Gmina Sadkowice

976

Galeria

Imieniny

Wtorek, 6 czerwca 2023
Imieniny Norberta, Pauliny

BIP

Treść strony

Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół w Sadkowicach

Dzięki pozyskanej w 2019 r. przez Gminę Sadkowice dotacji z WFOŚiGW w kwocie 89 910,00 zł brutto, dotacji z Łódzkiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Łodzi w kwocie  44 955,00 zł brutto oraz środkom własnym Gminy Sadkowice w kwocie 14 985,00 zł brutto, zrealizowano inwestycję pn. ,,ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH JST – ZESPÓŁ SZKÓŁ W SADKOWICACH POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

W ramach inwestycji zamontowano 70 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznych o łącznej mocy znamionowej 19,95 kW . Założono system zdalnego monitoringu produkcji energii elektrycznej.

Wykonawcą inwestycji była firma: SOLISYS Sp.z.o.o. , 93-363 Łódź

Łączny koszt inwestycji wyniósł 149 850,00 zł brutto.

 • -
 • -
 • -

Zakup rozdrabniacza

Gmina Sadkowice zakupiła w miesiącu grudniu nowy Rozdrabniacz Tarczowy do drewna RTM 73 H+H.

Rozdrabniacz wykorzystywany będzie do rozdrabniania wyciętych gałęzi.

Koszt maszyny wyniósł 12 772,32 zł brutto.

 • -

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sadkowicach

W październiku zakończył się I etap Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Sadkowicach. W ramach inwestycji zostały docieplone ściany zewnętrzne, wymieniono opaskę betonową przy budynku, rury i rynny spustowe.

Termomodernizację wykonał Zakład Ogólnobudowlany ,,RAWSO-BUD”, Sebastian Zychowicz, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Koszt inwestycji został sfinansowany ze środków własnych Gminy Sadkowice w kwocie 246 404,63 zł brutto.

 • -
 • -

Świetlica wiejska w Olszowej Woli

Zakończył się  II etap remontu budynku OSP w Olszowej Woli w celu utworzenia Świetlicy Wiejskiej . Prace remontowe objęły:  położenie tynków gładziowych wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych, położenie posadzek z wykładziny (tarket), wykończenie łazienek płytkami, wymianę drzwi wewnętrznych.

Prace wykonała firma TERMHOUSE Gułki 24, 96-214 Cielądz.

Kwota II etapu inwestycji wyniosła 139 916,19 brutto

Całkowity koszt inwestycji to: 294 896,19 zł brutto

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113014E NOWE SZWEJKI - RZYMIEC

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113014E NOWE SZWEJKI - RZYMIEC”

W ramach zadania wykonano przebudowę  trzech odcinków  o długości 587,00 m, 706,00 m i 284,00 m.

W ramach przebudowy:

- wykonano wyrównanie istniejącej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej mieszanką minerano-bitumiczną.

- wykonano nową nawierzchnię asfaltową o grubości 4cm

- wykonano odtworzenie poboczy o szerokości do 75cm

 

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach

„FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH” w 2019 r.

Kwota dofinansowania: 475 677,00 zł

Całkowita wartość zadania : 594 597,24 zł

Wkład własny Gminy Sadkowice : 118 920,24 zł

 • -

Zakończyła się rewitalizacja zabytkowej alei w Bujałach

W ramach rewitalizacji założono na drzewach  wiązania 2 i 4 – tonowe. Wykonano cięcia sanitarno – pielęgnacyjne mające na celu poprawę statyki drzew i ich stan zdrowotny, zmniejszą wilgoć wewnątrz koron drzew. Wykonano również wiązania mechaniczne pni i konarów typu cobra, które uniemożliwiają złamaniom i rozłamaniom koron drzew.

Rewitalizacją objętych było 170 szt. drzew.

Łączny koszt Rewitalizacji wyniósł 78 709,00 złotych z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 70 838,00 zł.

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • DSC_0003.JPG
 • DSC_0005.JPG

Przebudowa drogi gminnej w Nowych Szwejkach

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Nowe Szwejki - Rzymiec. W ramach inwestycji wyrównano istniejącą (uszkodzoną) nawierzchnię asfaltową mieszanką mineralno – bitumiczną i wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz odtworzono pobocza o szerokości do 75cm.

Łączny odcinek przebudowanej drogi to 1577 m.

Inwestycję wykonała firma F.H. Argo-Trans, Nowe Studzianki. Kwota inwestycji wyniosła 585 458,24 zł brutto. Gmina Sadkowice pozyskała na tą inwestycję dotację z Łódzkiego Urzędu Wwojewódzkiego w Łodzi w kwocie 475 677,00 zł brutto.

 • -

Remont Świetlic w miejscowościach Żelazna i Skarbkowa

W listopadzie zakończył się remont dwóch świetlic wiejskich.

W świetlicy w miejscowości Żelazna wyremontowana została łazienka. Prace remontowe polegały na wymianie 2 szt. drzwi wewnętrznych, położeniu płytek ceramicznych, pomalowaniu ścian, montażu instalacji wody ciepłej i zimnej, wykonaniu instalacji kanalizacji posadzkowej oraz wylaniu posadzki betonowej.

Kwota remontu wyniosła 20 200,00 zł brutto.
Kwota dotacji z ŁUW wyniosła 10 000,00 zł, wkład własny mieszkańców wsi Żelazna 200,00 zł, 10 000,00 zł - wkład własny Gminy Sadkowice.

W miejscowości Skarbkowa prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej polegały na wymianie:

- istniejącego pokrycia dachu na pokrycie blachodachówki,
- niezbędnych elementów drewnianej więźby dachowej,
- istniejących obróbek blacharskich oraz obróbek dotyczących komina dymowego i kominów wentylacyjnych,
- istniejących rynien i rur spustowych na nowe elementy systemowe wykonane z PVC.

Kwota remontu wyniosła 23 739,00 zł brutto.
Kwota dotacji z ŁUW wyniosła 10 000,00 zł, wkład własny mieszkańców wsi Skarbkowa 200,00, wkład własny Gminy Sadkowice- 13 539,00 zł.

Remonty obydwu świetlic wykonała firma TERMHOUSE z Gułek.

 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa drogi na działce nr 274 w miejscowości Lubania

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Lubania. W ramach przebudowy wykonano:

- przeprofilowanie istniejącej jezdni wraz z zagęszczeniem na odcinku 720 m,
- ułożenie warstwy z mieszanki betonowej o szerokości 3,0 m na długości 720 m,
- obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m na długości 720 m.

Wykonawcą inwestycji była firma F.P.H.U ,,TRANSBET” Henryk Idzikowski z Regnowa.

Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20905,66 zł oraz ze środków własnych Gminy Sadkowice w kwocie – 20 000,00 zł. Łączny koszt robót wyniósł 40 905,66 zł brutto.

 • -

Rewitalizacja zabytkowej alei w Bujałach

Trwa ,,Rewitalizacja zabytkowej alei w miejscowości Bujały”.

Na 26 drzewach założone będą wiązania 2-tonowe a na 27 drzewach 4-tonowe.Wykonane będą również cięcia sanitarno – pielęgnacyjne w celu odciążenia i częściowej redukcji konarów.

Pielęgnacją objętych będzie 170 szt. drzew.

Rewitalizacja sfinansowana będzie ze środków własnych gminy w kwocie 7 876,00 zł oraz z dotacji pozyskanej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w kwocie70 838,00 zł

 Łączny koszt rewitalizacji wyniesie 78 709,00 zł.

 • -

Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół w Sadkowicach

Rozpoczęliśmy I Etap „Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół w Sadkowicach”. Termomodernizacja obejmuje budynek dydaktyczny oraz łącznik Zespołu Szkół w Sadkowicach. W ramach inwestycji będą wykonane prace polegające na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych,

- robotach budowlanych związanych z dociepleniem zespołu budynków,

- wymianie zniszczonych opasek betonowych przy budynkach,

- wymianie obróbek blacharskich.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany „RAWOS-BUD”, Sebastian Zychowicz Rawa Mazowiecka.

Całkowity koszt termomodernizacji wyniesie: 246.404,63 zł i będzie sfinansowany ze środków własnych Gminy Sadkowice.

Remont budynku OSP w Olszowej Woli

W marcu rozpoczął się II etap remontu budynku OSP w Olszowej Woli w celu utworzenia Świetlicy Środowiskowej. Prace remontowe polegają na:

- położeniu tynków gładziowych wewnętrznych,
- malowaniu ścian wewnętrznych,
- położeniu posadzek z wykładzin (tarket),
- wykończenie łazienek (płytki),
- ocieplenie ścian budynku z zewnątrz styropianem,
- wykonanie elewacji tynkiem o strukturze mineralnej.

Prace wykonuje firma TERMOHOUSE Gułki 24, 96-214 Cielądz.

Kwota inwestycji wynosi 139.916,19 zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.