Gmina Sadkowice

821

Galeria

Imieniny

Piątek, 9 grudnia 2022
Imieniny Wiesława, Leokadii

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

 • -

Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej

Poniedziałek, 24 października 2016 roku, na długo zapadnie w pamięci pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej oraz ich rodziców, ponieważ tego dnia „maluchy” stały się oficjalnie uczniami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach.

Pięknie, odświętnie ubrane dzieci zadebiutowały na szkolnej scenie rozpoczynając program artystyczny przygotowanym specjalnie na tę okazję tańcem - polonezem. Następnie z przejęciem deklamowały wyuczone wierszyki i śpiewały przygotowane piosenki. W programie artystycznym wzięli udział także uczniowie z klasy IVb, którzy „wprowadzili” pierwszaków w progi szkoły. Jednak największym przeżyciem było dla dzieci ślubowanie na sztandar szkoły i  pasowanie na ucznia z rąk dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach pana Marka Lewandowskiego. Uroczystość uświetniła swoim przybyciem, oprócz licznie zgromadzonych rodziców, wójt gminy Sadkowice pani Karolina Kowalska, która oprócz ciepłych słów skierowanych do dzieci podarowała pierwszakom upominki na nową drogę edukacji. 

Dzieci do ślubowania przygotowała wychowawczyni pani Halina Tokarska. Do uświetnienia uroczystości bardzo przyczynili się rodzice, którzy zadbali o kulinarną jej część oraz o miłą, rodzinną atmosferę i upominki dla swoich pociech.

Galeria zdjęć na stronie Szkoły: http://www.zssadkowice.pl/index.php?id=galeria_zdjec&gal=940

Zespół Szkół w Sadkowicach

 • -

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Najwyższe odznaczenie resortu edukacji dla dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół w Sadkowicach

W dniu 18 października 2016 roku dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marek Lewandowski oraz nauczyciele p. Ewa Kępka i p. Beata Pakuła otrzymali z rąk Łódzkiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Ratyńskiej Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten został przyznany nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z własnej inicjatywy, albo na wniosek innych organów.  

Więcej informacji na stronie Łódzkiego Kuratora Oświaty www.kuratorium.lodz.pl i www.eglos.pl.

Zespół Szkół w Sadkowicach         

 • -

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie kl. I gim

W dniu 14 października 2016 roku w Zespole Szkół w Sadkowicach miała miejsce podwójna uroczystość: obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klasy pierwszej Gimnazjum im. Jana Pawła II.  Na uroczystości była obecna Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska, Proboszcz Parafii Sadkowice ksiądz Maciej Mroczkowski, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz emerytowani pracownicy szkoły.  Po przywitaniu przez Pana Dyrektora  zaproszonych gości  uczniowie gimnazjum złożyli  ślubowanie na sztandar, a następnie przedstawili część artystyczną pt. "Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, aby człowiekiem się stać"? przygotowaną pod kierunkiem swojej wychowawczyni Pani Ewy Kępki.  

Dalsza część uroczystości dotyczyła obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu Pani Wójt podziękowała nauczycielom za ich trud jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc uczniów Pani Karolina Kowalska przyznała nagrodę  Panu dyrektorowi Markowi Lewandowskiemu oraz Pani wicedyrektor Teresie Wielgus. Natomiast Pani Wioletta Wieteska i Pan Radosław Kowalczyk otrzymali nagrodę za pracę na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego - Sadkowice. W dalszej części życzenia nauczycielom złożył Pan Dyrektor, Samorząd Uczniowski, Ks. Proboszcz oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Sadkowicach.

Zespół Szkół w Sadkowicach

http://www.zssadkowice.pl/index.php?id=tresc&idx=1347

„Przez czas z poezją i muzyką”

Uczniowie klasy III gimnazjum Zespołu Szkół w Sadkowicach ostatni raz na szkolnej scenie

 W wyjątkowy sposób młodzież klasy III gimnazjum pożegnała swoją szkołę – przygotowała i wystawiła program teatralny pt. „Przez czas z poezją i muzyką”, który wyreżyserowała Beata Pakuła. W dniu 3 lipca 2016 r. o godz. 19.00 w szkolnej sali gimnastycznej zaproszeni mieszkańcy gminy Sadkowice mieli możliwość obejrzenia godzinnego widowiska teatralnego. Gminę Sadkowice reprezentowała Pani Barbara Gąsiorowska. Rozbrzmiały słowa o tym, co w życiu młodego człowieka jest ważne, o tym, że nie zawsze jest łatwo, ale też o tym, że życie jest piękne i warto zrobić coś niezwykłego, by być zapamiętanym. Można było też znaleźć w nich receptę na dojrzewanie bez utraty dziecięcej wrażliwości. Tematyka taka  nabiera w ostatnim czasie szczególnego znaczenia  w każdym wymiarze.

Na scenie prezentowało się dwanaścioro uczniów w osobach: Marysia Jasińska, Natalia Zdzieszyńska, Natalia Mazurkiewicz, Natalia First, Marta Malinowska, Marysia Gut, Jola Cholewińska, Mateusz Biskupiak, Eryk Skrętowski, Adrian Rojecki, Kuba Albrecht, Patryk Klimaszewski. Ci młodzi ludzie  „obrobili” interpretacyjnie wypowiadane kwestie poetyckie w sposób absolutnie profesjonalny, angażując swoje głębokie emocje.  Na twarzach szkolnych aktorów widać było przeżycia. Gościł na nich uśmiech, radość, złość, żal, smutek i niepewność, „bo przyszłość niepewna”.

Wyjątkowy nastój zapewniła muzyka – instrumentalne utwory oraz tematyczne piosenki Michała Bajora, Jana Chojnackiego, Grzegorza Wilka nadały wypowiadanym na scenie  kwestiom niezwykły wydźwięk. Wprowadziły oglądających w  zadumę, pobudziły refleksje. Mogła nawet zakręcić się łza w oku. Było naprawdę klimatycznie.

Dekoracja, rekwizyty, stroje stworzyły interesującą scenografię. Domowy pokój z szafkami, łóżkiem, biurkiem z laptopem, kanapą, ławą i fotelami ustawionymi na dywanach stworzył poczucie realizmu, a dzięki przekraczaniu przez aktorów granic sceny podczas występu, oglądający mieli wrażenie uczestnictwa w widowisku. Tematem przewodnim tej szkolnej sztuki był czas, toteż w centralnym miejscu znajdował się duży ścienny zegar, który wybijał godziny ważnych życiowych czynności.

Wszystkie elementy widowiska stworzyły całość, która na pewno wpisze się na stałe w pamięć i aktorów, i widzów. To wzruszający i niecodzienny wieczór. Nagrodą dla występujących były gromkie brawa i wiele słów uznania, które padły z ust oglądających. Na zakończenie wieczoru przygotowany był przez dziewczęcą część aktorskiej obsady słodki poczęstunek dla przybyłych gości. Rodzice uczniów klasy III i oni sami mogli przy soku i ciasteczku podelektować się  pochwałami. 

To był naprawdę wspaniały program. Ważny dla występujących, ale i dla oglądających. W rolach głównych przedstawienia wystąpiła współczesna młodzież, która pokazała rówieśnikom, że można posługiwać się pięknym słowem, że śmiech nie musi być wywoływany wiązanką niecenzuralnych wyrazów, a rozwój duchowy jest jedną z największych wartości.  

 

Opracowała Beata Pakuła

 

Zdjęcia ze spektaklu otrzymane dzięki uprzejmości Pani Ani Kraćkowskiej z „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy”.

Zespół Szkół w Sadkowicach

 • DSC_0668.JPG
 • DSC_0674.JPG
 • DSC_0679.JPG
 • DSC_0680.JPG
 • DSC_0692.JPG
 • DSC_0695.JPG
 • DSC_0705.JPG
 • DSC_0713.JPG
 • DSC_0727.JPG
 • DSC_0739.JPG
 • DSC_0748.JPG
 • DSC_0766.JPG
 • DSC_0774.JPG
 • DSC_0777.JPG
 • DSC_0778.JPG
 • DSC_0782.JPG
 • DSC_0789.JPG
 • DSC_0795.JPG

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół w Sadkowicach otrzymał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł.

Program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących  szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych.

Stawiamy na profilaktykę

Miesiąc grudzień i styczeń w Zespole Szkół w Sadkowicach upłynął pod kątem profilaktyki antyuzależnieniowej. W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wśród uczniów  zostały rozprowadzone poradniki i broszury informacyjne nt. niebezpieczeństwa, wynikającego z zażywania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy, jak również zostało zrealizowane dwadzieścia godzin zajęć w klasach I-III gimnazjum, w ramach realizacji programu profilaktycznego z zakresu uzależnień pt. „Przeciw”, które przeprowadził p. Radosław Kowalczyk, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę nt. Jakie zdrowotne, społeczne i prawne konsekwencje grożą im, na skutek zażywania substancji psychoaktywnych i gdzie szukać pomocy. W celu podsumowania, a zarazem sprawdzenia poziomu zdobytej wiedzy, uczniowie klas pierwszych gimnazjum przygotowali plakaty o tematyce antyuzależnieniowej, które zostały zaprezentowane na korytarzach szkolnych. Uczniowie klasy drugiej gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pt. „Nałogi czy silna wola i zdrowie ?”

W dniu 27.01.2016r. podczas ogólnego zebrania z rodzicami na koniec I półrocza, odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego, który realizowany był od grudnia 2015r. przez uczniów klasy drugiej gimnazjum, pod kierunkiem członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach pana Radosława Kowalczyka.  Podczas podsumowania tegorocznego projektu edukacyjnego obecni  byli zaproszeni goście: pani Barbara Gąsiorowska – Sekretarz Gminy Sadkowice, pani Maria Domeradzka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach, pani Urszula Michalak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach oraz pan dzielnicowy  Łukasz Męcina. Podsumowanie poprzedzało szkolenie dla rodziców na temat szkodliwości dopalaczy i używek przeprowadzone przez sierż. sztab. Łukasza Męcinę oraz pedagoga Zespołu Szkół w Sadkowicach pana Sławomira Ekiela.

Uczniowie klasy drugiej gimnazjum realizując projekt edukacyjny zdobywali wiedzę na temat szkodliwości wszelkich nałogów oraz przygotowali przedstawienie profilaktyczne dla rodziców i uczniów Zespołu Szkół w Sadkowicach. Podczas przedstawienia uczniowie zaprezentowali różne oblicza nałogów.

Wszyscy bardzo się starali, aby ich role wypadły wiarygodnie. Do przedstawienia uczniowie przygotowywali się od miesiąca, uczestnicząc codziennie w próbach pod okiem nauczycieli: Magdaleny Pajdy, Urszuli Adamczyk i Radosława Kowalczyka. Zaangażowanie uczniów i ich ciężka praca zostały docenione przez licznie zgromadzonych rodziców i zaproszonych gości oraz nagrodzone gromkimi brawami. Realizacja projektu edukacyjnego dała uczniom możliwość współpracy w grupie, nauczyła odpowiedzialności i kreatywnego myślenia. Projekt „Nałogi czy silna wola i zdrowie?” miał na celu pogłębić wiedzę uczniów na temat niebezpiecznych używek oraz przestrzec przed ich zgubnym wpływem na zdrowie młodego człowieka. Najstarsi gimnazjaliści natomiast, wykonali  prezentację multimedialną nt. konsekwencji wynikających z zażywania różnego rodzaju używek, a w szczególności nowych narkotyków i ich negatywnego wpływu na życie człowieka, która została zaprezentowana całej społeczności uczniowskiej gimnazjum.

Opracował: Radosław Kowalczyk
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.