Gmina Sadkowice

1009

Galeria

Imieniny

Czwartek, 24 września 2020
Imieniny Gerarda, Teodora

BIP

Treść strony

 • -

Dotacja na zakup laptopów dla Gminy Sadkowice. Zdalna szkoła +

Gmina Sadkowice otrzymała 93.918,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła+".

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów.

Ze środków otrzymanego grantu zostało zakupionych 40 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Dzięki dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Zakup sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”  dotycząca realizacji projektu grantowego pn: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 • -
 • -

Zamówiony sprzęt dla uczniów już jest!

22 zestawy komputerowe (laptop z oprogramowaniem i słuchawki z mikrofonem) dotarły w dniu 15 kwietnia do Urzędu Gminy w Sadkowicach. Sprzęt za kwotę blisko 60 tys. zł trafi do uczniów szkół naszej Gminy.

Gmina Sadkowice złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o przyznanie grantu, w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego. Przyznano nam środki w wysokości 59.254,02 zł. na zakup 22 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Sadkowice.

Gmina Sadkowice otrzymała grant na zakup laptopów

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, Gmina Sadkowice złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o przyznanie, w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, grantu na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o przyznaniu grantu w wysokości 59.254,02 zł. na zakup 22 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Sadkowice.

Budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice

Dzięki staraniom Pani Wójt Karoliny Kowalskiej, Gmina Sadkowice uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice” .

W dniu 3 marca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Tomasza Szymańskiego, podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem, reprezentującym Samorząd Województwa Łódzkiego, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice”.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Sadkowice oraz rozwój infrastruktury technicznej, poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Zaborze, Nowy Kłopoczyn, Kłopoczyn i Lubania.

Otrzymane dofinansowanie wynosi 1 998 731,00 zł tj. do 63,63% netto poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.25
 • Ostatnia aktualizacja 2020-07-22
 • Liczba odwiedzin 2461289
baner toplayer
Powszechny Spis Rolny 2020

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.