Gmina Sadkowice

969

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Treść strony

 • -
 • -

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe!

Zaproszenie - Podnieś swoje kompetencje cyfrowe!

 

Gmina Sadkowice realizuje projekt pn.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Szczegóły:

 • W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Sadkowice w wieku powyżej 25 lat.
 • W ramach projektu oferujemy szkolenia w modułach tematycznych:

   

 1. Rodzic w Internecie.

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 1. Moje finanse i transakcje w sieci.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 • Szkolenie trwa 2 dni po 6 godzin zegarowych (8 godzin zajęciowych po 45 minut).
 • Zajęcia odbywać się będzie Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w soboty i niedziele od września do października 2019r.
 • Organizator zapewnia:

- komfortowe warunki szkolenia w małych grupach- 12 uczestników,

- terminy szkoleń dostosowane do potrzeb uczestników,

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapisy przyjmujemy w :

 • Urzędzie Gminy w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 129a, tel.: (46) 815-61-26
 • można również w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „szkolenie mieszkańców” w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani, 96-208 Lubania, Lubania 30,  tel.: (46) 815-60-91

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj. do 12 września 2019 r. lub zrekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. 48 osób, spełniających założenia w projekcie.

 

Harmonogram szkoleń

 

Lp.

Data szkolenia

Liczba godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia

1.       R

14-15.09.2019

16

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani,
 96-208 Lubania, Lubania 30

 

2.       T

21-22.09.2019

16

3.       R

28-29.09.2019

16

4.       T

05-06.10.2019

16

 

X

*R- Rodzic w sieci, T- Moje finanse i Transakcje w sieci

 

 

 

                                               Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 • -
 • -

Rozpoczęliśmy szkolenia.

9 marca 2019 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Sadkowice  w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach tego projektu zostały przeszkolone już dwie grupy po 12 osób. Pierwsza grupa w Zespole Szkół w Sadkowicach, a druga w Szkole Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Lubani. Tematem obu tych szkoleń był moduł „Rodzic w Internecie”. Jest to szkolenie adresowane do rodziców/opiekunów. Poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

Następne szkolenia odbędą się  16-17 marca 2019 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sadkowice na szkolenia! Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia. Bardzo prosimy wcześniej zapisać się na wybrane szkolenie telefonicznie – 46 8156191, mailowo sekretarz@gminasadkowice.pl bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Sadkowicach – pokój numer 5a.

Koordynator projektu.

 • -
 • -
 • -

Zaproszenie - Podnieś swoje kompetencje cyfrowe!

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe!

Gmina Sadkowice realizuje projekt pn.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Szczegóły:

 • W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Sadkowice w wieku powyżej 25 lat.
 • W ramach projektu oferujemy szkolenia w modułach tematycznych:
 1. Rodzic w Internecie.

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 1. Moje finanse i transakcje w sieci.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 • Szkolenie trwa 2 dni po 6 godzin zegarowych (8 godzin zajęciowych po 45 minut).
 • Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Sadkowicach i Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w soboty i niedziele od marca do czerwca 2019r.
 • Organizator zapewnia:

- komfortowe warunki szkolenia w małych grupach- 12 uczestników,

- terminy szkoleń dostosowane do potrzeb uczestników,

- kawę, herbatę oraz obiad w każdym dniu szkolenia,

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapisy przyjmujemy w :

Urzędzie Gminy w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 129a, tel.: (46) 815-61-26 można również w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „szkolenie mieszkańców” w:

 1. Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani,
  96-208 Lubania, Lubania 30,  tel.: (46) 815-60-91
 2. Sekretariacie Zespołu Szkół w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 128
  tel.: (46) 815-61-68

Termin przyjmowania zgłoszeń: Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj. do 30 czerwca 2019 r. lub zrekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. 288 osób, spełniających założenia w projekcie.

 

Harmonogram szkoleń

L.p.

Data szkolenia

Tematyka szkolenia*

Liczba godzin

Ilość miejsc wolnych

Miejsce szkolenia

 1.  

09-10.03.2019

R

16

0

Zespół Szkół w Sadkowicach,

Sadkowice 128,

96-206 Sadkowice

 1.  

16-17.03.2019

R

16

0

 1.  

23-24.03.2019

R

16

0

 1.  

30-31.03.2019

R

16

0

 1.  

06-07.04.2019

R

16

0

 1.  

13-14.04.2019

R

16

0

 1.  

27-28.04.2019

R

16

6

 1.  

04-05.05.2019

R

16

3

 1.  

11-12.05.2019

T

16

3

 1.  

18-19.05.2019

T

16

3

 1.  

25-26.05.2019

T

16

6

 1.  

01-02.06.2019

T

16

24

 1.  

08-09.06.2019

T

16

12

 1.  

02-03.03.2019

R

16

0

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani,
 96-208 Lubania, Lubania 30, 

 1.  

09-10.03.2019

R

16

0

 1.  

16-17.03.2019

R

16

0

 1.  

23-24.03.2019

R

16

9

 1.  

30-31.03.2019

R

16

9

 1.  

06-07.04.2019

T

16

9

 1.  

13-14.04.2019

T

16

12

 1.  

27-28.04.2019

T

16

12

 1.  

04-05.05.2019

T

16

9

 1.  

11-12.05.2019

T

16

12

 

X

*R- Rodzic w sieci, T- Moje finanse i Transakcje w sieci

do pobrania:

 • -
 • Plakat

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe!

Gmina Sadkowice realizuje projekt pn.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Szczegóły:

 • W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Sadkowice w wieku powyżej 25 lat.
 • W ramach projektu oferujemy szkolenia w modułach tematycznych:
 1. Rodzic w Internecie.

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 1. Moje finanse i transakcje w sieci.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 • Szkolenie trwa 2 dni po 6 godzin zegarowych (8 godzin zajęciowych po 45 minut).
 • Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Sadkowicach i Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w soboty i niedziele od marca do czerwca 2019r.
 • Organizator zapewnia:

- komfortowe warunki szkolenia w małych grupach- 12 uczestników,

- terminy szkoleń dostosowane do potrzeb uczestników,

- kawę, herbatę oraz obiad w każdym dniu szkolenia,

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapisy przyjmujemy w :

Urzędzie Gminy w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 129a, tel.: (46) 815-61-26 można również w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „szkolenie mieszkańców” w:

 1. Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani,
  96-208 Lubania, Lubania 30,  tel.: (46) 815-60-91
 2. Sekretariacie Zespołu Szkół w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 128
  tel.: (46) 815-61-68

Termin przyjmowania zgłoszeń: Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj do 30 czerwca 2019 r. lub zrekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. 288 osób, spełniających założenia w projekcie.

Zapraszamy!

 • -

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Gmina Sadkowice realizuje projekt pn.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

W dniu 18 lutego 2019 r. pani Wójt Karolina Kowalska w imieniu Gminy Sadkowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pana Tomasza Szymańskiego podpisze umowę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Gmina na szkolenia mieszkańców naszej Gminy otrzyma dofinasowanie w kwocie– 148 320,00 zł. co stanowi 100% pokrycie wydatków kwalifikowanych.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.