Gmina Sadkowice

902

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kraina Rawki

Drodzy mieszkańcy Gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek oraz Miasta Rawa Mazowiecka,

Już po raz trzeci w 16-letniej historii istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" przystępujemy do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument Lokalnej Strategii Rozwoju. W poprzedniej perspektywie unijnej 2014-2020 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy na naszym obszarze ponad 8 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Zapraszam zatem do włączenia się w prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Rawki" na lata 2023-2027. Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa łódzkiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i inicjatyw, które wpłyną na rozwój Naszego Regionu oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety oraz przygotowanie fiszki projektowej. Zawarte w nich dane, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez LGD „Kraina Rawki” rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. M.in. na podstawie wniosków uzyskanych z analizy ankiet zostaną określone cele i kierunki działań LGD „Kraina Rawki”.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów.

Zależy nam abyście Państwo włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych. Państwa odpowiedzi i pomysły zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd LGD „Kraina Rawki”

 

Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=49e101c0&b=fd1315e8a&c=740f09be

Fiszka projektowa: https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e80baa1f&b=fd1315e8a&c=740f09be&d=1

 Dokumenty można składać:

1. Ankiety poprzez wypełnienie formularza online.

2. Wypełnione on-line, wydrukowane i podpisane ręcznie fiszki drogą elektroniczną na adres: biuro@krainarawki.eu

3. Pocztą tradycyjną na adres: LGD "Kraina Rawki", Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu do LGD).

4. Osobiście w biurze LGD.

 

Termin składania dokumentów do 31 października 2022 roku do godziny 18.00

 

Masz pomysł na rozwój swojej wsi?

Masz pomysł na rozwój swojej wsi? A może chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą?

Na jakie działania powinny zostać przeznaczone środki z nowej perspektywy finansowej UE w ramach dotacji LGD?

Wyraź swoją opinię i miej wpływ na przyszłość swojej gminy!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza Państwa do udziału w pracach nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027! Chcemy usłyszeć Państwa opinie, propozycje projektów, pomysły i kierunki działań, które chcielibyście z nami realizować.

Aby dowiedzieć się  jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby poszczególnych gmin, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy spotkania warsztatowe w każdej naszej Gminie oraz Mieście Rawa Mazowiecka.

Spotkania skierowane są do mieszkańców, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych – kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, przedstawicieli organizacji nieformalnych, przedsiębiorców, osoby bezrobotne przedstawicieli i pracowników JST, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, aktywną młodzież i członków klubu seniora.

Zależy nam abyście Państwo włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ tak szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych.

Zarząd LGD „Kraina Rawki”

 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki, data: 2022-09-26
 • Spotkanie warsztatowe

Ankieta na temat warunków życia w naszej gminie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankiety można wypełniać do 14 sierpnia 2022 roku.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=468ef534&&b=fd1315e8a&&c=740f09be

 • Informacja o badaniu (002)
  Informacja o ankiecie
 • Badania (002)
  Badanie

Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki zaprasza na warsztaty rękodzieła z lastryka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu  pt. "Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów” zaprasza na warsztaty rękodzieła z lastryka.

Warsztaty robienia tacek i podstawek z lastryka (gipsu polimerowego) poprowadzi Pani Kalina Borasińska z firmy SAMEMU.

Samemu to przede wszystkim zestawy #diy do robienia pięknych rzeczy w domu - dla siebie, dla bliskich, na prezent i do wnętrz. Pani Kalina prowadzi warsztaty kreatywne robienia ozdób z lastryka.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, a w szczególności mieszkańców Gminy Sadkowice do udziału w warsztatach, które odbędą się 25 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 – 13:30 w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach (Bujały 24A, 96-206 Sadkowice).

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 695 700 565 w godz. 8.00 – 15.30 lub mailowo na adres biuro@krainarawki.eu . O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Operacja własna pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 • Warsztaty lastryko (2)

Konkurs "Najpiękniej Umajone"

Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym.

Konkurs na najpiękniej umajone przydrożne kapliczki i krzyże to już tradycja na obszarze LGD "Kraina Rawki". Ogłaszono kolejną edycję konkursu pt. „Najpiękniej Umajone”. Na zwycięzców czekają nagrody!

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy, sołectwa i organizacje pozarządowe z naszej Gminy.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na stronie LGD https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-konkursu-najpiekniej-umajone-2022/

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Najpiękniej Umajone 2022 Plakat

NABORY WNIOSKÓW W LGD „KRAINA RAWKI”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie 21 kwietnia – 12 maja 2022 roku.

Nabory skierowane są do osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki" mogą otrzymać wsparcie w wysokości 100 000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz założenie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych.

Do 120 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” tel. 46 814 50 18, 695 700 565; e-mail: biuro@krainarawki.eu

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Nabór 2/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych/

Nabór 3/2022 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2022-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

Nabór 4/2022 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2022-realizacja-przedsiewziec-majacych-na-celu-renowacje-i-promocje-zabytkow/

 

Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki"
Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

drukuj (NABORY WNIOSKÓW W LGD „KRAINA RAWKI”)

 • Nabór wniosków, plakat
 • Nabór wniosków, plakat

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w 2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przygotowało artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych LGD w 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi działaniami LGD „Kraina Rawki”.

Artykuł dostępny na stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2021-roku/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w LGD „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i firm mających siedzibę na tym terenie. Dofinansowanie może wynosić do 60% dotacji dla firm już istniejących i do 100% dla nowych przedsiębiorców.

 

Nabór 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/   

 

Nabór 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2021-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

 • Plakat nabory przedsiębiorczość

Nabory wniosków o powierzenie grantów PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+

 

Zainteresowane osoby LGD „Kraina Rawki" zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka).

 

Nabór 3/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2021-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/   

 

Nabór 4/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2021-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/  

 

Nabór 5/2021/G Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-5-2021-g-stworzenie-ofert-spedzania-wolnego-czasu-i-podnoszenia-kompetencji-dla-osob-do-25-roku-zycia-i-osob-w-wieku-50/  

 • Plakat nabór grantowy 2021

Konkurs pt. "Najpiękniej Umajone"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza konkurs pt. „Najpiękniej Umajone”, do którego mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” mogą zgłaszać przyozdobione z okazji nabożeństw majowych kapliczki i krzyże.

Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym. W najbliższym miesiącu każdy z nas ma szansę wziąć udział w tradycyjnym nabożeństwie majowym. Niepowtarzalny urok posiadają te, które odbywają się przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym miesiącu.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” chce zobaczyć jak dzisiaj mieszkańcy ozdabiają kapliczki oraz krzyże z okazji nabożeństw majowych i zaprasza Państwa do udziału w konkursie pt. „Najpiękniej Umajone”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie LGD: https://www.krainarawki.eu/konkurs-pt-najpiekniej-umajone/

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2020 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.

Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2020-roku

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

W nadchodzącym roku 2021 mieszkańcy będą realizować swoje inicjatywy – czeka nas zatem pracowity rok. Poniżej zamieszczamy krótkie informacje na temat projektów grantowych i zadań w nich zawartych z II półrocza 2020 roku.

 

Projekt „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w Gminach: Sadkowice, Kowiesy, Regnów, Puszcza Mariańska”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 188 951,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Sadkowicach”. Realizacja zadania będzie polegała wyposażeniu terenu rekreacji w altanę rekreacyjną, montażu urządzeń rekreacji zewnętrznej, utwardzeniu terenu i budowie schodów z kostki betonowej oraz budowie chodnika. Kwota dofinansowania wynosi: 49 959,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Jajkowicach”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie będzie polegała na stworzeniu miejsca rekreacji poprzez budowę dwóch altan rekreacyjnych oraz utwardzenie terenu przy i pod altanami rekreacyjnymi, w tym przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję. Kwota dofinansowania wynosi: 49 986,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Budowa kręgielni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”. Stowarszyszenie będzie realizowało zadanie polegające na stworzeniu miejsca rekreacji poprzez zakupie i montażu pojedynczej kręgielni. Kwota dofinansowania wynosi: 13 574,00 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Regnów realizuje grant pt. „Modernizacja piłkochwytu bocznego boiska oraz piłkochwytów zabramkowych, wraz z modernizacją trybun na widowni na 50 miejsc”. W ramach zadania zostanie przeprowadzona boiska w Regnowie. Kwota dofinansowania wynosi: 49 544,00 zł.
 • Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych realizuje grant pt. „Rozwój Lokalnego Centrum Informacji jako miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”. Zadanie realizowane przez MRIES polega na zakupie wyposażenia w celu modernizacji świetlicy komputerowej. Kwota dofinansowania wynosi: 25 888,00 zł.

 

Projekt „Budowa infrastruktury turystycznej na obszarze działania LGD "Kraina Rawki". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 81 792,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczym „SOWA” realizuje grant pt. „Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki”. W ramach zadania postanie 13 witaczy, które przyczynią się do promocji miejsc turystycznych - Wiosek i Zagród Tematycznych Krainy Rawki oraz stworzenia spójnej promocji regionu. Kwota dofinansowania wynosi: 49 892,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Zagroda pod Dębami” realizuje grant pt. „Budowa infrastruktury turystycznej w Zagrodzie pod Dębami”. Stowarzyszenie będzie realizowało zadanie polegające na stworzeniu altany, która posłuży działalności statutowej Stowarzyszenia i będzie pełnić funkcję sceny plenerowej. Kwota dofinansowania wynosi: 31 900,00 zł.

 

Projekt „Renowacja i promocja zabytków sakralnych na terenie LGD”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 59 821,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu realizuje grant pt. „Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Jeruzalu”. Zadanie realizowane przez Parafię będzie polegało na konserwacji wpisanej do rejestru zabytków ruchomych zabytkowej, drewnianej chrzcielnicy znajdującej się w kościele w Jeruzalu. Kwota dofinansowania wynosi: 10 220,00 zł.
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku realizuje grant pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafialnego w Żelechlinku”. Parafia zrealizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej wokół zabytkowego kościoła na terenie Parafii Rzymskokatolickiej w Żelechlinku. Kwota dofinansowania wynosi: 49 601,00 zł.

 

Projekt „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez budowę witaczy i organizację wydarzeń promocyjnych”.Łączna kwota dofinansowania wyniosła 58 183,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez montaż witaczy oraz zakup namiotu wystawienniczego”. W wyniku realizacji zadania powstanie 6 witaczy zamontowanych na terenie Gminy Kowiesy, które będą promowały obszar gminy i LGD oraz zostanie zakupiony namiot wystawienniczy z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany podczas wydarzeń promocyjnych. Kwota dofinansowania wynosi: 35 346,00 zł.
 • Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt. „Rajd rowerowy w Krainie Rawki - integracja mieszkańców z terenu działania LGD Krainy Rawki oraz promocja regionu ziemi rawskiej”. Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizuje rajd rowerowy po terenie działania LGD, skierowany dla wszystkich jego mieszkańców. Kwota dofinansowania wynosi: 5 831,00 zł.
 • Gmina Regnów grant pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”. W ramach realizacji zadania zostaną zaprojektowane i zamontowane dwa dwustronne witacze, z logiem Gminy i napisem „Gmina Regnów. Witamy” po jednej stronie – „Gmina Regnów Zapraszamy ponownie” – po drugiej. Kwota dofinansowania wynosi: 7 943,00 zł.
 • Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek grant pt. „Organizacja imprez sportowo - promocyjnych". Zadanie realizowane przez LKS będzie polegało na organizacji dwóch sportowych pikników rodzinnych w miejscach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Żelechlinek. Kwota dofinansowania wynosi: 9 063,00 zł.
 • Podpisanie umów (1)
 • Podpisanie umów (2)
 • Podpisanie umów (3)
 • Podpisanie umów (4)
 • Podpisanie umów (5)
 • Podpisanie umów (6)
 • Podpisanie umów (7)
 • Podpisanie umów (8)

Konkurs „Najpiękniej Umajona Kapliczka”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie Gminy informacji o konkursie „Najpiękniej Umajona Kapliczka”. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców naszego obszaru. Prosimy o przekazywanie informacji Sołtysom, w załączniku przesyłamy plakat, Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Kapliczki są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym.

W tym miesiącu każdy z nas ma szansę wziąć udział w tradycyjnym nabożeństwie majowym. Niepowtarzalny urok posiadają te, które odbywają się przy przydrożnych kapliczkach, szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym miesiącu. Kapliczki ubiera się wieńcami z gałęzi, żywymi i sztucznymi kwiatami, ustawia przy nich młode brzózki lub świerki, zapala lampki choinkowe, a kiedyś na tę okazję robiło się bibułkowe kwiaty i girlandy.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” chce zobaczyć jak dzisiaj mieszkańcy przyozdabiają kapliczki z okazji nabożeństw majowych i ogłasza konkurs pn. „Najpiękniej Umajona Kapliczka”. Na zwycięzców czekają nagrody!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, sołectwa i organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.

Co należy zrobić?

Wykonać zdjęcie umajonej kapliczki i wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przesłać je na adres biuro@krainarawki.eu. Zgłoszenia można przesyłać od 8 do 15 maja 2020 roku.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdą Państwo stronie: https://www.krainarawki.eu/konkurs-najpiekniej-umajona-kapliczka/

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Budowę infrastruktury turystycznej
 • Realizację przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków
 • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

Zainteresowane osoby Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 marca 2020 roku o godz. 16:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki” (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka)

Nabór 1/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2020-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/


Nabór 2/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2020-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

Nabór 3/2020/G Budowa infrastruktury turystycznej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2020-g-budowa-infrastruktury-turystycznej/

Nabór 4/2020/G Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2020-g-realizacja-przedsiewziec-majacych-na-celu-renowacje-i-promocje-zabytkow/


Nabór 5/2020/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-5-2020-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

Zaproszenie na szkolenie "Marketing internetowy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców z obszaru LGD na szkolenie pn. "Marketing internetowy". Na szkoleniu będzie można dowiedzieć się:

●             od czego zacząć działania marketingowe w Internecie,

●             o czym pamiętać tworząc stronę internetową,

●             jak pisać by być czytanym,

●             jak budować bazę mailingową i tworzyć newslettery,

●             jak być widocznym w wyszukiwarce Google,

●             jak sprawić aby Internauta spełnił Twoją prośbę,

●             w jaki sposób możesz śledzić zachowania użytkowników na stronie,

●             skąd przychodzą Twoi potencjalni klienci.

 

Szkolenie odbędzie się 11 lutego 2020 r. godz. 10:00-15:00 w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które mieści się w siedzibie LGD „Kraina Rawki: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

REKRUTACJA DO 07.02.2020 r.

Zapisy: https://forms.gle/UucRrZdBerkmw8ng9

 

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

 • -

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2019 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.

Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2019-roku/

Pozdrawiam serdecznie,
Marta Dudek
Dyrektor Biura

 • autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, data: 2019-12-27

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” serdecznie zaprasza do udziału w III Spotkaniu Świątecznym dla Seniorów. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2019 roku, godz. 11:00-15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej, Wojska Polskiego 9, 96-230 Biała Rawska.

W programie:

 • Warsztaty z przygotowywania ozdób świątecznych
 • Prezentacja działań Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki”
 • Rozmowy o tradycjach Bożonarodzeniowych
 • Muzykowanie
 • Poczęstunek

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy pod numerem 46 814 50 18.

 • -

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Dofinansowania można uzyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Tworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów
 • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia:

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-g-tworzenie-obiektow-pelniacych-funkcje-lokalnych-muzeow/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

 • data: 2019-06-12
 • -

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.)
 • Rozwiniecie działalności gospodarczej – do 100.000 zł dofinansowania na poziomie 60% ( 3 szt.)
 • Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych – do 112 .290 zł dofinansowania na poziomie 70% (1 szt.)

Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia:

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych/

 

 

 • data: 2019-06-12
 • -
 • -

Projekt "Kreator Przedsiębiorczości"

W ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj.

stworzenia nowych lub zmodernizowania istniejących stron internetowych.

Oferta skierowana jest do 6 podmiotów mających siedzibę na terenie LGD "Kraina Rawki".

 

Warunki rekrutacji:

Siedziba podmiotu na terenie działania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

1. Prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Zobowiązanie się do utrzymania serwisu w ciągu 5 lat od wdrożenia tj.

opłata za domenę i serwer.

3. Przygotowanie treści do zamieszczenia na stronie w ciągu miesiąca od konsultacji z firmą wdrażającą serwis.

4. Dostarczenie logotypu podmiotu w wersji wektorowej lub bitmapy bez tła.

5. Dostarczenie dobrej jakości zdjęć własnych, do których podmiot ma prawa autorskie.

6. Przesłanie formularza do 13.03.2019 r. godz. 15:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/9VEqw6M7c4huLGbE3

 

Więcej info:

https://www.krainarawki.eu/rekrutacja-na-stworzenie-modernizacje-stron-internetowych-dla-organizacji-pozarzadowych-i-przedsiebiorcow/

 

Pozdrawiam serdecznie,

Marta Dudek

Dyrektor Biura

 

Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki"

Stara Rossocha 1

96-200 Rawa Mazowiecka

tel./fax 46 814 50 18

 • -

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankieta jest dostępna na stronie: https://goo.gl/forms/dnyVnBc7i7KBacGD2

Ankiety można wypełniać do 8 lutego 2019 r.

 • autor: Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki", data: 2019-01-24

Informacja

Podsumowanie działań Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki 2018 r.

 • -
 • autor: Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki", data: 2018-12-31

Rusza Kreator Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Rusza Kreator Przedsiębiorczości!

Przed nami szereg działań skierowanych do dzieci, szkół, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Spotkania odbędą się:

21.09.2018 – godz. 11:00 Świetlica Środowiskowa w Regnowie, godz. 14:00 – Urząd Gminy w Sadkowicach

24.09.2018 – godz. 14:00 Urząd Gminy w Wiskitkach

25.09.2018 – godz. 11:00 Urząd Gminy w Kowiesach, godz. 14:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej

26.09.2018 - godz. 11:00 Gminny Dom Kultury w Cielądzu, godz. 14:00 – Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

27.09.2018 – godz. 11:00 Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, godz. 14:00 – Gminny Dom Kultury w Żelechlinku

 

Pozdrawiam serdecznie,

Marta Dudek

Dyrektor Biura

Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki"

 • -

Granty "Krainy Rawki"

Informacja Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" o naborach na granty.

 • -
 • -

Ankieta

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Zachęcamy Was do wypełnienia krótkiej ankiety i wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminach. Wyniki ankiety pomogą dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/ur3y6de2OqQdX7W13

Pozdrawiam,
Beata Bałut

Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki"
Stara Rossocha 1
96-200 Rawa Mazowiecka
tel./fax 46 814 50 18

Działania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" w 2017 roku

Artykuł podsumowujący działania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" w 2017 roku

Wyniki naboru przeprowadzonego przez LGD „Kraina Rawki”

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego przez

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny naboru nr 1/2017/G w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 30.11.2017r.

Projekty grantowe LGD "Kraina Rawki"

"Projekty grantowe"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektów grantowych.

 • -

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:
• Termin: od 18.09.2017r. do dnia 17.10.2017r.
• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.


II. Forma wsparcia: 
• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty.
• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.12.2018 roku. 


III. Zakres tematyczny: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).


IV. Zadanie:
W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w liczbie 6 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
• Cel ogólny – “Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
• 
Cel szczegółowy – Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”. 
• Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.  6 sztuk.


VI. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


VII. Kryteria wyboru operacji.
Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.


VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 


IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 296 000,00 zł


X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu


ZAŁĄCZNIKI:  
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu. Link będzie aktywny od 18.09.2017 r. 
2) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] 

3) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] 
4) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] 
5) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] 
6) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] 
7) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ]
8) Wzór weksla - [POBIERZ] 
9) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 

  • data: 2017-09-04
   

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:
• Termin: od 18 września 2017 r. do dnia 17 października 2017r.
• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.


II. Forma wsparcia: 
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:
• do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
• 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
• do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD. 


III. Zakres tematyczny:
Zachowania dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).


IV. Zadanie:
W ramach zadania naboru konkursowego zrealizowane zostaną przedsięwzięcia mające na celu renowację i promocję zabytków w liczbie 1 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
• Cel ogólny – LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.
• Cel szczegółowy – Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.
• Wskaźnik produktu – Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków 1 sztuk.


VI. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 


VII. Kryteria wyboru projektów.
Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.


VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 


IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 300 000,00 zł


X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:
1) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1-2 Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „zachowanie dziedzictwa lokalnego” [przejdź na stronę ARiMR]
2) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – [POBIERZ]
3) Lokalne Kryteria Wyboru – [POBIERZ]
4) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia – [POBIERZ]
5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – [POBIERZ]
6) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.6 [przejdź na stronę ARiMR]
7) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7-8 [przejdź na stronę ARiMR]
8) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – [POBIERZ]

 

  • data: 2017-09-04

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 -
podejmowanie działalności gospodarczej

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

• Premia w wysokości: 70.000,00 zł.

III. Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 560.000,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. II.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. II.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. II.4 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. II.5-6 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31
   

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - 
podejmowanie działalności gospodarczej
przez osoby z grup defaworyzowanych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

• Premia w wysokości: 80.000,00 zł

III. Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji,
 • utworzyć miejsca noclegowe (weryfikacja na podstawie opisu we wniosku i/lub biznesplanie),
 • wnioskodawcą może być osoba w wieku do 25 roku życia lub w wieku 50+.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 240.000,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. II.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. II.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. II.4 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. II.5-6 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31
   

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 -
rozwijanie działalności gospodarczej 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia.

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60%, jednak nie więcej niż 300 000,00zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% maksymalnej ilości punktów wynikających z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt.I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. Operacja musi być zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz realizować zaplanowane wskaźniki w zakresie danego naboru zgodnie z zapisami art. 21. ust 2 ustawy RLKS.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 2 400 000,00 zł.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. I.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.6 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7-8 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31
   

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - 
rozwijanie działalności gospodarczej
przez osoby z grup defaworyzowanych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia.

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%, jednak nie więcej niż 300 000,00zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% maksymalnej ilości punktów wynikających z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji,
 • utworzyć miejsca noclegowe (weryfikacja na podstawie opisu we wniosku i/lub biznesplanie),
 • wnioskodawcą może być osoba w wieku do 25 roku życia lub w wieku 50+.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt.I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. Operacja musi być zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz realizować zaplanowane wskaźniki w zakresie danego naboru zgodnie z zapisami art. 21. ust 2 ustawy RLKS.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 300 000,00 zł.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. I.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.6 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7-8 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.