Gmina Sadkowice

Galeria

Imieniny

Piątek, 31 marca 2023
Imieniny Beniamina, Balbiny

BIP

Treść strony

Aktualności

2021.11.08

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2021.11.08

Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028 - Ankieta

W związku z przystąpieniem Gminy Sadkowice do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028, zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.

2021.10.29

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej udostępnił wzór Planu bezpieczeństwa biologiczengo gospodarstwa

2021.10.29

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

2021.10.29

Harmonogram odbioru odpadów

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice odbiór odpadów w miesiącach listopad – marzec odbywał się będzie 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

2021.10.29

Badanie kontrolne w NSP 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.  

2021.10.28

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2021 r. Rawa Mazowiecka

2021.10.27

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sadkowice

Wójt  gminy Sadkowice informuje, że w terminie od października do listopada br. na terenie gminy Sadkowice przeprowadzona zostanie  inwentaryzacja  wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EPH Sp. z o. o. ul. Krótka 6b/13, 58-420 Lubawka. Osoby wykonujące pracę w terenie będą posiadać imienne upoważnienie z numerem dowodu osobistego podpisane przez  Wójta Gminy Sadkowice.

2021.10.25

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: "Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów, Etap III: Rawa Mazowiecka - Wronów" dla działek, których właściciel mają niepełne dane adresowe w Ewidencji Gruntów i Budynków

2021.10.21

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów
Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z rozpoczynającym się procesem przejmowania nieruchomości na czas budowy gazociągu DN 1000 Gustorzyn Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów, zaprasza mieszkańców gminy Sadkowice - właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze pasa budowlano-montażowego inwestycji na spotkanie w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 12:00 w świetlicy wiejskiej w Olszowej Woli

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.