Gmina Sadkowice

996

Galeria

Imieniny

Niedziela, 22 maja 2022
Imieniny Rity, Heleny

BIP

Treść strony

Punkt dydaktyczny pn. „Pszczeli zakątek”

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Pszczeli zakątek”
przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani.

Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani złożyła wniosek i otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację punktu dydaktycznego pn. „Pszczeli zakątek” przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”.

Projekt do konkursu opracowali nauczyciele: p. Agnieszka Dybowska, p. Iwona Górecka oraz p. Adam Wolański przy wsparciu Dyrekcji Szkoły: p. Marii Charążka i p. Adama Iwanickiego oraz Sekretarza Szkoły: p. Hanny Stępniak. Projekt koordynowała Wójt Gminy Sadkowice: p. Karolina Kowalska.

Całkowity koszt projektu wyniósł 57544,00 zł w tym WFOŚiGW w Łodzi 49544,00 zł, pozostałą kwotę dofinansował Urząd Gminy w Sadkowicach.

Celem Ekopracowni pod chmurką - „Pszczeli zakątek” przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani jest zdobywanie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej w tym głównie poznanie roli pszczół w życiu człowieka i środowiska naturalnego.

W ramach realizacji zadania teren, na którym znajduje się pracownia uporządkowano, nawieziono ziemi i zasiano trawę. Plac został ogrodzony, posadzono nowe rośliny. Na jego terenie znajdują się: stoły i ławki, stanowiska i pomoce dydaktyczne. Atrakcją pracowni pod chmurką jest Leśna Skocznia oraz ścieżka zmysłów. Ważnym elementem dydaktycznym w naszej pracowni są mini ogródki.

Swój wkład w tworzenie pracowni wnieśli również pracownicy obsługi oraz rodzice, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych.

drukuj (Punkt dydaktyczny pn. „Pszczeli zakątek”)

 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.