przebudowa drogi w miejscowości Szwejki Wielkie -55 465,62 zł brutto,
 7. Z panem Andrzejem  Ziółkowskim Nowy Chodnów - prowadzenie zajęć siłowni w świetlicy w Kłopoczynie- 90 zł/h,
 8. Z panią Agnieszka Dworakowską , Nowe Miasto- prowadzenie zajęć fitness w Świetlicy w Bujałach-90zł/h, łączna wartość zlecenia 810,00 zł.,
 9. Z panią Katarzyną Stawińską, Rawa Mazowiecka - zajęcia fitness w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie- 125 zł /h łącznie 9h tj. 1125 zł brutto za całość zlecenia,
 10. Z firmą „Sebpol”, Sebastian Piotrowski, Rawa Mazowiecka - zakup i montaż barierki ze stali nierdzewnej na schodach do budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach -9 740,00 zł brutto,
 11. Z firmą FPHU TRANSBET Henryk Idzikowski, Regnów - prace remontowe na dz. nr 78 Bujały i działce nr 33 Rokitnica Kąty- 8 284,05 zł brutto,
 12. Z firmą PRD-M Sp. zo.o., Piotrków Trybunalski- utwardzenie terenu działki 532, obręb Nowy Kłopoczyn -11 366,23 zł brutto,
 13. Z firma WC Serwis Marcin Kołodziej-ustawienie 1 szt. kabiny WC Standard- cmentarz w Sadkowicach-162,00 zł,
 14. Z 1 mieszkanką gminy Sadkowice na dostawę i pobór wody- wg stawek obecnie obowiązujących

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 5 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 38 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 19 zleceń,
 • dokonałam 46 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 7 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 45 przypisków do aktu,
 • zrobiłam 2 uzupełnienia i sprostowania w aktach stanu cywilnego,
 • usunęłam 17 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 11 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 4 wnioski dotyczące zameldowania i wymeldowania.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 1 postanowienie o umorzeniu połowy wysokości podatku od spadku i darowizn,
 • 2 upomnienia podatku od nieruchomości,
 • 18 decyzji dotyczących zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 43 zaświadczeń podatkowych,
 • 2 poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 1 decyzję dotyczące umorzenia zaległości w podatku rolnym,
 • 16 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych,
 • 1 tytuł wykonawczy podatku od nieruchomości.

 

W analizowanym okresie wydałam126 dowodówosobistych, 139 zostałounieważnionych, przyjęłam 367 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 75 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 3 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 16 września 2017r.  do 17 października 2017r.

 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakwalifikowało obszar Gminy Sadkowice dla działania 1.1.POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", tj. co najmniej 100 Mb/s obejmujących placówki edukacyjne i gospodarstwa domowe. Projekt, zgodnie z założeniami POPC, zostanie rozpoczęty od zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu placówkom edukacyjnym znajdującym się na terenie gminy - w Sadkowicach, Lubani, Trębaczewie i Kłopoczynie.
 2. Lokalna Grupa działania Kraina Rawki rozdzieliła fundusze. Dla Gminy Sadkowice zostały przyznane pieniądze w kwocie 10 000 zł. Beneficjentami dotacji są: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sadkowice – 5 000 zł, OSP Trębaczew – 2000 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice – 2 000 zł, Nieformalne Koła Gospodyń Wiejskich z Lewina – 1000 zł.
 3. Projekt partnerski gmin: Sadkowice, Rawa Mazowiecka i Biała Rawska pn. "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego" przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Nasza Gmina w ramach projektu zamierza wykonać Gminną Platformę Danych Przestrzennych, za pomocą której będzie możliwość elektronicznego generowania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sprawdzenia przeznaczenia działki w miejscowym planie. Ponadto do realizacji ww. projektu, obsługi platformy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy do Urzędu Gminy. Wartość projektu dla Gminy Sadkowice wynosi 192.565,50 zł.
 4. Jeszcze przed końcem roku nasi strażacy z jednostki OSP Sadkowice otrzymają nowy- średni samochód bojowy.
 5. Sołectwo Lutobory jest już po realizacji projektu: "Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”. Wartość projektu – 15 000zł ( Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego- 5 000 zł, Gmina Sadkowice – 5 000 zł, mieszkańcy sołectwa Lutobory – 5 000 zł), natomiast sołectwo Lewin po realizacji projektu: „Zmodernizowana świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lewin i okolicznych”. Był on dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego- 5 000zł, , Gminy Sadkowice- 5 000zł i mieszkańców wsi Lewin 300 zł.
 6. W budynku OSP Kaleń powstały 2 toalety. Prace wykonali strażacy nieodpłatnie. Gmina dofinansowała materiały w kwocie 10 000 zł .
 7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił w części decyzję Wojewody Łódzkiego w sprawie dotyczącej zespołu dworsko-parkowego w Bujałach. Postępowanie w pierwszym etapie prowadzone było przez Wojewodę Łódzkiego na wniosek Pani Barbary Jacobson oraz Pana Michała Barańskiego spadkobierców Janiny Jacobson, którzy wystąpili do Wojewody Łódzkiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że zespół dworsko-parkowy w Bujałach nie podpadał pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 25 czerwca 2013 r. stwierdził, że zespół dworsko-parkowy w Bujałach składający się z działki nr 20 o pow. 6,1327 ha i działki nr 333 o pow. 0,71 ha podpadał pod działanie w/w przepisu prawnego. Spadkobiercy Janiny Jacobson wnieśli odwołanie od decyzji Wojewody Łódzkiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister decyzją z dnia 19 września 2017 r. uchylił w części decyzję Wojewody Łódzkiego w zakresie części działki nr20 o pow. 5,5764 ha i dz. nr 333 o pow. 0,71 ha.Minister orzekł, że zespól dworsko-parkowy w Bujałach położony na obecnych działkach nr 20 o pow. 6,1327 ha z wyłączeniem części tej działki o pow. 0,5563 ha oraz na działce nr 333 o pow. 0,71 ha nie podpadał pod działanie art. 2 ust.1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. Powyższe oznacza, że zespół dworsko-parkowy w Bujałach zgodnie z decyzją MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi prawie w całości tzn. część dz. nr 20 o pow. 5,5764 ha i dz. nr 333 o pow. 0,71 ha nie powinien być przejęty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r., gdyż opisana część nieruchomości nie miała charakteru rolnego tylko pełniła funkcję mieszkalno-rezydencjalną. Gminie Sadkowice przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Aktualnie skarga jest opracowywana przez Panią mec. Sylwię Gniadek i zostanie złożona w ustawowym terminie.
 8. Zamierzamy napisać i złożyć wniosek do RPO o dofinansowanie  w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenach prywatnych naszych mieszkańców (kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz likwidacja niskiej emisji – kotły na biomasę). Osoby chętne do przystąpienia do ww. wniosku, zapraszam na spotkania organizowane na terenie Gminy dnia 25 października (tj. w środę) . Pierwsze spotkanie odbędzie się w OSP Sadkowiceo godzina 18.00, drugie w Szkole Podstawowej w Lubani- godzina 19.30.W projekcie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w wysokości do 74% kosztów inwestycji.”

 

 W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenia: Nr 58, Nr 60, Nr 61 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok,
 2. Zarządzenie Nr 59 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowych na rzecz najemców,
 3. Zarządzenie Nr 62 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia- Celinów’.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 

 1. Z Redakcją "Głosu Rawy i Okolicy", MIRBUD S.A. w Skierniewicach- publikacja informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
 2. Z firmą EUROBUD”, mgr inż. Kowalski Artur, Skierniewice - projekt budowlany „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębaczew” - 8 000,00 zł brutto.
 3. Z panią Jagodą Ogińską, zam. Rawa Mazowiecka - prowadzenie zajęć fitness dla mieszkańców gminy Sadkowice w Zespole Szkół w Sadkowicach- 80 zł/godz. Łączna wartość umowy 800,00 złotych.
 4. Z firma LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu- udostępnienie na zasadzie licencji, obsługa i publikacja (hosting) modułów internetowych o nazwie FINN 8 SQL wraz z usługą integracji z systemem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- miesięcznie netto 400,00 zł .
 5. Z panem Krzysztofem Kacprzak DACHY, Kaleń – wymiana pokrycia dachowego na gminnym punkcie profilaktycznym w Sadkowicach- 23 044,57 zł brutto.
 6. Z 4 mieszkańcami na dostawę wody – w.g. stawek obowiązujących.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 1 decyzję dotyczące ulgi z zakupu ziemi,
 • 20 decyzji dotyczących zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 105 zaświadczeń podatkowych,
 • 1 poświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 1 decyzję dotyczące umorzenia zaległości w podatku rolnym,
 • 1 decyzję dotyczących wpłynięcia podań jako bezpodmiotowe,
 • 1 upomnienie dotyczące podatku od nieruchomości,
 • 1 tytuł wykonawczy dotyczący podatku od nieruchomości,
 • 49 decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej za II ratę w podatku od środków transportowych,
 • 1 decyzję dotyczącą zwrotu nadpłaty w podatku od środków transportowych.

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 6 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 56 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 20 zleceń,
 • dokonałam 44 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 4 wzmianki do aktu,
 • wprowadziłam 11 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 2 zapewnienia zawarcia małżeństwa,
 • wydałam 1 protokół przyjęcia oświadczenia do akt stanu cywilnego,
 • zrobiłam 1 uzupełnienie i sprostowanie w aktach stanu cywilnego,
 • usunęłam 8 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 18 zaświadczeń o zameldowaniu.

 

W analizowanym okresie wydałam119 dowodówosobistych, 251 zostałounieważnionych, przyjęłam 59 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 49 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 2 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 2 sierpnia 2017r.  do 15 września 2017r.

1.Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków dotyczących strat;

 • mrozowych
 • powstałych w wyniku gradobicia i deszczu nawalnego
 • ujemnych skutków przezimowania.

Przyjęliśmy bardzo dużo wniosków : 1037-dotyczących strat mrozowych, 350- gradobicia i deszczu nawalnego oraz 270- ujemnych skutków przezimowania.

Obecnie wydajemy protokoły dotyczące szacowania strat mrozowych.

2.Przypominam, że 17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów .Zmieniła się wysokość opłat oraz kar. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym rozporządzeniem. Jest na naszej stronie internetowej zamieszczona informacja.

3. W dniu 21.08.2017 podpisałam przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o., Piotrków Trybunalski na wykonanie przebudowy drogi w m. Nowy Kłopoczyn. Całość zadania zgodnie z umową opiewa na kwotę 808 550,75 zł brutto, w tym Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 407 755,00 zł. Prace rozpoczęto 28.08.2017 r.  Planowany termin zakończenia  09.10.2017 r.

4. Jesteśmy już po przetargu na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla OSP Sadkowice”. W najbliższym czasie podpiszemy umowę.

5. W lipcu b.r.  firma F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski wykonała remont drogi wewnętrznej na terenie Gminy Sadkowice. Utwardzono działkę nr 530 obręb Nowy Kłopoczyn– długość ok. 500 m, szerokość 4,00 m (droga na tzw. „Sosnów”).

6. Na początku lipca 2017 r. firma F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski wykonała remont drogi wewnętrznej na terenie Gminy Sadkowice. Utwardzony został  fragment drogi  Bujały – Rokitnica.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenia: Nr 46, 49, 51, 54 i 56 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok,
 2. Zarządzenie Nr 47, 50 i 57w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia- Celinów’,
 3. Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 4. Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”
 5. Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Sadkowice”.
 6. Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2017 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z 6 mieszkańcami gminy na dostawę wody-według stawek obowiązujących na terenie gminy.
 2. Z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek Komorów - wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym w miejscowościach: Paprotnia, Sadkowice i Władysławów- 70,00 zł za godzinę+ VAT.
 3. Z muzykiem Dariuszem Bernatkiem- wykonanie koncertu muzycznego- 2000,00 zł.
 4. Z stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Trębaczew- użyczenie działki. nr 266 w m. Trębaczew w celu wykonania zagospodarowania terenu rekreacji- bezpłatnie.
 5. Z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa- szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi- 1500,00zł.
 6. Z firmą Konsalnet- ochrona podczas festynu – 2091,00 zł.
 7. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Marcin Plichta - regulacja przebiegu drogi w m. Bujały- 5000,00 zł.
 8. Z firmą Usługi Kucharskie, Sadkowice – catering podczas festynu- 900,00 zł.
 9. Z PKS sp. Z o.o. w Skierniewicach- dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Sadkowice w roku szkolnym 2017/2018 – 674960,00zł.
 10. Z Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS z siedzibą w Warszawie – opłata za wykonanie utworów muzycznych na festynie- 2142,66 zł.
 11. Umowa o udzielenie dotacji Parafii Rzymsko Katolicka w Sadkowicach na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy parkanie ogradzającym cmentarz przykościelny – 10000,00zł.
 12. Z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o.,- przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn- 808550,75 zł.
 13. Z firma JURA, Maria Jura, Biała Rawska- pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru - droga Nowy Kłopoczyn- 3 000,00 zł.
 14. Z panią Zofią Bors- wykonanie wieńca dożynkowego-500,00 zł brutto.
 15. Z Starostwem Powiatu Rawskiego - udzielenie dotacji na zapewnienie mieszkańcom Gminy Sadkowice dostępu do usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii dziecięcej -2250,00 zł
 16. Z firma Zakład Kamieniarski Nowe Miasto Nad Pilicą- remont schodów wejściowych do budynku UG w Sadkowicach -15 000,00 zł brutto.
 17. Z firmą Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Paweł Iwanicki- remont świetlicy w Lewinie zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wymiana 5 grzejników- 13375,00 zł.
 18. Z PKS Skierniewice- przewóz osób do Rawy Mazowieckiej -4,30 zł za 1km.
 19. Z firmą Szacowanie Nieruchomości Spółka Cywilna, Zbigniew Rychlicki, Sylwia Dymińska- wykonanie operatów szacunkowych dla dwóch lokali mieszkalnych w Sadkowicach-1800,01 zł brutto.
 20. Z firmą„WOJTRANS” USŁUGI- dostawa kruszywa-2640,00 zł.
 21. Z PGE Dystrybucja SA- udostepnienie drogi wewnętrznej -działka nr 11, 36, 67 obręb Gacpary – opłata dla gminy 684,05 zł netto rocznie.
 22. Z panią Henryka Piotrowską - dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Sadkowicach-2,80 zł/km.
 23. Z firmą ANI-MED Tomasz Budek - obsługa medyczna zawodów sportowych- 45zł za 1 godzinę obsługi.
 24. Z Zarządem Powiatu Rawskiego - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego - przebudowa drogi powiatowej 4129E Kaleń – Lubania -100 000,00 zł brutto.
 25. Z PGE Dystrybucja SA- udostepnienie drogi wewnętrznej -działka nr 186 obręb Jajkowice do zasilania działki nr 133 – opłata dla gminy 127,75 zł netto rocznie.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 1 decyzję dotyczące ulgi z zakupu ziemi,
 • 37 decyzji dotyczących zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 128 zaświadczeń podatkowych,
 • 10 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 699 decyzji dotyczących zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 • 2 decyzje dotyczące umorzenia zaległości w podatku rolnym,
 • 2 decyzje dotyczących wpłynięcia podań jako bezpodmiotowe
 • 1 upomnienie dotyczące podatku od nieruchomości,
 • 1 tytuł wykonawczy dotyczący podatku od nieruchomości.

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 9 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 47 odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 34 zleceń,
 • dokonałam 99 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 8 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 61 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 1 zapewnienie zawarcia małżeństwa,
 • wydałam 1 decyzję o zmianie nazwiska,
 • usunęłam 69 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 42 zaświadczenia o zameldowaniu,
 • udzieliłam 4 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania.

 

W analizowanym okresie wydałam  101 dowodów  osobistych, 155 zostało  unieważnionych, przyjęłam 397 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 104 dowody oczekuje na wydanie, wydałam 4 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 21 czerwca 2017r.  do 1 sierpnia 2017r.

 1. W dniu 4 czerwca 2017 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lubani. I miejsce zajęła jednostka OSP Sadkowice, II miejsce OSP Lubania, III miejsce OSP Kłopoczyn.
 2. W dniu 2 lipca 2017 r. o godz. 9:00 na boisku w Paprotni rozpoczęła się XVIII edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadkowice, natomiast 29 lipca zakończyła. I miejsce zdobył Kłopoczyn, II miejsce Żelazna, III miejsce Paprotnia
 3. W dniach 01. – 07. 07. 2017 r. odbyło się szkolenie nauczycieli w Niemczech. Uczestniczyli w nim nauczyciele ze szkół ZS Sadkowice, ZS Lubania, SP Kłopoczyn, ZS Cielądz. Do tego wyjazdu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.
 4. W dniach  10-14 lipca 2017r. na terenie naszej gminy przebywali dwaj fotografowie z Anglii panowie Colin Robins i Oliver Udy. Fotografowali oni tradycyjne aspekty wiejskiego życia oraz współczesne społeczne/kulturowe kwestie.Zdjęcia wykonane zostaną wykorzystane w nowo powstającym albumie.
 5. W dniu 7 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach zostały podpisane umowy pomiędzy :Województwem Łódzkim a Gminą Sadkowice na dofinansowanie projektów:

1.  dotacja celowa w kwocie 5000zł  dla sołectwa Lewin w związku z realizacją projektu: „Zmodernizowana świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lewin i okolicznych”,

2. dotacja celowa w kwocie 5000zł  dla sołectwa Lutobory w związku z realizacją projektu:  „Nasza świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”.

 1. W dniu 7 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach została podpisana umowa pomiędzy :Województwem Łódzkim a Gminą Sadkowice na dofinansowanie do wniosku pn. : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Paprotnia- Celinów" o długości 1,991 km.

Wartość dofinansowania- 158 780,00 zł

 1. Gmina Sadkowice otrzyma dofinansowanie do modernizacji drogi „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 407 549,00 zł. Całość zadania: 815 099,90zł.

 1. W związku z gradobiciem i nawalnym deszczem, które wystąpiły w dniu 19 lipca, pracownicy urzędu przyjmują wnioski o szacowanie strat do 11 sierpnia 2017 r..
 2. Kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 września przyszłego roku. Wnioski o przyznanie świadczeń można składać w najbliższych miesiącach, pamiętając, że w przypadku złożenia ich później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Przypominam osobom, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia, że  muszą złożyć nowy wniosek. Wnioski są przyjmowane już od 1 sierpnia br. Od tego dnia również będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 3. Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję. Tym razem wybudowaliśmy chodnik w miejscowości Trębaczew Nowy ciąg komunikacyjny wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Koszt inwestycji– 80 951,58 zł brutto.
 4. W dniu 29 lipca br. na boisku przy Zespole Szkół w Sadkowicach odbył się festyn „Święto Jabłoni”.. Dzięki dobrej organizacji i sprzyjającej pogodzie festyn cieszył się ogromnym powodzeniem. Przybyło bardzo dużo osób. W tym roku nasz festyn sponsorowali:Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział Sadkowice, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział Sadkowice, APPLEX Sp. z o.o., Gospodarstwo Sadownicze Jakub Górecki, MAXPOL Stańczak Magdalena, Firma EWMAJ Jędrzejczyk i Spółka, Lancet Gabinet dla zwierząt Włodzimierz Jurkowski, Kamela Melania Majewska, Józef i Katarzyna Matysiakowie, Usługi Projektowe i Kosztorysowe Mariusz Wysocki, Piotex Piotr Marciniak, Sklep Wielobranżowy Edyta Matysiak – Woźniak, Sklep „Środki ochrony roślin i nasiona” Urszula Krawczyk, Sala Bankietowa Milenium Iwona Barańska, Sklep Wielobranżowy Stanisława Rupiewicz, Sklep Spożywczy w Sadkowicach Sabina Czerwińska, Tomasz Wincek, Sklep Spożywczy w Lubani Stanisław Wasilewski, Gabinet Weterynaryjny Mirosław Charążka, Agrosimex Lubania Michał i Paweł Charążka, Dom Weselny Sadyba Lucyna i Marek Szcześniak, Firma Ferrero Polska Sp. z o.o., BUDMAX Kazimierz Budek.
 5. Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki, informuje o naborach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji podczas spotkania informacyjnego , które odbędzie się dnia 7 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

1.Zarządzenie Nr 36/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok,

2. Zarządzenie Nr 37/2017w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice,

3. Zarządzenie Nr 38/2017w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice,

4. Zarządzenie Nr 39/2017w sprawie wprowadzenia „instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy w Sadkowicach”,

5. Zarządzenie Nr 40/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok,

6. Zarządzenie Nr 41/2017w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia- Celinów’,

7. Zarządzenie Nr 42/2017w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn”,

8. Zarządzenie Nr 43/2017w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu marki Żuk,

9. Zarządzenie Nr 44/2017w zmian w budżecie gminy na 2017rok,

10. Zarządzenie Nr 45/2017w powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Sadkowice”.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. z panią Małgorzatą Szcześniak - Katering na zawody sportowo-pożarnicze -800,00 zł,
 2. z Spółdzielnią Produkcyjną Sadeks Nowy Kłopoczyn - umowa na dostawę wody – 3,00zł netto,
 3. z panem Janem Przyborek, Rawa Mazowiecka - wykonanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją, dotyczącej budynku mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych, niezbędnej do ustanowienia samodzielności dwóch lokali mieszkalnych, położonych na dz.nr 383/3 i 381/3 w miejscowości Sadkowice – 2000,00zł,
 4. z firmą Wojtrans” Usługi transportowe” Chruściak Wojciech, Młochów - zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego 0-31.5 w ilości 200 t. - 8782,00 zł brutto,
 5. z firmą GEOPOMIAR S.C., Usługi Geodezyjne, Rawa Mazowiecka - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia działek położonych w miejscowości Jajkowice gm. Sadkowice - 4674,00 zł brutto,
 6. z firmą Usługi Transportowe Zygmunt Gawroński, Łódź - przewóz nauczycieli na szkolenie ( dofinansowanie z Fundacji Polsko- Niemieckiej) - 10 000 zł brutto,
 7. z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Marcin Plichta, Nowe Miasto n/Pilicą - prace remontowe na drodze wew. Sadkowice- Nowe Sadkowice - 18 000,00 zł brutto,
 8. z firmą Ani-MEd Budek Byszewice-  obsługa medyczna Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadkowice -30 zł X 32 godziny wartość - 960,00 złotych brutto,
 9. z firmą NADZÓR Renata Czarnecka, Wrocław - roczny przegląd boisk i placów zabaw i terenów rekreacyjnych- 1 150,00 zł brutto,
 10. z firmą Usługi rakarskie Mirosław Boguszewski, Rawa Mazowiecka- odbiór padłych zwierząt od rolników oraz martwych ptaków i dzikich zwierząt z terenu Gminy Sadkowice –  270 zł brutto miesięcznie,
 11. z Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Rawie Maz. - koszty dojazdów pracowników w związku z klęską mrozu-41,79 zł za każdy dzień obecności,
 12. z 5 mieszkańcami na dostawę wody – w.g. stawek obowiązujących,
 13. z firmą DREWBUD Kazimierz Budek, Komorów - wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym na terenie Gminy-70,00 zł/godz. plus VAT,
 14. z firmą „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów - remont drogi Bujały – Rokitnica Kąty i Sosnów -14 760,00 zł brutto,
 15. z firmą STRAŻAK Albert Bogusiewicz, Bartniki-  wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy usunięciu awarii oświetlenia ulicznego w m. Broniew- 110,00zł za godzinę  brutto
 16. z firmą "BARTOSIAK" Sadkowice - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2017/18- 2,10 zł za 1 km dowozu, planowana dzienna ilość km 200,
 17. Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa- dotacja dla sołectwa Lewin – 5000 zł
 18. Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa dotacja dla sołectwa Lutobory- 5000zł,
 19. z panem Kamilem Jakubowskim, Sadkowice - obsługa techniczna Turnieju Piłki Nożnej XVIII edycji- 2000,00 zł brutto za cały turniej,
 20. z panem Sławomirem Szcześniak, Przyłuski - wykonanie koncertu piosenek na festynie Święto Jabłoni, 2930 zł
 21. z firmą Meriva Sp. J. Paweł Filipiuk – zakup 4 regałów ocynkowanych do archiwum-959,40 zł brutto,
 22. z firmą WC SERWIS Oddział Kielce- wynajęcie 2 kabin WC na ,, Święto Jabłoni"-378,00 zł brutto,
 23. z firmą EASY ART, Rawa Mazowiecka- wykonanie materiałów reklamowych na festyn ,, Święto Jabłoni- 1269 zł brutto,
 24. z firmą ANI-MED Tomasz Budek, Byszewice - obsługa medyczna festynu ,,Święto Jabłoni" -720,00 zł,
 25. z firmą Zakład Promocji i Twórczości w Siemianowicach Śląskich- występ zespołu- 2400zł + VAT

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 2 decyzje dotyczące ulgi z zakupu ziemi,
 • 32 decyzje zmieniające wymiar podatku ,
 • 57 zaświadczeń podatkowych,
 • 10 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 82 tytuły wykonawcze dotyczący podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 4 tytuły wykonawcze dotyczący podatku od środków transportu,
 • dokonałam 4 wpisy, 6 zmian, 3 wykreślenia w

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 10 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 39 odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 12 zleceń,
 • dokonałam 40 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 12 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 20 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 2 zapewnienia zawarcia małżeństwa,
 • dokonałam 1 uzupełnienie i sprostowanie w aktach stanu cywilnego,
 • wydałam 2 zaświadczenia z USC,
 • wydałam 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • usunęłam 29niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 20 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 2 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania,

 

W analizowanym okresie wydałam  74 dowody  osobiste, 71 zostało  unieważnionych, przyjęłam 138 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 46 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 4 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 20 kwietnia 2017r.  do 20 czerwca 2017r.

 1. W dniu 18.04.2017 odbyła się uroczystość 100-lecia urodzin mieszkanki naszej gminyPani Weroniki Rzeźnickiej z miejscowości Sadkowice.
 2. Gmina Sadkowice otrzymała dotację na realizację zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice” do wysokości 16.411,00 zł.
 3. Ogłosiliśmy dla mieszkańców naszej gminykonkurs fotograficzny. Tematem tegorocznych prac jest : "Stąd jestem". Zgłoszenia przyjmujemy do 29 września 2017 r.
 4. Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" udzieliła dofinansowania wnioskom złożonych przez mieszkańców naszej gminy w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Z terenu Gminy Sadkowice pomoc została przyznana dla wszystkich beneficjentów, którzy złożyli wnioski..

1) Rada Sołecka Wsi Skarbkowa - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbkowa”- 2 000 zł

2) Sadkowicki Ludowy - Uczniowski Klub Sportowy Lubania - Obóz sportowy: „Aktywni, zdrowi, szczęśliwi”- 2000 zł

3) Sołectwo Lutobory-  „Zakup elementów instalacji grzewczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutobory”- 2 500 zł

4) Sołectwo Bujały „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bujały”  -1 500 zł

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu -„Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP Kaleń” - 2 000 zł

 1. 27 kwietnia br. w naszej gminie odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 20-stu par z terenu Gminy Sadkowice.
 2. Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie do projektu pn.: „Ekologia w szkole oraz w powiecie Szwarzwald-Baar jako styl życia- wzajemna wymiana doświadczeń- zarządzanie oświatą wyjazd studyjny”. Beneficjentami tego projektu są nauczyciele.
 3. 11 maja w Sadkowicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Inwalidy, zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział Sadkowice.
 4. W dniu 3 maja 2017 r. obchodziliśmy uroczyście obchody świętego Floriana. W uroczystości wzięli udział strażacy zjednostek OSP z terenu Gminy Sadkowice: OSP Sadkowice, OSP Lubania, OSP Lutobory, OSP Kaleń, OSP Olszowa Wola, OSP Żelazna, OSP Kłopoczyn, OSP Trębaczew.
 5. Staramy się o gazyfikację naszej Gminy. Wystosowałam do firmy SIME Polska Sp. z o.o. pismo z prośbą o rozważanie możliwości zgazyfikowania gminy Sadkowice. Otrzymałam zapewnienie, że w 2019 roku gaz popłynie przez naszą gminę.
 6. Ogłosiliśmy gminny konkurs „Czyste Sołectwo 2017”. W ramach konkursu, w sierpniu br., odbędzie się lustracja miejscowości, które złożyły pisemną deklarację uczestnictwa. Zachęcam wszystkim sołtysów i mieszkańców do wzięcia udziału.
 7. 4 czerwca 2017r odbyły sięGminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
 8. Dwa sołectwa z naszej gminy, w imieniu których Gmina Sadkowice złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy, otrzymały dofinansowanie:
 • sołectwo Lewin – 5000 zł,
 • sołectwo Lutobory - 5000 zł.
 1. Miło jest mi poinformować Państwa, że LUKS SADKOWICE zostałMistrzem Okręgu Skierniewickiego. Gratuluję zawodnikom, trenerowi oraz działaczom Klubu.
 2. Sukces osiągnął także mieszkaniec naszej gminy panArtur Kamiński. WMistrzostwachPolski Weteranów w Półmaratonie w Murowanej Goślinie (04.06.2017r.) wywalczył brązowy medal w kat. 35lat.
 3. W Szkole Podstawowej w Kłopoczynie 9 czerwca odbyło się spotkanie rodzinne. Był to wspólny piknik całych rodzin uczniów szkoły – czyli święto zarówno z okazji Dnia Mamy, Dnia Dziecka i Dnia Taty.
 4. W związku z licznymi zgłoszeniami przez rolników strat w drzewostanie spowodowanymi ujemnymi skutkami przezimowania, wraz z Prezesem ZS RP O/Sadkowice Waldemarem Olborskim,dnia 13 czerwca 2017 r. złożyłam na ręce Wojewody Łódzkiego pismo w sprawie uznania i możliwości szacowania ww. strat w gospodarstwach rolnych

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 27/2017w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Sadkowice postępowań i wydania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
 2. Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Sadkowice postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
 3. Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sadkowicach w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 4. Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 5. Zarządzenia Nr 31/2017 i Nr 33/2017 i Nr 36/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok..
 6. Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu „Czyste Sołectwo 2017”
 7. Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji d.s. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice.
 8. Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Żuk.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

Z 9 mieszkańcami Gminy Sadkowice umowy na dostawę wody i zasady rozliczania należności.

Z firmą PKS Rawa Mazowiecka - wyjazd młodzieży na zawody sportowe- 4,30 zł/km

Z Małgorzatą Szcześniak Usługi Gastronomiczne- przygotowanie poczęstunku na uroczystość "Długoletniego pożycia"- 1300 zł brutto

Z panem Waldemarem Stępniak - koszenie trawy i zabiegi agrotechniczne na działce nr 374- 2583,00 zł brutto,

Z firmą Usługi i Doradztwo w zakresie BHP i P.POŻ Andrzej Szewczyk- usługi w zakresie BHP i PPOŻ- 250,00 zł brutto miesięcznie,

z  BUDMAX Grzegorz Budek Komorów- wywóz odpadów komunalnych - 97,20 zł kontener

z PUP Rawa Mazowiecka- odbywanie stażu przez osobę bezrobotną,

 Merkanda ,Rawa Mazowiecka- Zlecenie na zakup i montaż drzwi wewnętrznych pełnych- 3894,96 zł brutto,

z firmą Bajor Consulting, Łódź - wykonanie Studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Wdrażanie zintegrowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”  - 7380,00 zł brutto,

z PGE - udostępnienie drogi wewnętrznej - działka nr 186 obręb Jajkowice- opłata stała roczna dla Gminy w wysokości 36,58 zł netto,

z Doortrade Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa- zakup drzwi przeciwpożarowych- 1401,33 zł brutto,

z PGE - udostępnienie drogi wewnętrznej - działka 890 obręb Broniew - opłata stała roczna dla Gminy w wysokości 8,13 zł  netto,

z P.P.H.U. „Sinbud”, Piotr Siniarski, Biała Rawska- profilowanie dróg gminnych i wew. na terenie Gminy Sadkowice- 4340 zł brutto,

z F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Regnów- profilowanie dróg gminnych i wew. na terenie Gminy Sadkowice- 4900 zł brutto,

Z GEORAWA S.C. Ryszard Imioła, Milena Cupriak, Rawa Mazowiecka- mapa d/c projektowych dla działki nr 272, obręb Trębaczew- 9000 zł brutto,

Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Marcin Plichta, Nowe Miasto n/Pilicą- prace remontowe na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice- 6 360,00 zł brutto,

Z PUP Rawa Mazowiecka - refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społ. w ramach robót publicznych- dla 1 osoby,

 Z firmą Biuro Analiz środowiskowych Skierniewice- ekspertyza ornitologiczna w Alei Lipowej w Bujałach- 4000 zł + VAT.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 3 decyzje dotyczące ulgi z zakupu ziemi,
 • 76 decyzji zmieniającej wymiar podatku ,
 • 18 upomnień dot. I raty podatku od środków transportowych,
 • 92 zaświadczenia podatkowe,
 • 11 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 18 zaświadczeń dot. Dokonania opłaty za sprzedaż alkoholu,
 • 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania podatkowego,
 • 1 postanowienie w sprawie umorzenia połowy należnego podatku od spadków i darowizn,
 • 2 decyzje dotyczące umorzenia podatku rolnego,
 • 191 upomnień,
 • 2 tytuły wykonawczy dotyczący podatku od nieruchomości,
 • dokonałam 2 wpisy, 8 zmian w

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 6 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 74 odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 37 zleceń,
 • dokonałam 112 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 3 wzmianki do aktu,
 • wprowadziłam 79 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 7 zapewnień zawarcia małżeństwa,
 • dokonałam 3 uzupełnień i sprostowań w aktach stanu cywilnego,
 • wydałam 7 zaświadczeń z USC,
 • usunęłam 46 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 43 zaświadczenia o zameldowaniu,
 • udzieliłam 3 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania,
 • wprowadziłam 3 wzmianki do aktu,
 • wprowadziłam 79 przypisów do aktu

 

W analizowanym okresie wydałam  130 dowody  osobiste, 116 zostało  unieważnionych, przyjęłam 164 wnioski o wydanie dowodu osobistego, 45 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 7 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. Wydałam 97 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydałam 58 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 24 marca 2017r.  do 19 kwietnia 2017r.

1.W okresie przedświątecznym w naszych szkołach odbyły się uroczyste apele wprowadzające wszystkich w tematykę Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. Apele przygotowali nauczyciele i uczniowie. Jak zawsze były perfekcyjnie opracowane.Po apelu złożonożyczenia i wspólnie podzielono się jajkiem.

2.W naszej gminie rozpoczęły się rozgrywki piłki nożnej. W dniu 29 marca 2017 r. drużyna LUKS „Sadkowice” rozegrała mecz towarzyski z drużyną SL-UKS Lubania. Walka była zacięta i zakończyła się remisem.

3.Zakończyliśmy procedurę przetargowa na odbiór odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice w okresie od 1.05.2017 r. do 30.04.2019. Wygrała firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ FART-BIS” Spółka z o. o z Kielc  za kwotę  754.920,00 brutto. Podwykonawcą będzie firma DREW-BUD Kazimierz Budek.

4.Zaczęliśmy już równiarką równać drogi, zakupiliśmy też masę bitumiczną na uzupełnianie ubytków na drogach asfaltowych i zakupiliśmy kamień na drogi.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Sadkowice zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.
 2. Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sadkowice.
 3. Zarządzenie Nr 22/2017 iZarządzenie Nr 23/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017r..
 4. Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice.
 5. Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości.
 6. Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:
 1. Z firmą „WOJTRANS” USŁUGI TRANSPORTOWE Chruściak Wojciech -  zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31.5 mm w ilości do 800 ton.  -    38 128,00 zł brutto.
 2. Z firmą POBIEDA Marcin Pobieda - realizacja obsługi technicznej festynu święto jabłoni- 3600,00zł brutto.
 3. Z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek - wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym w miejscowościach na terenie Gminy -70,00 zł/godz. plus podatek VAT.
 4. Z firmą Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Katowice - uzyskanie świadectw efektywności energetycznej - 27% od uzyskanej kwoty zwrotu.
 5. Biurem Reklamy i Ogłoszeń "Głos Rawy Mazowieckiej i okolic” - zamieszczenie życzeń świątecznych-307,50 zł brutto.
 6. Z firmą ANI-MED Tomasz Budek - obsługa medyczna zawodów sportowych w piłkę nożną na boisku w Paprotni i Zespołu Szkół w Lubani w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku -30 zł brutto za 1 godzinę meczu.
 7. Z firmąGEORAWA s.c., Ryszard Imioła, Milena Cupriak - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 383/1 i 381/2, położonej w miejscowości Sadkowice - 3000,00 zł brutto.
 8. Z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „ FART-BIS” Spółka z o. o- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice w okresie od 1.05.2017 r. do 30.04.2019- 754.920,00 brutto.
 9. Z firmą TOMBET FPHU Tomasz Idzikowski- dostawa kruszywa 2-8mm- 4060,00 zł brutto.
 10. Z firmą ALSPAW Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. - zakup elementów eksploatacyjnych do zadaszenia scenicznego- 246,00 zł brutto.
 11. Z 2 mieszkańcami gminy Sadkowice na dostawę wody – cena w.g. uchwalonych stawek.
 12. Z firmą OLAN Południe Sp. z o.o. Dąbrowa - zakup emulsji kationowej - 11 193,00 zł brutto.
 13. Z firmą EUROBUD”, mgr inż. Kowalski Artur, Skierniewice - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru - Chodnik Trębaczew -1300,00 zł brutto.
 14. Z firmą P.P.H.U. „Sinbud”, Piotr Siniarski - budowa chodnika w miejscowości Trębaczew - 80 951,58zł brutto.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 31 decyzji dotyczących zmiany podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 1 decyzję dotyczącą umorzenia podatku rolnego,
 • 5 upomnień,
 • 1 tytuł wykonawczy dotyczący podatku od nieruchomości,
 • 2 korekty deklaracji podatkowych,
 • 1 decyzję dotyczącą zwrotu nadpłaconego podatku rolnego,
 • 53 zaświadczenia podatkowe,
 • 7 poświadczeń oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • dokonałam 1 wpis, 3 zmiany, 1 zawieszenie, 1 wykreślenie

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 2 akty stanu cywilnego,
 • wydałam 22 odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 13 zleceń,
 • dokonałam 28 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 1 wzmiankę do aktu,
 • wprowadziłam 10 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 1 zapewnienie zawarcia małżeństwa,
 • dokonałam 3 uzupełnień i sprostowań w aktach stanu cywilnego,
 • wydałam 1 zaświadczenie z USC,
 • wprowadziłam 2 protokoły do sporządzania aktu,
 • usunęłam 7 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 9 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 1 wniosek dot. zameldowania i wymeldowania,

W analizowanym okresie wydałam52 dowodyosobiste, 38 zostałounieważnionych, przyjęłam 108 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 27 dowodów oczekuje na wydanie, wydałam 2 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie
od 10 lutego 2017r.  do 23 marca 2017r.

 

 1. W styczniu 2017 zbiory biblioteki Zespołu Szkół w Lubani  wzbogaciły się o nowe  powieści dla dzieci i młodzieży. Książki te zostały starannie wybrane i zamówione przez uczennice  klasy II b Gimnazjum, które realizują gimnazjalny projekt edukacyjny pod tytułem ,,Czytam, więc jestem ’’.
 2. W Zespole Szkół w Sadkowicach odbył się dzień języków obcych. Dzień ten przebiegał pod hasłem: „Tanecznym krokiem przez Europę i Amerykę”. Uczniowie zaprezentowali układy taneczne do znanych przebojów oraz tańce charakterystyczne dla wybranych krajów.
 3. W marcu uczniowie z gimnazjum wzięli udział w XX Łódzkich Targach Edukacyjnych.
 4. 26 lutego odbył się w Rawie Mazowieckiej konkurs historyczny o żołnierzach wyklętych. Uczniowie Z.S. w Sadkowicach zajęli II i III miejsce.
 5. Uczniowie Zespołu Szkół w Sadkowicach wzięli udział w indywidualnych powiatowych zawodach w szachy.Nasi uczniowie zajęli I i II miejsce.
 6. W 21 marca uczniowie naszych szkół powitali wiosnę barwnym korowodem z Marzanną na czele.
 7. W dniu 22 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach odbyło się szkolenie zorganizowane przez BP ARiMR oraz ODR w Rawie Mazowieckiej. Podczas spotkania, zostały zaprezentowane zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017.
 8. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka zaprasza na szkolenie dnia 10 kwietnia 2017r o godz. 10.00 w UG w RawieMazowieckiej z zakresu „ Rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia”.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej u Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2017.
 2. Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 3. Zarządzenia Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice.
 4. Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok.
 5. Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia VIII edycji Konkursu Fotograficznego pod nazwą „Moja Gmina w obiektywie”.
 6. Zarządzenie Nr 15/2017 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
 7. Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego.
 8. Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok.
 9. Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.
 10. Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawiepowołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. Z 5 mieszkańcami gminy Sadkowice na dostawę i pobór wody- wg stawek obecnie obowiązujących.
 2. Z firmą Pro- Self Szymon Kocik – porady psychologa – 200 zł brutto/miesięcznie.
 3. Z firmą Biuro Usług Geodezyjnych Nowe Miasto Tomasz Bogacki - wykonanie rozgraniczenia działek w miejscowości Olszowa Wola – 4200,00zł brutto.
 4. Z Dariuszem Wiśniewskim - nadzór nad działalnością Świetlicy Środowiskowej w Bujałach, sprzątanie i inne prace zlecone -2000 zł brutto/cały rok.
 5. Z zakładem Usług Kominiarskich „REMKOMIN - czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominiarskich w budynkach będących własnością Gminy Sadkowice -4 477,20 zł brutto.
 6. 30 umów z sołtysami gminy Sadkowice- inkaso poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 200zł stałe i 6% od zainkasowanej kwoty.
 7. 30 umów z sołtysami gminy Sadkowice -pobór należności z tytułu poboru wody- 4% od zebranej sumy
 8. 8 umów z firmą PKS Rawa Mazowiecka- przewóz młodzieży na zawody sportowe- 4,30 zł/km
 9. Z przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym PIOTR, Piotr Jaczyński - przygotowanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie azbestowo –cementowe) z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości należących do osób fizycznych i jednostki samorządu terytorialnego -20 514,11 zł brutto.
 10. Z firmą JAR-MAR USŁUGI, Jarosław Kobus, Jeżów - profilowanie równiarką nawierzchni dróg gruntowych: gminnych i wewnętrznych w miejscowościach gminy Sadkowice - 13 920,00 zł brutto.
 11. 2 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej na odbywanie stażu przez osoby bezrobotne.
 12. Z Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej - udzielenie pomocy finansowej dla PUP w Rawie Mazowieckiej- 1500,00 zł.
 13. Z Powiatowym Urzędem Pracy- refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społ. w ramach robót publicznych- dla 3 osób - w kwocie 1800 zł oraz składki na ubezpieczenie społ. w wysokości 17,10%.
 14. Z wytwórnią Mas Bitumicznych, Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp.zo.o., 32-566 Alwernia - zakup masy asfaltowej na zimno -2656,80 zł brutto.
 15. Z Mar-Burz, Mariusz Burzyński, Biała Rawska - Wynajem podnośnika koszowego- 450,00 zł brutto.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 53 decyzje w sprawie określenia podatku od środków transportu,
 • 2592 decyzje w sprawie ustalenia podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości,
 • 764 decyzje w sprawie zwrotu akcyzy,
 • dokonałam 15 zmian przypisów i odpisów podatku rolnego na 2017r.,
 • 1 decyzje w sprawie odroczenia podatku rolnego,
 • 1 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej,
 • wydałam 2 upomnienia,
 • 1 wezwanie do złożenia korekty na podatek od nieruchomości,
 • 2 wnioski o wykreślenie z hipoteki,
 • 61 zaświadczeń,
 • 6 zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • 4 wpisy do ewidencji i zmian wpisów,
 • 1 wykreślenie wpisów

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 5 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 74 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 39 zleceń,
 • dokonałam 122 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • wprowadziłam 11 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 71 przypisków do aktu,
 • przyjęłam 1 zapewnienie zawarcia małżeństwa,
 • dokonałam 3 uzupełnień i sprostowań w aktach stanu cywilnego,
 • wydałam 1 zaświadczenie z USC,
 • usunęłam 45 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 26 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 2wnioski dot. zameldowania i wymeldowania,

W analizowanym okresie wydałam 143 dowody osobiste, 147 zostało unieważnionych, przyjęłam 113 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 53 dowody oczekuje na wydanie.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 1 stycznia 2017r.  do 9 lutego 2017r.

 1. W styczniu odbyły sięzebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z naszej gminy.
 2. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców naszej gminy bezpłatną pomoc psychologiczną. W każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 14:00 -16:00, w Gminnym Punkcie Profilaktycznym w Sadkowicach (Budynek Domu Seniora - dawne przedszkole), będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie: uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard),pomocy dla rodzin osób z problemem uzależnień, pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, porad rodzinnych (konflikty małżeńskie, itp.), porad wychowawczych. Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe. Harmonogram przyjęć psychologa na naszej stronie internetowej.
 3. 15 stycznia 2017r. dla jednostki OSP Kłopoczyn został przekazany samochód marki Lublin. Przekazania wraz ze mną Wójtem Gminy dokonali: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej st. bryg. Krzysztof Czernek, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak, Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Marek Szcześniak, Prezes OSP Żelazna druh Antoni Kowalski.
 4. Przypominam, że w dniach 01 - 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, będą  przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2017 r.
 5. Trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami. Zapraszam do zapoznania się z projektem uchwały.
 6. W ferie zimowe zostały zorganizowane dwa turnieje o Puchar Wójta Gminy Sadkowice : w ping-ponga i w piłce siatkowej, mające na celu propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Organizatorem tych rozgrywek był Wójt Gminy Sadkowice iKlub Sportowy LKS BIO-SAD Sadkowice. W turnieju wzięło udział wielu zawodników oraz wiele drużyn, wszyscy walczyli o zwycięstwo fair play. Dla wszystkich była to wspaniała forma spędzenie wolnego czasu. Pragnę jeszcze razpodziękować  Klubowi Sportowemu LKS BIO-SAD Sadkowice za zorganizowanie rozgrywek. Dziękuje panu Markowi Lewandowskiemu- Dyrektorowi ZS Sadkowice za udostępnienie sali gimnastycznej z zapleczem, dziękuje zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach oraz kibicom za liczną obecność i gorący doping dla zawodników.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
 3. Zarządzenia Nr 3/2017 Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Wykorzystania Nieruchomości Gminy Sadkowice na lata 2017-2019”
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2017roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie powołania Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy:

 1. z panią Katarzyna Stawińska- prowadzenie zajęć fitness w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie na czas od 2 stycznia 2017 do 30 kwietnia 2017- 125 zł za 1h (17 godzin),
 2. z 8 mieszkańcami gminy – dostawa wody wg. stawek obowiązujących,
 3. z firmą ALSPAW Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.- zakup elementów eksploatacyjnych do zadaszenia scenicznego- 664,20 zł brutto,
 4. z panem Andrzej Ziółkowski Nowy Chodnów- prowadzenie zajęć z siłowni w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku- 4 455zł brutto,
 5. z panem Kamilem Wrona - szkolenie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubani- 1 100 z ł brutto za 1miesiąc,
 6. z panią Agnieszką Dworakowską - prowadzenie zajęć fitness w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach- 530,00 zł,
 7. z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych: Sadkowicki Ludowy -Uczniowski Klub Sportowy Lubania- 14 000,00zł, Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie-500,00zł, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dzieci" w Rawie Mazowieckiej-5000,00zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sadkowice-14000,00zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew- 5000,00zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie- 3000,00zł, Ludowy Klub Sportowy BIO SAD Sadkowice- 16000,00zł.
 8. 4 umowy z PKS Rawa Mazowiecka- dowóz dzieci - 4,3 zł za km,
 9. z redakcją "Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy" MIRBUD S.A., Skierniewice- publikacja informacji o przeznaczeniu do sprzedaży trzech lokali mieszkalnych położonych w m. Sadkowice,
 10. z panią Mariolą Boguszewską – usługi rakarskie-270,00zł miesięcznie,
 11. z firmą Infoserwis Irena Łaska - aktualizacje i serwis oprogramowania firmy U.I. Info-System R. i T. Groszek- 1.644,75 zł netto/m-c,
 12. z firmą SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna- analiza wody i analiza ścieków – 11 330 zł brutto,
 13. z sołtysami z gminy Sadkowice- pobór od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 16 01.2017r do 16.11.2017- 5% od pobranych opłat od mieszkańców,
 14. z panem mgr inż. Andrzej Bargieła- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy-720 zł brutto,
 15. z Fundacją Ostatnia Szansa z siedziba w Warszawie- przyjmowanie bezpańskich psów z terenu Gminy Sadkowice - przyjęcie 1 psa do schroniska- 270 zł , dzienna stawka utrzymania 1 psa- 8 zł,
 16. z PPHU DREWBUD Kazimierz Budek Komorów - odłowienie i przewiezienie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sadkowice do schroniska w Boguszycach Małych- 246 zł brutto za odłowienie każdego zwierzęcia, transport za km -2,80 zł +obowiązująca stawka VAT ,
 17. z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego G. Chinowski, Pukinin- jednorazowa kontrola dotycząca badań instalacji elektrycznej w budynkach będących w zarządzie Gminy Sadkowice -3500,00 zł brutto,
 18. z Gminną Spółką Wodną w Sadkowicach- konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych, usuwanie awarii urządzeń drenarskich w miejscowościach na terenie Gminy Sadkowice -11000zł ,
 19. z firmą Banaszczyk-Bargieła Pracownia Urbanistyczna Aleksandra Banaszczyk, Łowicz- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -399,75 zł brutto za jeden projekt decyzji,
 20. z firmą MALBIT Beata Hiero, Augustów- znaki drogowe i tabliczki numeracyjne- 3104,06 zł brutto,
 21. z panem Mariuszem Kowalskim- pełnienie funkcji Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Sadkowice- 350 zł /miesięcznie,
 22. z firmą PPHU DREWBUD Kazimierz Budek Komorów- wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy oświetleniu ulicznym w miejscowościach na terenie gminy- 70,00zł/godz. plus podatek VAT.

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 96 zaświadczeń podatkowych ,
 • 6 zaświadczeń z ewidencji gospodarczej,
 • 20 zmian w ewidencji gruntów,
 • 90 wezwań do złożenia informacji odnośnie podatku od nieruchomości na 2017r.,
 • 4 ulgi z tytułu zakupu ziemi,
 • 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia w sprawie zaległości podatkowych,
 • 1 decyzję w sprawie częściowego umorzenia zaległości podatkowych,
 • 16 tytułów wykonawczych,
 • 1 raz wystąpiłam do SKO o wyznaczenie innego organu administracji publicznej,
 • 1 raz przekazałam dokumentację dotyczącą wymiaru podatku od nieruchomości do Urzędu Gminy Regnów,
 • 1 raz wezwałam w sprawie korekty podatku od nieruchomości,

W tym okresie:

 • sporządziłam 8 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 56 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 14 zleceń,
 • dokonałam 76 migracji aktów do systemu elektronicznego,
 • sporządziłam 7 protokołów aktu,
 • wprowadziłam 6 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 41 przypisków do aktu,
 • usunęłam 55 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 27 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 3 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania,

W analizowanym okresie wydałam98 dowodówosobistych, 169 zostałounieważnionych, przyjęłam 5 zgłoszeń o utracie,przyjęłam 208 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 66 dowodów oczekuje na wydanie.

Wydałam 60 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 25 listopada 2016 r.  do 27 grudnia 2016 r.

 

 1. W dniu 27 listopada odbyła się uroczystość 72 rocznicy bitwy Oddziału Leśnego Armii Krajowej „Dzik” z okupantem hitlerowskim. W kościele parafialnym w Sadkowicach zaprezentowany został film pt. "Dzik" w reżyserii Łukasza Chojeckiego. Projekcja filmu poprzedziła Mszę Świętą odprawioną w intencji poległych żołnierzy. Dalsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem poległych żołnierzy, gdzie w asyście członków Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala, orkiestry dętej z OSP w Lubani oraz kibiców Legii Warszawa. Podczas uroczystości został odczytany apel poległych oraz złożone zostały wieńce i kwiaty.
 2. W dniu 5 grudnia odbyła się uroczystość 100 urodzin Pana Jana Sęka z miejscowości Żelazna. W uroczystości wraz ze mną wzięli udział: Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak, Michalina Szczepańska z Urzędu Stanu Cywilnego, Przedstawiciel KRUS-u i Proboszcz Parafii w Lubani. Pan Jan Sęk otrzymał listy gratulacyjne, kwiaty, upominki oraz tradycyjnie szampan i tort.
 3. W dniach od 6 do 13 grudnia 2016 r. w naszej Gminie odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbierane były m.in. meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz zużyte opony. Zebrano 11,5 tony odpadów wielkogabarytowych.
 4. W dniu 9 grudnia poinformowałam Mieszkańców Gminy na stronie internetowej o korespondencji Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, w której to Urząd Gminy nie jest wymieniony wśród instytucji mogących potwierdzić własnoręczność podpisu świadka w postępowaniach o rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe.
 5. W dniu 13 grudnia została rozstrzygnięta VII edycja Konkursu fotograficznego „Moja Gmina w Obiektywie”. Do Konkursu zostało zgłoszonych 21 fotografii. Nagrody otrzymali: I miejsce – Karolina Radzimirska, II miejsce – Tomasz Chylak, III miejsce – Mateusz Biskupiak. Wyróżnienie Internautów otrzymała Karolina Kowalczyk. Wyróżnione zostały również Edyta Wydra i Gabriela Nowak.
 6. W dniu 15 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Zarządu Gminnego OSP Sadkowice. Uroczystość ta połączona była z przekazaniem straży OSP w Sadkowicach sprzętu do rozcinania pojazdów, który został sfinansowany ze środków Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Sadkowice. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego przekazania dokonał Wicemarszałek pan Dariusz Klimczak. Za sprzęt podziękował Prezes Zarządu Gminnego OSP dh Marek Szcześniak.
 7. W dniu 16 grudnia w Sali weselnej „Sadyba” w Sadkowicach odbyło się gminne spotkanie wigilijne. Uroczystość uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca. Na spotkanie wigilijne przybył Starosta Powiatu Rawskiego pan Józef Matysiak, Przewodnicząca Powiatu Rawskiego pani Maria Charążka, Księża z naszych parafii, Radni Powiatu, Radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Rady oraz inni zaproszeni goście.
 8. W okresie przedświątecznym wzięłam udział w spotkaniach wigilijnych: 19 grudnia w Zespole Szkół w Sadkowicach i Zespole Szkół w Lubani, 20 grudnia w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie, w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” i Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, 21 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie.
 9. Do  Urzędu Gminy w Sadkowicach w dniu 19 grudnia przybył  Komendant Komisariatu Policji w Białej Rawskiej asp. sztab. Pan Mariusz Kowalski, który został powołany na to stanowisko 1 października 2016 r. Podczas spotkania pogratulowałam Panu Komendantowi awansu oraz  przekazałam prezent - alkomat.
 10. W dniu 20 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani”. Koszt inwestycji wyniósł 648.441,92 zł brutto. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: dotacja – 167 349,00 zł brutto, pożyczka – 167 350,00 zł brutto. Podczas tej inwestycji  zostały ocieplone ściany budynku szkoły, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz został dokonany remont cokołu i schodów wejściowych.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr 67/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 2. Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 3. Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 4. Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami/osobami:

 1. Z firmą Energa Obrót SA z siedzibą w Gdańsku, na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Sadkowice; cena za energię elektryczną za 1kWh – 0,2086 zł netto.
 2. Z firmą ERMIS Markos Jeropulos z siedzibą w Łodzi, na opracowanie wniosku Budowa sieci wodociągowej w Gminie Sadkowice; na kwotę 3.252,05 zł netto.
 3. Z Redakcją Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy, MIRBUD SA z siedzibą w Skierniewicach, na publikację informacji o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w m. Lubania; na kwotę 43,05 zł.
 4. Z firmą PPHU STRAŻAK Albert Bogusiewicz z siedzibą w Bartnikach, na wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy wymianie żarówek oświetlenia ulicznego i montażu oświetlenia świątecznego; na kwotę 110,00 zł brutto za godzinę.
 5. Z panem Andrzejem Bargiełą, na sporządzenie 4 projektów o warunkach zabudowy; na kwotę 1.440,00 zł brutto.
 6. Ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Paprotnia, na użyczenie dz. Nr 254/10 w Paprotni; bezpłatne używanie.
 7. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne i Transport Marcin Plichta z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, na odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego na dz. nr 101 obręb Gogolin; na kwotę 4.500,00 zł brutto.
 8. Z firmą Usługi Kucharskie Marek Szcześniak, na organizację wigilii dla mieszkańców Gminy Sadkowice; na kwotę 50,00 zł brutto za jedną osobę.
 9. Z 2 mieszkańcami, na dostawę wody do mieszkań; według obowiązujących stawek.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 1 ulgę z tytułu zakupu ziemi,
 • 11 decyzji zmieniających podatek rolny,
 • 50 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • 132 upomnienia z tytułu zaległości podatkowych,
 • 45 upomnień z tytułu gospodarowania odpadami,
 • 1 postanowienie o wyznaczenie stronie siedmiodniowego terminu w zakresie zebranego materiału dowodowego.

 

W tym okresie:

 • wprowadziłam 4 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wprowadziłam 5 zmian do wpisu działalności gospodarczej,
 • zameldowałam na pobyt stały i czasowy 20 osób,
 • sporządziłam 4 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 34 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 15 zleceń,
 • sporządziłam 2 protokoły aktu,
 • wprowadziłam 5 wzmianek do aktu,
 • wprowadziłam 14 przypisków do aktu,
 • usunęłam 21 niezgodności w rejestrze PESEL,
 • wydałam 23 zaświadczenia o zameldowaniu,
 • wydałam 1 zaświadczenie z USC,
 • udzieliłam 3 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania.

W analizowanym okresie wydałam  49 dowodów  osobistych, 68 zostało  unieważnionych, przyjęłam 5 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,  przyjęłam 174 wnioski, 38 dowodów oczekuje na wydanie.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 13 października 2016r.  do 24 listopada 2016r.

 1. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogli od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.
 2. 27 października z inicjatywyPUP Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie na temat zatrudnienia cudzoziemców na terenie gmin powiatu rawskiego..
 3. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wewszystkich szkołach Gminy Sadkowiceodbyły się uroczyste akademie.
 4. W dniu 18 października 2016 roku dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marek Lewandowski oraz nauczyciele p. Ewa Kępka i p. Beata Pakuła otrzymali z rąk Łódzkiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Ratyńskiej Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten został przyznany nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli.Chciałabym złożyć gratulacje panu Dyrektorowi i nauczycielom życzyć dalszej owocnej pracy na rzecz naszych dzieci.
 5. W dniu 28 września 2016 r. w miejscowości Broniew na zlecenie Gminy Sadkowice z myślą o uczniach dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum, została zamontowana wiata autobusowa – koszt 3560 zł.
 6. Gmina Sadkowice złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach na realizację zadania dotyczącego projektu pt. „Nasza Eko – pracownia”, tj. na utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej. Kwota otrzymana na inwestycję wyniosła 34 966 zł. W dniu 23 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni. Wśród gości zaproszonych był pan Dzierżek
 7. Informujemy mieszkańców, że Gmina Sadkowice znalazła się na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn" – kwota dofinansowania – 407.550,90 zł.
 8. Przypominam ,że są lub dla świń sprzedawanych na rynku.  Więcej na naszej stronie.
 9. Gmina Sadkowice z własnych środków pieniężnych dokonała remontu odcinków dróg wewnętrznych w miejscowościach Lewin i Nowe Szwejki. Remont polegał na utwardzeniu dróg kruszywem i gruzem, łączna długość remontowanych dróg to 700m. Kwota utwardzenia wyniosła 15 000,00 zł brutto.
 10. LUKS Sadkowice w rundzie jesiennej zajmuje I miejsce w rejonie w młodzieżowych rozgrywkach sportowych w OZPN Skierniewice. Gratulujemy sukcesu.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2017r.
 2. Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej”
 3. Zarządzenia Nr 62/2016,i 63/2016 i 64/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 4. Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2017r.”

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. Z firmą LTC Sp z o.o. Wieluń- Licencja na Program FINN wraz z usługą integracji z Platformą e-Usług Publicznych -400 zł netto miesięcznie,
 2. Z firmą TOMBET Tomasz Idzikowski, Regnów- zakup betonu towarowego- 480 zł brutto,
 3. Z PKS Rawa Mazowiecka – dowóz dzieci i młodzieży – 4,30 zł /km,
 4. Z firmą BITUNOVA Sp. zo.o. ,Warszawa- zakup emulsji asfaltowej- 4317,30zł,
 5. Z Andrzejem Ziółkowskim, Nowy Kłopoczyn- prowadzenie zajęć w siłowni w Kłopoczynie- 90zł/ godz.,
 6.  3 umowy z panią sołtys sołectwa Zabłocie - inkaso poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłat za odpady, należności za pobór wody z wodociągu gminnego,
 7. Z Katarzyną Stawińska Rawa Mazowiecka - prowadzenie zajęć fitness w Świetlicy w Kłopoczynie-125 zł brutto za 1 h,
 8. Z panem Andrzejem Bargieła- sporządzenie dziesięciu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz jednego projektu LCP-3960,00zł brutto,
 9. Z firmą EUROBUD Skierniewice, Balcerów - projekt budowlany Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębaczew w zakresie budowy chodnika- 2460 zł brutto,
 10. Z firma Szacowanie Nieruchomości Spółka Cywilna, Zbigniew Rychlicki, Sylwia Dymińska, Radzice Duże , Drzewica- Wykonanie operatów szacunkowych dla trzech lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Sadkowice- 2700 zł brutto,
 11. Z firma F.P.H.U. „Transbet”, Henryk Idzikowski, Nowy Regnów - Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice w sezonie zimowym 2016-2017- sypanie mieszanką – 56,00 zł brutto za 1 km,
 12. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Marcin Plichta, Nowe Miasto n/Pilicą – „Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z odśnieżaniem w sezonie zimowym 2016-2017.” - Ośnieżanie pługiem bocznym – 26,35 zł brutto za 1 km,
 13. Z Stowarzyszeniem Ułanów im Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala - udział w uroczystości upamiętniającej 72 rocznicę bitwy oddziału Leśnego Dzik- 1500 zł brutto,
 14. Z firmą Sprzedaż Wykładzin i Dywanów, Helena Matysek Rawa Mazowiecka- zakup i montaż gumoleum w Punkcie Profilaktycznym- 5 068,10 zł brutto,
 15. Z firmą PLICHTA Roboty Ziemne I Transport, Marcin Plichta, Nowe Miasto n/Pilicą - remont dróg wew. w m. Lewin i Nowe Szwejki - 15 000zł,
 16. Z Agnieszką Dworakowską zam. Nowe Miasto n/Pilicą- prowadzenie zajęć fitness- 90 zł brutto za 1 godzinę,
 17. Z firmą PPHU BARTOSIAK Sadkowice- przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 250 zł,
 18. Z firmą KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Radom - zakup kruszywa 0-31.5 – 2500 zł brutto,
 19. Z firmą PRO-EDUCO Skierniewice - dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie -24 861 zł brutto,
 20. Z firmą PRO-EDUCO Skierniewice- dostawa sprzętu audio-video do szkół- 6498,00 zł brutto,
 21. 7 umów z PKS Rawa Mazowiecka. -  przewóz młodzieży na zawody sportowe -4,30 zł/km,
 22.  Z 2 mieszkańcami gminy- dostawa wody do mieszkań- według obowiązujących stawek.

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 89 zaświadczeń podatkowych ,
 • 5 zaświadczeń z ewidencji gospodarczej,
 • 39 upomnień podatku od środków transportu,
 • 42 przypisy i odpisy w podatku rolnym
 • dokonałam 13 zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej,

 

W tym okresie:

 • sporządziłam 5 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 34 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 3 zlecenia,
 • sporządziłam 3 protokoły aktu,
 • wprowadziłam 2 wzmianki do aktu,
 • wprowadziłam 6 przypisków do aktu,
 • usunęłam 17 niezgodności e rejestrze PESEL,
 • wydałam 16zaświadczeń o zameldowaniu,
 • udzieliłam 3 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania,

W analizowanym okresie wydałam  60 dowodów  osobistych, 48 zostało  unieważnionych  , przyjęłam 4 zgłoszenia o utracie,  przyjęłam 79 wniosków, 26 dowodów oczekuje na wydanie.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 10 września 2016 r.  do 12 października 2016 r.

 1. W dniu 29 września 2016r. wszystkie panie w wieku 50-59 lat mogły bezpłatnie wykonaćmammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
 2. W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku owoców, w dniu 26 września 2016r. z inicjatywy Związku Sadowników RP, odbyło się spotkanie starostów, burmistrzów, wójtów z gmin: Belsk Duży, Błędów, Biała Rawska, Białobrzegi, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Mszczonów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn oraz Warka z przedstawicielami 4 zakładów produkcyjnych, skupujących owoce. Było to już drugie takie spotkanie. W trakcie rozmawiano o doraźnyc
 3. W dniu 3 października 2016r. zakończyliśmy przebudowę drogi w miejscowości Studzianki – etap II. Kwota inwestycji - 243 988.34 zł. brutto, w tym otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotacja w kwocie – 88 380.00 zł brutto;
 4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej we wszystkich naszych szkołach odbyły się uroczyste akademie.
 5. W gimnazjach w Lubani i w Sadkowicach odbyło się ślubowanie klas I. Wszyscy uczniowie otrzymali od pani Wójt drobne upominki.
 6. Wójt Gminy Sadkowice podpisała aneks do projektu organizacji ZespołuSzkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie przyznając 10 godzin nauczania indywidualnego uczniowi.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Zarządzenia Nr 56/2016 i 58/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 3. Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. z 3 umowy z PKS Rawa Mazowiecka. -  przewóz młodzieży na zawody sportowe -4,30 zł/km,
 2. z 2 mieszkańcami gminy- dostawa wody do mieszkań- według obowiązujących stawek,
 3. z firmą TELEKOMUNIKACJA 7LINE Sp. z o.o. z siedzibą wŁódzi- na opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej i przygotowanie projektów dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz pomoc po zakończeniu przetargu - 2.200,00 zł netto-przygotowanie przetargu, 2,800,00 zł/netto- optymalizacja kosztów dystrybucji,
 4. z firmą Pro-Educo Pani Monika Pałuszyńska ,Skierniewice- na zakup i dostawa sprzętu audio-video, komputerowego wraz z montażem dla ZSZ w Sadkowicach- 5,200,00zł,
 5. z firmą Mar-Burz, Mariusz Burzyński, Marchaty , Biała Rawska- na prace remontowe na bud kom. działka nr 469/3 - instalacja odgromowa-1800,00 zł brutto,
 6. z firmą Drewno w ogrodzie BIS sp . z o.o. Julianów Lesiewski- Zakup elementów placu zabaw -15 728,01 zł brutto,
 7. Parafią Rzymsko Katolicką p.w. Św Stanisława Bp w Lewinie – na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie - polegające na zainstalowaniu punktowego ogrzewania siedzisk ławek w Kościele- 3 000,00 zł,
 8. z firmą C.system, Marcinowice , Krosno Odrzańskie- na zakup przezroczystych urn wyborczych- 3812,00 brutto,
 9. z firmą Mechanika Maszyn Biurowych Zbigniew Rybacki , Łódź – na naprawę i konserwację maszyn biurowych -24,00 zł/1 szt. Maszyny,
 10. z firmą BIN" Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski – na dostawę i montaż wiaty przystankowej -3560,00 zł brutto,
 11. z panią Iwona Senator, Lubania- na dowóz dziecka niepełnosprawnego- 560 zł brutto za 1 miesiąc,
 12. z Powiatem Rawskim- na udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego na realizację w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E i nr 4306E -193 530,00 zł brutto,
 13. z panem Andrzejem Bargieła- na sporządzenie trzech projektów decyzji o warunkach zabudowy -1080,00 brutto.

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 132 zaświadczenia podatkowe ,
 • 9 decyzji zmieniających wymiar podatku,
 • 58 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportu (II rata)
 • 18 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty ( opłata za wodę i ścieki)
 • 1 zażalenie powoda na zarządzenie zwrotu pozwu ( opłata za wodę)

W tym okresie:

 • sporządziłam 9 aktów stanu cywilnego,
 • wydałam 30 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wysłałam 21 zleceń
 • sporządziłam 4 protokoły aktu,
 • wprowadziłam 3 wzmianki do aktu,
 • wprowadziłam 12 przypisków do aktu,
 • usunęłam 20 niezgodności e rejestrze PESEL,
 • wydałam 31zaświadczeń o zameldowaniu,
 • wydałam 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • udzieliłam 2 wnioski dot. Zameldowania i wymeldowania,
 • dokonałam 23 migracji aktów.

W analizowanym okresie wydałam  51 dowodów  osobistych, 5 zostało  unieważnionych  , przyjęłam 2 zgłoszenia o utracie,  wydałam  2 zaświadczenia, 1 zgłoszenie o udostępnieniu danych..

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 19 sierpnia 2016r.  do 9 września 2016r.

 1. W tym okresie na terenie gminy odbyły sięXVIII Powiatowe Dożynki „ Sadkowice 2016”, parafialne dożynki w Sadkowicach, Lubani, Lewinie. Frekwencja na tych uroczystościach była bardzo duża. Wszyscy przybyli bawili się wspaniale. Byłodużo różnego rodzaju atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dożynki, jak i tym, którzy włączyli się w przygotowanie, a najbardziej dziękuję sponsorom. Lista sponsorów jest opublikowana na stronie internetowej naszej gminy.
 2. Trwają prace przy termomodernizacji Zespołu Szkół w Lubani.
 3. Powoli zmierzają do końca, prace przy wyposażaniu szkół w Eko-pracownie. Przypomnę w tym roku powstaną 3 Eko-pracownie w: Zespole Szkół w Sadkowicach, Szkole Podstawowej w Kłopoczynie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Trębaczewie. Pozyskaliśmy z WFOŚiGW dotację w kwocie 100 103 zł..
 4. Został rozstrzygnięty Konkurs Czyste Sołectwo 2016. Przystąpiło 10 sołectw. Wszystkie sołectwa były wysprzątane i przygotowane do rywalizacji. Trudno było wybrać zwycięzcę. Komisja przyznała najwyższą punktację sołectwu Zabłocie.
 5. 19 sierpnia odbył się egzamin nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło czterech nauczycieli. Wszyscy otrzymali oceny pozytywne.
 6. Do Wójta Gminy wpłynął wniosek o nauczanie indywidualne dla chorego chłopca uczęszczającego do klasy V. Został onzaakceptowany pozytywnie w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Uczeń kontynuował będzie naukę w domu zgodnie
  z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.
 7. Szkoły realizują rządowy programpomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczająca do klas VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum może składać wniosek o zwrot kosztów na zakupione podręczniki.
 8. Rozpoczynamy przebudowę drogi w miejscowości Studzianki ETAP II – kwota wykonania 243 988,34 zł –w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 88 380 zł.
 9. Starostwo wykonało fragment chodnika obok GOPS- kwota 5 000 zł.
 10. Został wykonany remont drogi powiatowejna odcinku w Celinowie  - 658 m - kwota z przetargu 246 352,42 zł

Zostanie wykonany remont drogi powiatowej na odcinku w Turobowicach- kwota z przetargu 333 435,10 zł

Gmina Sadkowicedofinansowuje budowę dwóch drógw kwocie- 188 875 zł .

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenia nr 49/2016 i 54/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 2. Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2016roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice.
 3. Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie ustalenia terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Zabłocie w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w Sołectwie Zabłocie.
 4. Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice.
 5. Zarządzenie nr 53/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy w Sadkowicach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. z firmą ANI-MED Tomasz Budek- obsługa medyczna meczy piłkarskich rozgrywanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sadkowice- 70 zł brutto za 1 mecz,
 2. z panią Henryką Piotrowską - dowóz dziecka niepełnosprawnego- 2,80 zł za 1 km dowozu,
 3. z PKS Skierniewice o/Rawa Mazowiecka- dowóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe-4,30 zł za 1km,
 4. z firmą Plichta Roboty Ziemne i Transport.- montaż słupów– boisko w Paprotni- 3075,00 zł brutto,
 5. z 4 mieszkańcami na dostawę wody- cena wody do 75m/kw-2,05zł/netto, powyżej 75m/kw-2,70zł/netto,
 6. z firmą Plichta Roboty Ziemne i Transport- prace remontowe na drodze Lutobory – Kaleń-3300,00 zł brutto,
 7. z panem Mariuszem Sucheckim, zam. Warszawa, prowadzący działalność gospodarczą - szkołę językową- umowa najmu lokalu użytkowego położonego w m. Lubania-787,20 zł/m-c,
 8. z redakcją gazety Głos Rawy Mazowieckiej- opublikowanie podziękowania dla sponsorów dożynek- 249,08 zł brutto,
 9. z EUROBUD”, mgr inż. Kowalski Artur, Skierniewice - nadzór inwestorski - Przebudowa Drogi w m. Studzianki Etap II- 3800,00 zł brutto,
 10. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „POLBUDEX” Sp. z.o.o., Skierniewice- nadzór inwestorski -Termomodernizacja Budynku ZS Lubania- 3690,00 zł brutto,
 11. z firmą Plichta Roboty Ziemne i Transport- prace remontowe na dz. nr 205 (droga)- 4169,00 zł brutto,
 12. z firmą Prace Ogólnobudowlane Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński Głowaczów- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani -648 441,92 zł brutto,
 13. z firma ALSPAW Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.,-  obsługa przeglądów technicznych zadaszenia scenicznego dwuspadowego, umowa na 3 lata-3013,50 zł brutto rocznie,
 14. z panem Andrzejem Bargieła- sporządzenie dwóch projektów decyzji LCP i czterech projektów decyzji o warunkach zabudowy- 2600,00 brutto,
 15. z Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej- zwrot kosztów dojazdów pracowników RZDR w Rawie Mazowieckiej biorących udział w szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych - za 1km-0,8358zł.
 16. z firmą Usługi Gastronomiczne , Małgorzata Szcześniak, Jajkowice - poczęstunek mieszkańców podczas dożynek powiatowych- 60 zł brutto od osoby,

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 41 zaświadczeń podatkowych ,
 • 20 decyzji zmieniających wymiar podatku,
 • 2 decyzje dotyczące udzielenia ulg w podatku rolnym,
 • 1 wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,
 • 1 wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • 3 zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,
 • 1 decyzję o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu,
 • 593 decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W tym okresie:

 • Sporządziłam 12aktów stanu cywilnego,
 • Zrealizowałam 26zleceń ,
 • Usunęłam 10 niezgodności danych,
 • Zameldowałam 9 osób na pobyt stały i czasowy,
 • Wymeldowałam 5 osób
 • Dokonałam 24 migracji aktów.

W analizowanym okresie przyjęłam 109 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydałam 41  dowodów  osobistych, 18 oczekuje na wydanie, zostało  unieważnionych 45 dowodów,  wydałam 2 zaświadczenia.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 14 lipca 2016r.  do 18 sierpnia 2016r.

 1. W dniu 15 sierpnia 2016 r. odbyły się Dożynki Parafialne w Sadkowicach.
 2. W dniu 28 sierpnia odbędą się Dożynki Powiatowe w Sadkowicach, na które wszystkich serdecznie zapraszam.
 3. Otrzymaliśmy Informację w sprawie wystąpienia na terenie Polski kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń.
 4. Już niedługo rozpoczniemy termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lubani. Podczas tej inwestycji  zostaną ocieplone ściany budynku szkoły, wymieniona  stolarka okienna i drzwiowa oraz zostanie dokonany remont cokołu i schodów wejściowych.
 5. 24 sierpnia 2016r komisja w składzie: pani wójt, pan Tadeusz Pietrzak, pani kazała Karolina, pani Grochal Bożena, pan Waldemar Olborski będzie wizytować wioski w ramach konkursu „ Czyste Sołectwo 2016”

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenia nr 36/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach,
 2. Zarządzenia nr 37/2016 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej,
 3. Zarządzenia nr 38/2016, 44/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazanie Przewodniczącego i sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. Zarządzenia nr 39/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem,
 5. Zarządzenia nr 40/2016 , 43/2016, 49/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016r.,
 6. Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie rozszerzenia składu osobowego gminnych komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice,
 7. Zarządzenia nr 45/2016 , 46/2016,47/2016,48/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. Z firmą NADZÓR Renata Czarnecka , Wrocław- Przegląd boisk i placów zabaw na terenie naszej gminy- 980 zł za wykonanie zadania,
 2. z redakcją "Głosu Rawy i Okolicy" siedziba w Skierniewicach- Zlecenie publikacji informacji o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w m. Lubania- 43,05 zł ,
 3. z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej- dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem.- 15 000 zł,
 4. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, Pawłów – przebudowa drogi w miejscowości Studzianki- etap II- 243 988,34 zł
 5. z PBU "POLBUDEX " Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Trzcińska 21/23 - lustracja zgłoszonych szkód w środkach trwałych budynkach i budowlach niemieszkalnych-700,00 zł/netto za jeden oszacowany obiekt,
 6. 7 umów z mieszkańcami naszej gminy na dostawę wody,
 7. z panem Waldemarem Stępniakiem  - zabiegi agrotechniczne na działce nr 374- 300 zł
 8. z EUROBUD”, Kowalski Artur, Skierniewice- przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn- 5500 zł,
 9. z projektantem Andrzejem Bargieła- sporządzenie dwóch projektów decyzji LCP- 720 zł,
 10. 1 umowę na wynajem świetlicy środowiskowej w Bujałach,
 11. z PKS Skierniewice dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sadkowice w roku szkolnym 2016/2017- 359 470 zł,
 12. 6 umów z paniami : Dorotą Wielec, Małgorzatą Kowalczyk, Wiolettą Kaczuba, Moniką Kowalską, Edytą Górską, Iwoną Kunecką – sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi do szkół z terenu Gminy Sadkowice – 11 zł brutto za godzinę świadczonych usług,
 13. 3 umowy z ekspertami: Pawłem Wojciechem Koźbiał, Lidia Zielkowską , Mirosławą Kasprzyk - postepowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego-150 zł brutto za 1 postępowanie ,
 14. Z Mar-Burz Mariusz Burzyński Marchaty , Biała Rawska - Zlecenie-wynajęcie podnośnika z operatorem do prac przy szacowaniu strat w budynkach i budowlach niemieszkalnych spowodowanych gradem -150,00 zł brutto/godz.,

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 46 zaświadczeń podatkowych ,
 • 8 decyzji zmieniających wymiar podatku,
 • 2 tytuły wykonawcze,
 • 4 pozwy o nakaz zapłaty za wodę i ścieki,
 • 2 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej ,
 • 1 wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • 3 zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,
 • 8 decyzji o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu

W tym okresie:

 • Wydałam 28odpisów skróconych , zupełnych i wielojęzycznych zaktów urodzenia, małżeństwa i zgonów,
 • Sporządziłam 9aktów stanu cywilnego,
 • Przyjęłam 2 zapewnienia zawarcia małżeństwa,
 • Wydałam 2 zaświadczenia z USC,
 • Zrealizowałam 19zleceń ,
 • Wysłałam 11zleceń ,
 • Sporządziłam 4 protokoły do sporządzenia aktu,
 • Wprowadziłam 37 aktów do systemu elektronicznego,
 • Wprowadziłam 9 wzmianek do aktu,
 • Wprowadziłam 6 przypisków do aktu,
 • Przyjęłam 1 oświadczenie do aktu stanu cywilnego,
 • Udzieliłam 2 wnioski dot. zameldowania i wymeldowania,
 • Zameldowałam 16 osób na pobyt stały i czasowy,
 • 11 razy usuwałam niezgodności w rejestrze PESEL.

W analizowanym okresie przyjęłam 112 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydałam 65  dowodów  osobistych, zostały  unieważnione 72 dowody,  wydałam 1 decyzję na imprezę masową.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie

 od 10 czerwca 2016r.  do 13 lipca  2016r.

 1. W dniu 26 czerwca 2016 r. o godz. 13:30 na boisku w Paprotni rozpoczął się XVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadkowice. Na naszej stronie internetowej nabieżącoinformujemy o rozgrywkach.
 2. W tym roku wykonamy przebudowę drogi w miejscowości Studzianki etap II.   Na to zadanie gmina otrzymała dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2016 r –w kwocie 88 380,00 zł.
 3. Dostaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8 000 zł na zakup sprzętu dla OSP Sadkowice. W dniu 16 czerwca br. została podpisana stosowna umowa Umowę podpisali w imieniu gminy pani Wójt Karolina Kowalska  natomiast w imieniu Urzędu Marszałkowskiego pan Wicemarszałek Dariusz Klimczak. Podczas podpisywania umowy obecni byli strażacy z OSP Sadkowice wraz z prezesem Gminnego   Zarządu OSP Markiem Szcześniakiem.
 4. Gmina Sadkowice otrzymała dotacje w kwocie 8 000 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych.
 5. WFOŚiGW w Łodzi w dniu 30.06.2016 r. rozstrzygnął Konkurs pn. "Nasza Eko-pracownia". Uprzejmie informuję, że Zespół Szkół w Sadkowicach, Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trębaczewie otrzymali dofinasowanie. Wyniki konkursu: Zespół Szkół w Sadkowicach – 34 966 zł., Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trębaczewie- 34 760 zł., Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie – 30 377 zł.
 6. W ostatnim dniu tego roku szkolnego wręczyłam nagrody książkowe dla najlepszych uczniów naszych szkół. Pragnę zaznaczyć, że średnia ocen tych uczniów była powyżej 5,20. Mamy bardzo zdolnych uczniów. Dziękuję Dyrekcji i wszystkim nauczycielom za ich trudną i mozolną pracę. Efekty ich pracy widzimy codziennie, ale chyba najbardziej na koniec roku, kiedy oglądamy wyniki egzaminów oraz średnie ocen.
 7. Do 30 czerwca wpłynęły 4 wnioski nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin odbędzie się 19 sierpnia br.,
 8. 8 lipca 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 1 w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie z Panem Poseł Jarosław Sachajko- Przewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Wzięli w nim udział mieszkańcy naszej gminy. Chciałam bym powiedzieć, że ja nie otrzymałam żadnego oficjalnego zaproszenia, informację o tym spotkaniu uzyskałam od radnego Olborskiego i podjęłam decyzję o powiadomieniu radnych, sołtysów i mieszkańców. Przekazałam zaproszenie panu Przewodniczącemu rady oraz wydelegowałam pracownika urzędu, aby notował wnioski. Mimo, że przebywałam na urlopie to jednak wiem co dzieje się w gminie i wydaję stosowne polecenia.
 9.  W wyjątkowy sposób młodzież klasy III gimnazjum pożegnała swoją szkołę – przygotowała i wystawiła program teatralny pt. „Przez czas z poezją i muzyką”, który wyreżyserowała Beata Pakuła. W dniu 3 lipca 2016 r. o godz. 19.00 w szkolnej sali gimnastycznej zaproszeni mieszkańcy gminy Sadkowice mieli możliwość obejrzenia godzinnego widowiska teatralnego. W tym miejscu chciałabym podziękować pani Pakuła i młodzieży klasy III gimnazjum o przedstawienie tak perfekcyjnego widowiska. Poziomem grania w sztuce nie odbiegają od zawodowych aktorów. Widowisko jest nagrane na płytce, jest w zasobach osób występujących, i zachęcam do obejrzenia.
 10. Otrzymaliśmy dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w formie dotacji na  zadanie pn:Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice”  w kwocie  27 060 złotych. Koszt całkowity zadania 33 825 złotych
 11. W związku z gradobiciem jakienawiedziło naszą gminę, chcę poinformować , że ruszyły komisji do szacowania szkód. W dniu 14 lipca na teren naszej gminy przyjechała Wojewódzka Komisja do spraw szacowania szkód.

W związku z głosami mieszkańców, aby szacować też straty w środkach trwałych wynikających z uszkodzenia kory drzew, na moje polecenie zostało wysłane pismo do Wojewody.. Ta odpowiedź jest opublikowana na naszej stronie internetowej.

 1. 15 lipca 2016 r. w budynku OSP w Sadkowicach odbyło się spotkanie Posła RP Mirosława Maliszewskiego z radnymi, sołtysami i mieszkańcami Gminy Sadkowice. Poruszano wiele ważnych spraw związanych z sadownictwem.

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w urzędzie Gminy Sadkowice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2016.,
 2. Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice,
 3. Zarządzenia nr 27/2016 , 32/2016 i 33/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016r.,
 4. Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2016”.,
 5. Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej
 6. Zarządzenia nr 30/2016 oraz 35/2016
 7. Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi w miejscowości Studzianki- etap II”
 8. Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie  ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolniczej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice,

 

 

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. ze  Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej- na dotację dla Starostwa powiatowego celem zapewnienia mieszkańcom Gminy dostępu do usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii dziecięcej w 2016 roku- kwota 2 250 zł,
 2. z panią Stanisławą Adamek- wykonanie usługi: pranie firan, ręczników- kwota 800 zł
 3. z Feliksem Dembińskim - Zakład Introligatorski- Oprawa ksiąg stanu cywilnego- kwota 2 000 zł.,
 4. z ANI-MED Tomasz Budek- obsługa medyczna zawodów sportowych o Puchar Wójta Gminy Sadkowice- kwota 25 zł za 1 godzinę,
 5. z Pan Henrykiem Jakubowskim - obsługa techniczna Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadkowice- 1 450 zł brutto za cały turniej,
 6. z Pan Kamilem Jakubowskim - obsługa techniczna Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadkowice- 1 450 zł brutto za cały turniej,
 7. z  PPHU Bartosiak- przejazd na trasie Sadkowice-Rawa Maz. -4,30 zł za każdy przejechany km.,
 8. z firmą Domino–Znak - dostarczenie  znaków drogowych- kwota 302,09 zł ,
 9. z firmą Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Paweł Iwanicki- remont w Punkcie Profilaktycznym- kwota 28 290 zł brutto,
 10. z trzema mieszkańcami Gminy Sadkowice - na dostawę wody do celów bytowych – wg ustalonych stawek
 11. z panem Markiem Stępińskim- bezpłatne użyczenie części działki dla gminy pod potrzeby organizacji powiatowych dożynek ,
 12. z panem Jakubem Piotrem Chylakiem- bezpłatne użyczenie części działki dla gminy pod potrzeby organizacji powiatowych dożynek
 13. z firmą NADZÓR -Renata Czarnecka- przegląd boisk i placów zabaw – kwota 980 zł.

 

W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • 73 zaświadczeń podatkowych ,
 • 5 decyzji dotyczących ulg w podatku rolnym z tytułu zakupu ziemi ,
 • 38 decyzji zmieniających podatek dotyczący osób fizycznych,
 • 10 upomnień na zaległości podatkowe,
 • 8 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportu,
 • 1 decyzje dotyczącą umorzenia odsetek od zaległości w podatku od środków transportu,
 • 125 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • 6 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty opłaty za wodę i kanalizację,
 • 45 upomnień do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • 53 tytuły wykonawcze dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi,
 • 6 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej ,
 • 1 wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • 6 zmian w ewidencji działalności gospodarczej,

W tym okresie:

 • Wydałam 23odpisy skrócone , zupełne i wielojęzyczne zaktów urodzenia, małżeństwa i zgonów,
 • Sporządziłam 8 aktów stanu cywilnego,
 • Przyjęłam 3 zapewnienia zawarcia małżeństwa,
 • Wydałam 3 zaświadczenia z USC,
 • Zrealizowałam 20 zleceń ,
 • Wysłałam 6 zleceń ,
 • Sporządziłam 2 protokoły do sporządzenia aktu,
 • Wprowadziłam31 aktów do systemu elektronicznego,
 • Wprowadziłam 13 wzmianek do aktu,
 • Wprowadziłam14 przypisek do aktu,
 •  
 • Udzieliłam1 wniosek dot. zameldowania i wymeldowania,
 • Zameldowałam4 osoby na pobyt stały i czasowy,
 • 28 razy usuwałam niezgodności w rejestrze PESEL.

W analizowanym okresie przyjęłam 102 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydałam 11  dowodów  osobistych, zostało  unieważnionych 30 dowodów, 14 osób oczekuje na wydanie dowodu, wydałam 3 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie od 11 marca 2016r.  do 20 kwietnia  2016 r.

 1. W dniach 15-16 marca, 51 poborowych z gminy Sadkowice (rocznik 1997) stanęli do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Rawie Mazowieckiej.
 2. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowejna wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne na kwotę 67.900zł.,
 3. W ubiegłym miesiącu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie zamówień publicznych. Otrzymałam pismo informujące, że otrzymaliśmy 1.960 zł dofinansowania tj. 80% wartości zadania.
 4. Jesteśmy w trakcie składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW-una remont i przebudowę dróg gminnych.
 5. Rozpoczęliśmy naprawę dróg gminnych.
 6. W kwietniu gmina zorganizowała bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawkę.
 7. KRUS informuje nas, że podobnie jak w latach poprzednich, w okresie wakacji organizuje dla dzieci rolników wypoczynek letni, połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Proponujemy wyjazd na turnusy rehabilitacyjne, trwające 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUSw Szklarskiej Porębie i Jedlcu, więcej informacji na naszej stronie internetowej. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacjirolnikom.
 8. 10 kwietnia odbyła się w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie zbiórka krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 9. Wystąpiłam z pismem do Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi o wyrażenie zgody na świadczenieusług medycznych dla mieszkańców Gminy Sadkowice przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnych w Nowym Mieście nad Pilicą. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Mieszkańcy gminy Sadkowice mogą jedynie korzystać z ambulatoryjnych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej przez SP ZOZ Nowe Miasto, natomiast opiekę w miejscu zamieszkania tzw. wizyty domowe zabezpiecza wyłączniezespół wyjazdowy NZOZ Red-Med. J. Robak.
 10. Wystąpiłam z pismem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wyrażenie zgody na umieszczenie mieszkańców Gminy Sadkowice w rejonie działań SP ZOZ Nowe Miasto. Otrzymałam odpowiedź, że gmina Sadkowice jest objęta działaniem zespołów ratownictwa medycznego z rejonu , w którym działają trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego w Rawie Mazowieckiej, Głuchowie i Białej Rawskiej.
 11. Otrzymaliśmy środki na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej alei lipowej w miejscowości Bujały. Całość zadania; tzn. sporządzenie inwentaryzacji drzewostanu, ustalenie granic działek, sporządzenie mapy do celów projektowych w wersji numerycznej- 33.825 zł w tym dofinansowanie 27.060 zł.

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie wyznaczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego,
 2. Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. Zarządzenie nr12/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016rok., Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016rok.,
 4. Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach,
 5. Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016rok.
 6. Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Sadkowicach,
 7. Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016r.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. z Andrzejem Bargieła na sporządzenieczterech projektów decyzji o warunkach zabudowy- 1440 zł
 2. czterema mieszkańcami naszej gminy na dostawę wody do posesji.
 3. dziewięć umów z PKS Rawa Mazowiecka na dowóz młodzieży na zawody sportowe ( 4,30 zł za km)- kwota 4784,12zł
 4. z Andrzejem Bargieła na sporządzeniedwóch projektów decyzji o warunkach zabudowy- 720 zł
 5. z firmą DOMINO+ZNAK z Lublina na  wykonanie znaków drogowych -3409,06zł
 6. umowa na udzielenie dotacji 1000 zł dla Stowarzyszenia "Pogotowie Rodzinne" im Jolanty Fadeckiej, Rawa Mazowiecka,
 7. z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Maz. na organizację i finansowanie robót publicznych dla 4 osób,
 8. z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Maz. na odbywanie stażu przez bezrobotnych -2 osoby
 9. z firma SELEN Sp. z o .o zGrodziska Mazowieckiego- na monitoring SUW w Sudziankach-60,00złnetto za miesiąc
 10. z firmą PLICHTA Roboty Ziemne Transport Marcin Plichta, Nowe Miasto nad Pilicą nazakup, dostawę i rozładunek żwiru na drogach gminnych i wewnętrznych-29 335,50zł
 11. z firmą F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów na profilowanie równiarką nawierzchni dróg gruntowych: gminnych i wewnętrznych w miejscowościach gminy Sadkowice- 14 000,00 zł
 12. z PGE Dystrybucja Sana udostepnienie drogi wewnętrznej - działka nr 38 obręb Żelazna- opłata stała roczna dla Gminy w wysokości 120,42 zł netto,
 13. z Andrzejem Bargieła na sporządzenie ośmiu projektów decyzji o warunkach zabudowy- 2880 zł
 14. z firmą Usługi Projektowo-Kosztorysowe w zakresie budownictwa, Jan Przyborek, Rawa Mazowiecka na wykonanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją, dotyczącej budynku mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych, niezbędnej dla ustanowienia samodzielności lokali mieszkalnych, położonych w budynku wielorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 378/2 w miejscowości Sadkowic- 2000 zł
 15. z firmą TOMBET F.P.H.U. Tomasz Idzikowski na dostawę kruszywa - 4800 zł
 16. z firmą BITUNOVA Sp. z. o.o.Warszawa nazakup masy asfaltowej -6715,80 zł
 17. z firmą Plichta Roboty Ziemne i Transport. Nowe Miasto nad Pilicą naremont drogi gminnej na działce nr 91 Zabłocie- 2500 zł
 18. z firmą SM-PLAST Mirosław Synowiec, Rawa Mazowiecka nazakup i montaż drzwi wewnętrznych i witryn (pokój socjalny)- 1795,80 zł
 19. dwie umowy z PKS Rawa Mazowiecka- na dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- cena będzie wiadoma po wykonaniu usługi.

 

 W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • zaświadczenia podatkowe – 90 szt.,
 • decyzje dotyczące ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu ziemi – 2 szt.,
 • decyzje zmieniające podatek dotyczący osób fizycznych-57 szt.,
 • tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego dotyczący podatku rolnego- 1 szt.,
 • wnioski dotyczące wpisu na hipotekę zaległości podatkowych- 5 szt.,
 • deklaracja gminy Sadkowice dotycząca podatku od nieruchomości- 3 szt., od podatku rolnego- 1szt.,
 • wznowienie działalności gospodarczej – 3 szt.,
 • zawieszenie działalności gospodarczej – 1szt.,
 • zmiany w wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - 1szt.,
 • wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej- 1 szt..

 

W okresie od ostatniej sesji  wydałam:

 • 52 upomnienia w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W tym okresie:

 • Sporządziłam 5 aktów stanu cywilnego,
 • Przyjęłam 3 zapewnień zawarcia małżeństwa,
 • Wydałam 3 zaświadczeń z USC,
 • Zrealizowałam 24 zleceń ,
 • Wysłałam 25 zleceń ,
 • Sporządziłam 2 protokoły do sporządzenia aktu,
 • Wprowadziłam 54 aktów do systemu elektronicznego,
 • Wprowadziłam 5 wzmianek do aktu,
 • Wprowadziłam 5 przypisków do aktu,
 • Wydałam 16 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • Udzieliłam 5 wniosków dot. zameldowania i wymeldowania,
 • Zameldowałam na pobyt stały i czasowy 22 osoby,
 • 22 razy usuwałam niezgodności w rejestrze PESEL.

W analizowanym okresie przyjęłam  144 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydałam 77 dowodów osobistych, zostało 67 unieważnionych dowodów, 38 osób oczekuje na wydanie dowodu, wydałam 8 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie od 30 grudnia 2015r. do 10 marca 2016r.

 1. W dniu 6 stycznia 2016 r. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Lubani odbył się IX Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek.
 2. W Kłopoczynie w świetlicy  w każdy poniedziałek i środę do 30 kwietnia 2016r.  w godz. od 18.30-20.00 czynna jest siłownia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego  instruktora. Zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania z tej siłowni.
 3. W Powiatowym Urzędzie Pracy złożyłam wniosek o zatrudnieniu na prace publiczne dla  7 osób i  na staż dla 2 osób.
 4. KRUS ogłasza konkurs „ Bezpieczne gospodarstwo rolne w 2016r” . Udział w konkursie należy zgłosić do 31.03.2016r. w każdej placówce KRUS.
 5. Informuję Państwa, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która wprowadza zmiany w funkcjonowaniu wspólnot.
 6. Nasz mieszkaniec gminy, Artur Kamiński, 6 lutego 2016 r. wystartował w Zimowym Trialu Kamieńsk i wygrał na dystansie 30 km, pokonując bardziej doświadczonych biegaczy. Natomiast w 36 Półmaratonie Wiązowskim ustanowił nowy rekord życiowy na dystansie 21 km i 97,5 metra poprawiając o ponad dwie minuty wynik z zeszłego roku z Pabianic. Dało to Jemu 15 miejsce w kategorii Open i 5 miejsce w kategorii wiekowej.
 7. W dniu 9.02.2016 r. w Zespole Szkół w Lubani odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie  pod patronatem Wójta Gminy Sadkowice. Za zorganizowanie konkursu dziękuję pani Dyrektor Marii Charążka, nauczycielom a w szczególności pani Beacie Matysiak oraz  uczniom: Kacprowi Ajdukiewiczowi , Kacprowi Czerwińskiemu, Damianowi Jasińskiemu , Michałowi Kajtaniak, Michałowi Kwaśniewskiemu.
 8. W dniach 12-14 lutego 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sadkowicach odbył się I Turniej o Puchar Wójta w Piłce Siatkowej. W zawodach udział wzięło 8 zespołów. Chciałabym podziękować panu Henrykowi Jakubowskiemu i panu Kamilowi Jakubowskiemu za zorganizowanie tego turnieju.
 9. W dniu 16 lutego 2016 r w sali Urzędu Gminy w Sadkowicach, odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia Mapy Zagrożeń na terenie Gminy Sadkowice. Spotkanie poprowadzili: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej podinsp. Anna Dyśko,  Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KP Policji asp. sztab. Mariusz Kowalski,  Dzielnicowy sierż. sztab. Łukasz Męcina. Tematem spotkania było omówienie występujących na terenie Gminy zagrożeń w zakresie przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie oraz oczekiwań społeczeństwa wobec podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Chciałam poinformować Państwa, że w każdy czwartek w godzinach 10.00-13.00 jest już  czynny policyjny punkt przyjęć interesantów. Bardzo proszę o przekazanie tej informacji mieszkańcom naszej gminy.

 1. Powoli przygotowujemy się do realizacji rządowego Programu „ Rodzina 500+” . Jednostką odpowiedzialną za realizację tego  Programu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie gminy Sadkowice będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach.
 2. Już po raz trzeci uczniowie naszych Gimnazjów wygrali w Powiatowym Konkursie Historycznym „ Żołnierze Niezłomni”. Dziękuję nauczycielom panu Emilianowi Matysiak, panu Radosławowi Kowalczyk za przygotowanie młodzieży do tego konkursu.. W sposób szczególny dziękuje naszej młodzieży za przygotowanie się do konkursu.  W konkursie wzięli udział i zwyciężyli: Jolanta Cholewińska, Eryk Skrętowski, Mateusz Biskupiak, Michał  Kwaśniewski , Marcin Śniegucki oraz Michał Siedlecki.
 3. Mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach:
 • "Modernizacja gospodarstw rolnych - OSN".   Data:  04.02.2016 r. , miejsce: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
 • Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych data: 3 lutego 2016 r., miejsce Kutno
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych - zasady wsparcia na rozwój gospodarstwa” data 16.02.2016r., miejsce Bujały
 • zasady wypełniania wniosków na dopłaty bezpośrednie na rok 2016, PROW 2014-2020 ,  data 10 marca, miejsce : Sadkowice
 • „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno –komunikacyjne”, data 9 marca, miejsce Łowicz

 

W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia;

 1. Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 2. Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 3. Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2016r.
 4. Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016rok.
 5. Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2016roku.
 6. Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Elektronicznego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.
 7. Zarządzenie nr 7/2016 o powołaniu Komisji Konkursowej do 0ceny ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2016 roku.
 8. Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sadkowicach.
 9. Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016rok.

W omówionym okresie zawarłam następujące umowy z firmami:

 1. Fundacja Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie  na przyjmowanie, przetrzymywania i szukanie nowych właścicieli bezdomnych psów- koszt przyjęcia psa-240 zł, dzienna stawka utrzymania psa – 7,50 zł
 2. Lekarz weterynarii pan Włodzimierz Jurkowski- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt – koszt w zależności od zabiegów ,
 3.  Usługi: Rakarstwo Mariola Boguszewska- Odbiór padłych zwierząt od rolników oraz martwych ptaków i dzikich zwierząt z terenu gminy Sadkowice – 216 zł brutto miesięcznie,
 4. Grupa Proeks Janusz Sikora Marki- Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubani, Lubania 30, 96-208 Lubania – koszt 7380 zł brutto
 5. Kamil Wrona , kapelmistrz - Dojazd i szkolenie orkiestry dętej przy OSP Lubania – 1100zł brutto x 12 miesięcy
 6. Usługi Gastronomiczne Małgorzata Szcześniak - usługa cateringowa na uroczystość Bożonarodzeniowego kolędowania w Lubani- 2500 zł brutto,
 7. Infoserwis Irena Łaska Tomaszów Mazowiecki- Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy U.I. Info-System Roman i Tadeusz Groszek Sp.j.; obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. – 1649,25 netto miesięcznie,
 8. PPHU "DREWBUD" Kazimierz Budek, Komorów - Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sadkowice - 190 zł netto - jednorazowy koszt odłowienia zwierzęcia, 2,80 zł netto za 1km- transport,
 9. Gminny Komendant OSP Paweł Weryński- Sprawdzenie i utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w stałej gotowości bojowej – 320 zł miesięcznie,
 10. SGS Polska Sp. , Pszczyna- Wykonywanie badań wody z wodociągów na terenie gminy w 2016 roku- 1990,00 złotych netto,
 11. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Ryszard Imioła Rawa Mazowiecka- Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej alei lipowej w miejscowości Bujały gm. Sadkowice- koszt 33 825,00zł,
 12. Andrzej Ziółkowski, Nowy Kłopoczyn – prowadzenie zajęć w siłowni w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie w okresie od 11 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku- 4185,00 zł
 13. Andrzej Ziółkowski Nowy Kłopoczyn - otwieranie świetlicy w Kłopoczynie na zajęcia w siłowni, dbanie o sprzęt, sprzątanie- koszt 1200 zł,
 14. SGS Polska Sp. Pszczyna - Wykonywanie badań ścieków na terenie gminy w 2016 roku- 5220 zł
 15. Firma STELTECH Jarosław Stelmachowski Łódź - na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej XI, Edukacja , Kwalifikacje, Umiejętności – koszt 8000zł brutto,
 16. COM-PAN System Sp. z o.o. Warszawa - Wsparcie techniczne w użytkowaniu i rozwoju systemu DocuSafe Kancelaria. Umowa do 31 grudnia 2016 r. – 100 zł netto/ miesięcznie,
 17. 4 umowy z urbanistą Andrzejem Bargiełą- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – łączny koszt 10 120 zł brutto
 18. Małgorzata Szcześniak, Lubania- Umowa najmu lokalu użytkowego - 1291,50 zł brutto miesięcznie,
 19. Małgorzata Szcześniak, Lubania- za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego- 1291,50 zł brutto
 20. Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach- Dotacja na utrzymanie drożności rowów melioracyjnych- dotacja 10 000 zł,
 21. 8 umów z pracownikami Urzędu na używanie samochodu do celów służbowych
 22.  "Plichta" Roboty Ziemne i Transport Marcin Plichta, Nowe Miasto nad Pilicą- Zlecenie na: Prace remontowe na drodze wewnętrznej Nowe Szwejki - punktowe profilowanie i korytowanie, punktowa dostawa gruzu -6150 zł brutto,
 23. INSTALBUD-SZEPIELAK Koszyce Wielkie - Monitoring zestawu pompowego w S.U.W. Kaleń-20 zł netto/miesiąc,
 24. FOTO Graf - Top Reklamy, Usługi fotograficzne, Rawa Mazowiecka- Zlecenie wykonania 15 szt. tabliczek adresowych dla budynków stanowiących własność Gminy Sadkowice- 375 zł netto
 25. BIO-SAD Sadkowice- o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej"- dotacja 16 000 zł
 26. Fundacja Generator Kultury- o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzik” - dotacja 5 000 zł
 27. Sadkowicki Ludowy -Uczniowski Klub Sportowy " Lubania"- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz udział w rozgrywkach- dotacja 14 000 zł
 28. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sadkowice" - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :" Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie ligi międzyszkolnej na terenie Gminy Sadkowice oraz udział w klasie rozgrywkowej „C 2 Trampkarz” i ”C 1 Trampkarz – dotacja 14 000 zł
 29. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :"Zakres dyscyplin biegowych oraz wspieranie dyscyplin biegowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Sadkowice". – dotacja 9 000 zł,
 30. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie z pasją i tradycją” rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku 5-12 lat.- dotacja 3 000 zł ,
 31. Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o., Wrocław - Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do Systemu SISMS. Umowa na 12 miesięcy- 180,00 zł netto i 1.000 wiadomości SMS miesięcznie, po przekroczeniu pakietu 0,11 zł netto/SMS,
 32. Zarząd Powiatu Rawskiego- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem dla PUP w Rawie Mazowieckiej na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego- dotacja 1 500 zł
 33. Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Paweł Iwanicki, Nowe Miasto nad Pilicą- Remont budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach- 2 583 zł brutto,
 34. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży" – dotacja 7 000 zł,
 35. PPOŻ- Serwis Michał Dymowski, Rawa Mazowiecka- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Sadkowice wraz z szkoleniem przeciwpożarowym dla pracowników oraz nadzorowanie próbnej ewakuacji – 1000 zł brutto,
 36. Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej- Utworzenie i funkcjonowanie Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Sadkowicach- bez kwotowo,
 37. 30 umów z sołtysami naszej gminy - inkaso poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości- każdy otrzyma: 200 zł stałe i 6% od zainkasowanej kwoty,
 38. Justyna Raczkowska- rzeczoznawca majątkowy- umowa na opłatę planistyczną dla działek w Skarbkowej i Sadkowicach- 2400,00 brutto
 39. 30 umów z sołtysami naszej gminy- na pobór od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1.11 2015 -30.11.2016 r. - 5% od pobranych opłat od mieszkańców,
 40.  30 umów z sołtysami naszej gminy - Pobór należności z tytułu opłat za pobraną wodę- 4% od zebranej sumy,
 41. 12 umów z PKS Rawa Mazowiecka na dowóz młodzieży na zawody sportowe, uroczystości- 4,30 zł za 1 km,
 42. 13 umów z mieszkańcami naszej gminy – dostawa wody – stawki obowiązujące na terenie naszej gminy.

 

 W okresie od ostatniej sesji wydałam:

 • Zaświadczenia podatkowe – 200 szt.,
 • Decyzje dotyczące wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób fizycznych – 2.546 szt.,
 • Decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych I rata 2016r. – 59 szt.,
 • Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 824 szt.,
 • Postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia ( dotyczące umorzenia zaległości podatkowych) – 3 szt.,
 • Postanowienie o umorzeniu podatku od spadku i darowizn- 1 szt.,
 • Tytuły wykonawcze  dotyczące zobowiązań podatkowych- 15 szt.,
 • Ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu ziemi – 2 szt.,
 • Zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za sprzedaż alkoholi- 20szt.,
 • Wznowienie działalności gospodarczej – 5 szt.,
 • Zawieszenie działalności gospodarczej – 4szt.,
 • Wykreślenie działalności gospodarczej- 3 szt.,
 • Zmiany w wpisie do Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej - 7 szt..

 

W okresie od ostatniej sesji  wydałam:

 • 62 tytuły wykonawcze dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • 4 decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • 1 decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sadkowice.

 

W tym okresie:

 • Wydałam  69 odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów,
 • Sporządziłam 5 aktów stanu cywilnego,
 • Przyjęłam 6 zapewnień zawarcia małżeństwa,
 • Wydałam 6 zaświadczeń z USC,
 • Zrealizowałam 25 zleceń ,
 • Wysłałam 23 zlecenia ,
 • Sporządziłam 5 protokołów do sporządzenia aktu,
 • Wprowadziłam 76 aktów do systemu elektronicznego,
 • Wprowadziłam 9 wzmianek do aktu,
 • Wprowadziłam 5 przypisków do aktu,
 • Wydałam 37 zaświadczeń o zameldowaniu,
 • Udzieliłam 5 wniosków dot. Zameldowania i wymeldowania,
 • Zameldowałam na pobyt stały i czasowy 20 osób,
 • 8 razy usuwałam niezgodności w rejestrze PESEL.

W analizowanym okresie przyjęłam  189   wniosków o wydanie dowodu, wydałam 188 dowodów osobistych, 42 osoby oczekują na wydanie dowodu, 133 dowodów zostało unieważnionych.

Wójt Gminy Sadkowice
Karolina Kowalska

Sprawozdanie z działalności Wójta

Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie od 09 maja 2015r. do 18 czerwca 2015r.

W dniu 1 czerwca z związku z Dniem Dziecka w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadkowice odbyły się uroczystości i pikniki rodzinne. Uczestniczyli nauczyciele, dzieci oraz rodzice.

W dniu 12 czerwca 2015 roku w strażnicy OSP Sadkowice uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Inwalidy 2015 roku  zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Sadkowice.

W dniu 14 czerwca 2015 r. w Białej Rawskiej  przeprowadzono IX Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w których wzięło udział  8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z naszej gminy uczestniczyły dwie jednostki OSP Sadkowice i Lubania.

W dniu 24 maja 2015 r. na boisku Zespołu Szkół w Sadkowicach odbyły się Gminne Zawody Strażackie. W zawodach zmierzyły się wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sadkowice. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W dniu 17 czerwca 2015 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Sadkowice dotyczący budowy wodociągu. Po zakończeniu zadania i rozliczeniu wartość całkowita zadania wynosi 1 337 540 zł, z czego Gmina Sadkowice otrzymała pomoc finansową w kwocie 535 890 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. W ramach rozbudowy wodociągu z ujęcia w Kaleniu wykonano 16,8 km sieci wodociągowej tj: Sadkowice 38 km, Celinów –2,5km, Gogolin – 6,5km, Paprotnia – 1,9km, Nowe Lutobory – 2,1km. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowi 147 zasuw oraz 46 hydrantów ppoż..

W dniu 28 czerwca 2015 r. o godz. 11:30 na boisku w Paprotni rozpocznie się XVI edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadkowice. W I kolejce zmierzą się: o godz. 12:00 Lewin - Sadkowice, godz. 14:00 Zabłocie - Trębaczew, godz. 16:00 Kłopoczyn - Żelazna i o godz. 18:00 Paprotnia - Kaleń. Zapraszam wszystkich obecnych do uczestnictwa. Dokładne informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

-Starostwo rozstrzygało przetarg na  przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim w ramach programu pn: ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój. W ramach tego programu będzie wykonywany remont drogi powiatowej Sadkowice- Kaleń.

-Gmina podpisała z Urzędem Wojewódzkim umowę odnośnie współfinansowania remontu drogi w Bujałach w ramach programu pn. ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wyżej wymienioną inwestycję.

- Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego województwa Łódzkiego   dotację w kwocie 30 260 zł na remont drogi w miejscowości Przyłuski w ramach programu „ Budowa / modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 roku”

A teraz sprawy administracyjne:

W omawianym okresie zawarłam 14 umów, w tym:

- 3 umowy z mieszkańcami gminy na dostawę wody z wodociągu gminnego do celów socjalno-bytowych – umowy zawarte na czas nieoznaczony;

- umowa z pracownikiem urzędu – na pranie i prasowanie firanek, obrusów i ścierek w UG w Sadkowicach – wartość umowy 700zł brutto – w terminie do 13.05.2015r.;

- umowa z firma „KRUSZYWO SORT” PPHU Wiktor Sianaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom – na zakup, dostawę i rozładunek kruszywa na drogach gminnych i wewnętrznych w gminie Sadkowice w ilości do 1000 ton na kwotę 49.200zł brutto – termin do 15.12.2015; ( firma wybrana na podstawie ofert)

- umowa z firmą „PLICHTA” Roboty Ziemne, Transport Marcin Plichta, ul. 1 Stycznia 17, 26-420 Nowe Miasto N. Pilicą – na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sadkowice na kwotę 80.011,50zł brutto – w terminie do 30.06.2015 ( firma wybrana na podstawie ofert);

- 3 umowy z Projektantem Planowania Przestrzennego Andrzejem Bargiełą – na sporządzenie 3 projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gminy Sadkowice nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego na kwotę 360zł brutto od jednej decyzji. Wartość umów 1080zł brutto;

- umowa z firma GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów – na przygotowanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Sadkowice – za kwotę 28.404,54 zł brutto – termin realizacji do 31.07.2015; ( firma wybrana na podstawie ofert)

- 2 umowy na sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi do szkół zawarte z Panią Sandrą Kunecką i Panią Donatą Kaczmarek – umowy zawarte na okres od 01.06.2015 do 30.06.2015r. – 11 zł brutto za 1 godz. dowozu;

- umowa z panem Kamilem Wroną – na dojazd i szkolenie orkiestry strażackiej przy OSP w Lubani oraz przygotowanie orkiestry do publicznych występów na terenie gminy i poza nią – 1100zł brutto miesięcznie – umowa zawarta od 01.07.2015 do 31.12.2015r.;

- umowa z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie mazowieckiej – w sprawie finansowania i organizacji robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych – umowa zawarta na okres od 08.06.2015 do 07.10.2015.

Wartość zawartych umów ogółem 165.996,04 zł brutto.

W okresie od 09.05.2015r. do 18.06.2015 wydałam 11 zarządzeń w następujących sprawach:

- 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

- zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości Olszowa Wola oraz zakup wyposażenia” wyznaczonego na dzień 15 maja 2015r..

- zarządzenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice,

- zarządzenie w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sadkowicach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,

- 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

- zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Pani Anety Szewczyk część działki oznaczonej nr ewid. 437, o pow. 1,50 ha, położonej w miejscowości Nowy Kłopoczyn, na okres 5 lat. Czynsz z tyt. dzierżawy wynosi 700zł za rok,

- zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” wyznaczonego na dzień 09 czerwca 2015r.

- zarządzenie w sprawie oddania w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym ( 4 szkołom) nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Gminy Sadkowice, położonych na terenie Gminy Sadkowice;

- zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Sadkowicach.

Uchwały Rady Gminy.

Na sesji w dniu 14 i 27 maja 2015r.  Rada Gminy Sadkowice podjęła 8 uchwał,  które zostały przekazane do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

W okresie od 09.05.2015 do 18.06.2015 wydałam:

- 42 decyzje zmieniające podatek rolny, leśny i od nieruchomości,

- 12 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych,

- 2 decyzje w sprawie ulgi z tytułu zakupu ziemi,

- 10 decyzji w sprawie zmian w ewidencji działalności gospodarczej,

- 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 29 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za sprzedaż alkoholu,

- 1 decyzja w sprawie zmiany podatku od środków transportowych,

- 95 zaświadczeń podatkowych,

- 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości (pierwsza na kwotę  – 154zł, druga – 362 zł, trzecia – 568 zł),

- 1 postanowienie w sprawie pozostawienie podania bez rozpatrzenia w sprawie umorzenia zaległości podatkowej podatku rolnego,

- 1 decyzję w sprawie braku nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009r. dla ORANGE POLSKA S.A.,

- 141 upomnień na zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,

- 26 upomnień na zaległości w opłacie za wodę i kanalizację,

- 27 upomnień na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 46 tytułów wykonawczych za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 96 odpisów z aktów stanu cywilnego,

- 10 aktów stanu cywilnego,

- 16 przypisków do akt,

- 4 zapewnienia do zawarcia małżeństwa,

- 4 zaświadczenia z USC,

- 14 zaświadczeń o zameldowaniu,

- 9 zameldowań na pobyt stały i czasowy,

- 9 odpowiedzi na wnioski dot. zameldowania i wymeldowania.

W analizowanym okresie przyjęłam 72 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydałam 36 dowodów,  36 oczekuje na wydanie, 29 dowodów zostało unieważnionych, wydałam 6 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.