Gmina Sadkowice

996

Galeria

Imieniny

Sobota, 4 lutego 2023
Imieniny Joanny, Weroniki

BIP

Banery

 • Galeria zdjęć i filmów
 • Mapa gminy
 • Powiadomienia SMS

Treść strony

Punkt dydaktyczny pn. „Pszczeli zakątek”

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Pszczeli zakątek”
przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani.

Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani złożyła wniosek i otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację punktu dydaktycznego pn. „Pszczeli zakątek” przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”.

Projekt do konkursu opracowali nauczyciele: p. Agnieszka Dybowska, p. Iwona Górecka oraz p. Adam Wolański przy wsparciu Dyrekcji Szkoły: p. Marii Charążka i p. Adama Iwanickiego oraz Sekretarza Szkoły: p. Hanny Stępniak. Projekt koordynowała Wójt Gminy Sadkowice: p. Karolina Kowalska.

Całkowity koszt projektu wyniósł 57544,00 zł w tym WFOŚiGW w Łodzi 49544,00 zł, pozostałą kwotę dofinansował Urząd Gminy w Sadkowicach.

Celem Ekopracowni pod chmurką - „Pszczeli zakątek” przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani jest zdobywanie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej w tym głównie poznanie roli pszczół w życiu człowieka i środowiska naturalnego.

W ramach realizacji zadania teren, na którym znajduje się pracownia uporządkowano, nawieziono ziemi i zasiano trawę. Plac został ogrodzony, posadzono nowe rośliny. Na jego terenie znajdują się: stoły i ławki, stanowiska i pomoce dydaktyczne. Atrakcją pracowni pod chmurką jest Leśna Skocznia oraz ścieżka zmysłów. Ważnym elementem dydaktycznym w naszej pracowni są mini ogródki.

Swój wkład w tworzenie pracowni wnieśli również pracownicy obsługi oraz rodzice, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych.

drukuj (Punkt dydaktyczny pn. „Pszczeli zakątek”)

 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.