Gmina Sadkowice

Galeria

Imieniny

Piątek, 31 marca 2023
Imieniny Beniamina, Balbiny

BIP

Treść strony

Aktualności

2022.10.12

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kraina Rawki

2022.10.11

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbku Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu ewidencyjnego Lewin, Gmina Sadkowice

2022.10.06

Budowa gazociągu - prace na terenach sadowniczych

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że firma ROMGOS, jako generalny wykonawca robót budowlanych przy gazociągu DN1000 relacji Rawa Mazowiecka – Wronów, planuje kontynuację prac na terenach sadowniczych (gminy Regnów, Sadkowice, Mogielnica), począwszy od listopada br. 

2022.10.05

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko ds. archiwum w Referacie Organizacyjnym ½ etatu oraz wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego ½ etatu

2022.10.05

Informacja Wójta Gminy Sadkowice o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Sznowni Państwo. Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)  poprzez dodanie ust. 5 do art. 3 tej ustawy, informuję o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz.1557).

 

2022.09.26

Informacja dotycząca ustalania granic działek

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ewidencji gruntów i budynków przez firmę "Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. ul. Biograficzna 2 01-991 Warszawa" (...) na terenie gminy Sadkowice obręby ewidencyjne Nowe Sadkowice, Sadkowice proszę właścicieli, użytkowników działek o czynny udział w procesie modernizacji egib, a w szczególności przy ustalaniu granic działek i wyłożeniu projektu modernizacji. Swoje zastrzeżenia lub uwagi do wyników ustaleń granic na gruncie w szczególności do położenia punktów granicznych zamarkowanych przez wykonawców prac modernizacyjnych należy zgłaszać niezwłocznie do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektroniczną skrzynką podawczą adres skrytki ePUAP...

2022.09.12

II rata podatku od środków transportowych

Uwaga. Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia mieszkańców Gminy, iż termin opłacenia  II RATY 2022 R. 
podatku od środków transportowych upływa z dniem 15 września 2022 r.

2022.08.19

INFORMACJA - wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach   przyjmuje w godzinach pracy wnioski o dodatek węglowy  w wysokości 3000,00 zł na każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków https://ceeb.gov.pl/ .

Wnioski o dodatek węglowy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sadkowicach, Sadkowice 53, 96-200 Sadkowice w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone  po  dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

2022.08.05

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

2022.08.03

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo łódzkie powiat rawski
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.