Gmina Sadkowice

820

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

Ślubowanie uczniów klasy I SP w Lubani

03.11.2016r. w Zespole Szkół w Lubani odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. W tym samym dniu dzieci zostały również pasowane na czytelników szkolnej biblioteki. Z tej okazji dzieci z klasy pierwszej wystąpiły w przedstawieniu, które przygotowała pani Anna Kubiak „Świat Bajek” . Przed publicznością zaprezentowały się również ze swoimi wierszykami dzieci z oddziału przedszkolnego Pani Doroty Olborskiej. Po występach dzieci Pani Dyrektor Maria Charążka podziękowała im za trud jaki wniosły w przygotowanie tak wspaniałego przedstawienia i wręczyła zabawki, które mają umilić dzieciom czas nauki. Będąca na uroczystości Pani Wójt Karolina Kowalska życzyła uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wręczyła również pierwszakom upominki. Na uroczystości nie zabrakło także Dyrektor Banku Ziemi Łowickiej Pani Urszuli Wieczorek, która również miała dla dzieci upominki.

 • IMAG0040.jpg
 • IMAG0041.jpg
 • IMAG0044.jpg
 • IMAG0045.jpg
 • IMAG0050.jpg
 • IMAG0055.jpg
 • IMAG0057.jpg
 • IMAG0060.jpg
 • IMAG0061.jpg
 • IMAG0067.jpg
 • IMAG0068.jpg
 • IMAG0074.jpg
 • IMAG0080.jpg
 • IMAG0082.jpg
 • IMAG0084.jpg
 • IMAG0088.jpg
 • IMAG0091.jpg
 • IMAG0092.jpg
 • IMAG0097.jpg
 • IMAG0098.jpg
 • IMAG0100.jpg
 • IMAG0104.jpg

"Książki naszych marzeń"

Podsumowanie działań w ramach rządowego programu
"Książki naszych marzeń" w Szkole Podstawowej w Lubani.

 

24 maja 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działań podejmowanych w związku z realizacją założeń rządowego programu ,,Książki naszych marzeń”, z udziałem Pani Wójt Gminy Sadkowice – Karoliny Kowalskiej.

Prezentację multimedialną,  która ukazała działania i efekty programu przedstawiła Pani Beata Matysiak, nauczyciel bibliotekarz szkoły, wraz z uczniami : Natalią Wlazło i Fryderykiem Jagielińskim.

Natomiast klasa II A pod czujnym okiem, Pani Joanny Siedleckiej przedstawiła inscenizację podsumowującą projekt pt. ,, Spotkanie z bajką”.   

Przypomnijmy, że dzięki dofinansowaniu w kwocie 1.625,00 zł  przy ponad dwudziestoprocentowym wkładzie własnym z budżetu Gminy Sadkowice, zakupiono 108 książek do Biblioteki Szkoły Podstawowej w Lubani. Zakupy te były konsultowane z uczniami w ramach Ogólnopolskich Wyborów Książek oraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Sadkowicach.

         Nadrzędnym celem wszystkich działań związanych z programem ,,Książki naszych marzeń” było zainteresowanie uczniów czytaniem dla przyjemności. W związku z tym odbyły się dwa wydarzenia promujące czytelnictwo:

- Akcja ,, Czytam dla siebie i dla innych”

- Konkurs ,, Mistrz pięknego czytania w klasach IV-VI ”

Oprócz dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo w bibliotece przeprowadzono następujące projekty edukacyjne na oddział z wykorzystaniem pozycji zakupionych w ramach programu „Książki naszych marzeń” :

Klasa I A - pod kierunkiem Pani Elżbiety Staszewskiej

Mój pies - moje obowiązki i przyjemności na podstawie książki ,,Pięciopsiaczki” Wandy Chotomskiej

Klasa I B - pod kierunkiem Pani Anny Kubiak

W świecie baśni i bajek –,, Spotkanie z Andersenem”

Klasa II A - pod kierunkiem Joanny Siedleckiej

,,Spotkanie z bajką największych bajkopisarzy w Europie”

Klasa II B - pod kierunkiem Anny Ośki

,,Szlakiem legend polskich”

Klasa III- pod kierunkiem Katarzyny Kieszek

,,Spotkanie z Pippi Lankszstrupf ” 

Klasa IV- pod kierunkiem Beaty Woźniak

,,Książka na wakacje 2016 - promocja czytelnictwa”

Klasa V - pod kierunkiem Beaty Woźniak

,, Czytamy dla siebie i dla innych – którego mottem stały się słowa W. Szymborskiej ,, Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa , jaką sobie ludzkość wymyśliła ”

Klasa VI - pod kierunkiem Beaty Matysiak

,, Podróż do miejsc niezwykłych” - świat literatury fantasy na podstawie książki ,,Opowieści z Narnii”

         Nadrzędny cel, czyli zainteresowanie uczniów czytaniem dla przyjemności został osiągnięty, ponieważ zaobserwowano wzrost czytelnictwa w bibliotece szkolnej.

         Dziękuję Gminie Sadkowice, Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, Rodzicom, a w szczególności Uczniom za zaangażowanie w realizację założeń rządowego programu ,,Książki naszych marzeń”.

 

  Beata Matysiak , nauczyciel bibliotekarz
 - szkolny koordynator programu
,, Książki naszych marzeń”

 • IMG_5118.JPG
 • IMG_5120.JPG
 • IMG_5124.JPG
 • IMG_5129.JPG
 • IMG_5143.JPG
 • IMG_5145.JPG
 • IMG_5148.JPG
 • IMG_5152.JPG
 • IMG_5156.JPG
 • IMG_5158.JPG
 • IMG_5170.JPG

Pochód ulicami wsi Lubania

Pochód ulicami wsi Lubania
w ramach projektu gimnazjalnego
- Patriotyzm Jutra.

 

225 lat temu Polska zadziwiła Europę, ponieważ  byliśmy drugim państwem, który  po Stanach Zjednoczonych  spisał  nowoczesną konstytucję.  Dla uczczenia tego faktu, 4 maja 2016 r. o godzinie 12.00 cała lubańska społeczność szkolna udała się na pochód 3 majowy ulicami Lubani.
         Uczniowie ubrani w strój galowy nieśli akcesoria w barwach narodowych: flagi, baloniki, szarfy, wiatraki. Wiele osób miało przyczepione do ubrania kotyliony i biało - czerwone wstążeczki. Uczestnicy akcji świętowali przypadające na ten czas rocznice : Święto Pracy, Dzień Flagi, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Maszerując przez wieś skandowali: " Witaj maj , piękny maj, u Polaków błogi raj.”
         Ważnym elementem pochodu był udział w patriotycznej  mszy św. w intencji ojczyzny i mieszkańców gminy, którą odprawił ks. Jarosław Orliński. Msza św. rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół w Lubani i odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzież gimnazjalna dobitnie odśpiewała Apel Jasnogórski podkreślając słowa :,,Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży następne tysiąc lat”. Delegacja uczniów gimnazjum złożyła przed ołtarzem Matki Bożej wiązankę biało - czerwonych kwiatów.
         Następnie na boisku szkolnym odbył się symboliczny ,,Bieg Konstytucji 3 Maja ”. Pomysłodawcami obchodów święta ,,Konstytucji 3 Maja” byli : ojciec Piotr Sułkowski, Beata Matysiak oraz  Emilian Matysiak.

 • IMG_4933.JPG
 • IMG_4951.JPG
 • IMG_4962.JPG
 • IMG_4965.JPG
 • IMG_4991.JPG
 • IMG_4993.JPG
 • IMG_4995.JPG
 • IMG_4997.JPG

"Dominatorzy" z Gminy Sadkowice

Już po raz trzeci uczniowie naszych Gimnazjów z Lubani i Sadkowic zdeklasowali inne Gimnazja naszego powiatu w Powiatowym Konkursie Historycznym „Żołnierze Niezłomni”.

Wygrywamy już od trzech lat !

    Począwszy od roku 2014 i 2015, nie inaczej było i w tym roku.

III Powiatowy Konkurs Historyczny „Żołnierze Niezłomni”

Dnia 1 marca 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu historycznego „Żołnierze Niezłomni” zorganizowanego pod patronatem parlamentarzystów i samorządowców ziemi rawskiej: posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego, posła RP Grzegorza Wojciechowskiego i senatora RP Rafała Ambroziaka.

Gimnazjum w Sadkowicach  w konkursie reprezentowali: Jolanta Cholewińska, Eryk Skrętowski oraz Mateusz Biskupiak. Byli to uczniowie, którzy otrzymali najwyższe wyniki w etapie szkolnym.

Gimnazjum  w  Lubani  w  konkursie  reprezentowali:  Michał  Kwaśniewski , Marcin Śniegucki oraz Michał Siedlecki. Byli to uczniowie, którzy otrzymali najwyższe wyniki w etapie szkolnym.
Tegoroczna edycja konkursu podzielona była na dwa etapy, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników z 9 gimnazjów powiatu rawskiego.

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

I  - Michał Siedlecki - Gimnazjum  w Lubani

II - Mateusz Biskupiak  - Gimnazjum w Sadkowicach

III  - Jolanta Cholewińska - Gimnazjum w Sadkowicach


Uczniowie Ci  otrzymali cenne nagrody w postaci laptopa, tabletów i książek. Poza nagrodami rzeczowymi , które otrzymali nasi uczniowie, wezmą oni udział w wycieczce do Parlamentu RP.

Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z  Lubani i  Sadkowic Pan Emilian Matysiak oraz Pan Radosław Kowalczyk.

                                                                               SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Zespół Szkół w Lubani

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs Wiedzy o Gminie

Konkurs Wiedzy o Gminie

pod patronatem Wójta Gminy Sadkowice
w ramach projektu gimnazjalnego.

 

         W dniu 9.02.2016 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół w Lubani odbył się Gminy Konkurs Wiedzy pod patronatem Wójta Gminy Sadkowice - Pani Karoliny Kowalskiej.

         Głównym celem projektu gimnazjalnego było rozbudzenie świadomości lokalnej wśród uczniów, jak również promocja naszej gminy - Sadkowic. Warto pamiętać , że oprócz dużej ojczyzny jaką jest Polska, mamy również nasza małą ojczyznę, a jest nią Gmina Sadkowice. Dlatego nam, gimnazjalistom zrodził się pomysł oparty na starej maksymie „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie.” Idea ta polegała na tym, aby pokazać naszym młodszym kolegom inną, alternatywną rzeczywistość niż ,, świat gier”.

         Turniej wiedzy polegał na pracy zespołowej w której uczestnicy musieli udzielić odpowiedzi pisemnej na 20 pytań dotyczących aktualnych informacji na temat naszego samorządu. Wszystkie zespoły stanęły na wysokości zadania, dlatego każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową w postaci książki i długopisu z logo konkursu, które zostały zakupione przez Gminę Sadkowice. Konkurs zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów klasy III Gimnazjum, którzy realizowali projekt gimnazjalny.

 

A oto wyniki konkursu:

I miejsce otrzymał zespół ze Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie pod kierunkiem
Pani Marianny Wasiak.

II miejsce otrzymały ex aeguo zespoły : ze Szkoły Podstawowej w Lubani pod kierunkiem
Pani Iwony Góreckiej oraz zespół ze Szkoły Podstawowej w Sadkowicach pod kierunkiem
Pani Renaty Ekiel.

III miejsce otrzymał zespół ze Szkoły Podstawowej w Trębaczewie pod kierunkiem Pani Moniki Sęczek.

Projekt gimnazjalny był realizowany w składzie: Kacper Ajdukiewicz , Kacper Czerwiński, Damian Jasiński , Michał Kajtaniak, Michał Kwaśniewski pod kierunkiem nauczyciela Pani Beaty Matysiak.

 

Pamiętajmy zatem:

                                Ojczyzna to kraj
                                      miejsce urodzenia
                                   to jest ta mała najbliższa
                                    ojczyzna - Sadkowice.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

26 stycznia 2016 r. w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubani odbyły się warsztaty organizowane w ramach projektu:  „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest  finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.
Do projektu nasza szkoła została zgłoszona jeszcze w minionym roku. Zajęcia prowadziła pani prawnik z Warszawy, która w ciekawej formie przybliżyła młodzieży tematykę związaną z odpowiedzialnością prawną nieletnich.
Warsztaty  podzielone było na dwie części. Na początku pani trener wprowadziła młodzież  w tematykę, zwróciła uwagę na zagrożenia płynącez Internetu, wyjaśniła pojęcia związane z cyberprzemocą. Poinformowała  o organizacji i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz o zagrożeniach prawnych i zasadach ochrony praw osób pokrzywdzonych.
W drugiej części uczniowie pracowali w grupach, prezentując swoje pomysły i propozycje dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Uczniowie swoją wiedzę mogli sprawdzić rozwiązując testy, które dotyczyły poruszanych zagadnień. Na zakończenie spotkania młodzież klas II i III Gimnazjum napisała test wiedzy, wypełniła ankietę oraz otrzymała materiały szkoleniowe – broszurkę wraz z płytką CD -  „ Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”. Celem warsztatów jest budowanie świadomości prawnej w odniesieniu do codziennych problemów młodzieży. Ewaluacja projektu potwierdziła, iż takie spotkania edukacyjne przyczyniają się do istotnego zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i praw przysługujących w sądzie. Zajęcia te poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły. Opiekunowie grupy warsztatowej: Beata Matysiak i Bogusława Krych , nauczycielki języka polskiego w Lubani.

Zespół Szkół w Lubani

 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.