Gmina Sadkowice

354

Galeria

Imieniny

Czwartek, 15 listopada 2018
Imieniny Alberta, Artura

BIP

Treść strony

Ogłoszenie

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2017-10-27

 

GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w    SADKOWICACH
 
URZĄD GMINY SADKOWICE
Przyjęcia interesantów w ostatni czwartek miesiąca  - GODZ 15.30
 
            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach między innymi prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.;
„Art. 4¹.
3. Wójtowie powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych , (..) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu  wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie   lecznictwa odwykowego.
Art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego , demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny , kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego .
Art.25.
Na badanie , o którym mowa w art. 24 kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy , na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
Art.26.
1. Osoby, o których mowa w art.24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badania przez biegłego zostało przeprowadzone.”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie gminy Sadkowice.
W siedzibie komisji – Urząd Gminy Sadkowice pokój 12 – bądź strona internetowa można pobrać druk wniosku, a następnie wypełniony przysłać pocztą lub złożyć osobiście. Można też napisać zwykłe podanie .
 
 
Gdzie można szukać pomocy –
PORADNIA ODWYKOWA – RAWA MAZ ul. Niepodległości 8 w budynku –Przychodni   Tel. -046- 814-20-65
POGOTOWIE  RODZINNE – RAWA MAZOWIECKA ul. KOŚCIUSZKI 5/21.
TEL. 0-46 – 814-41-09                           
do pobrania:

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2017-11-13
 • Liczba odwiedzin 1880885

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.