Gmina Sadkowice

902

Galeria

Imieniny

Sobota, 16 października 2021
Imieniny Gawła, Ambrożego

BIP

Treść strony

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

W nadchodzącym roku 2021 mieszkańcy będą realizować swoje inicjatywy – czeka nas zatem pracowity rok. Poniżej zamieszczamy krótkie informacje na temat projektów grantowych i zadań w nich zawartych z II półrocza 2020 roku.

 

Projekt „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w Gminach: Sadkowice, Kowiesy, Regnów, Puszcza Mariańska”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 188 951,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Sadkowicach”. Realizacja zadania będzie polegała wyposażeniu terenu rekreacji w altanę rekreacyjną, montażu urządzeń rekreacji zewnętrznej, utwardzeniu terenu i budowie schodów z kostki betonowej oraz budowie chodnika. Kwota dofinansowania wynosi: 49 959,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Jajkowicach”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie będzie polegała na stworzeniu miejsca rekreacji poprzez budowę dwóch altan rekreacyjnych oraz utwardzenie terenu przy i pod altanami rekreacyjnymi, w tym przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję. Kwota dofinansowania wynosi: 49 986,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Budowa kręgielni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”. Stowarszyszenie będzie realizowało zadanie polegające na stworzeniu miejsca rekreacji poprzez zakupie i montażu pojedynczej kręgielni. Kwota dofinansowania wynosi: 13 574,00 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Regnów realizuje grant pt. „Modernizacja piłkochwytu bocznego boiska oraz piłkochwytów zabramkowych, wraz z modernizacją trybun na widowni na 50 miejsc”. W ramach zadania zostanie przeprowadzona boiska w Regnowie. Kwota dofinansowania wynosi: 49 544,00 zł.
 • Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych realizuje grant pt. „Rozwój Lokalnego Centrum Informacji jako miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”. Zadanie realizowane przez MRIES polega na zakupie wyposażenia w celu modernizacji świetlicy komputerowej. Kwota dofinansowania wynosi: 25 888,00 zł.

 

Projekt „Budowa infrastruktury turystycznej na obszarze działania LGD "Kraina Rawki". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 81 792,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczym „SOWA” realizuje grant pt. „Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki”. W ramach zadania postanie 13 witaczy, które przyczynią się do promocji miejsc turystycznych - Wiosek i Zagród Tematycznych Krainy Rawki oraz stworzenia spójnej promocji regionu. Kwota dofinansowania wynosi: 49 892,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Zagroda pod Dębami” realizuje grant pt. „Budowa infrastruktury turystycznej w Zagrodzie pod Dębami”. Stowarzyszenie będzie realizowało zadanie polegające na stworzeniu altany, która posłuży działalności statutowej Stowarzyszenia i będzie pełnić funkcję sceny plenerowej. Kwota dofinansowania wynosi: 31 900,00 zł.

 

Projekt „Renowacja i promocja zabytków sakralnych na terenie LGD”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 59 821,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu realizuje grant pt. „Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Jeruzalu”. Zadanie realizowane przez Parafię będzie polegało na konserwacji wpisanej do rejestru zabytków ruchomych zabytkowej, drewnianej chrzcielnicy znajdującej się w kościele w Jeruzalu. Kwota dofinansowania wynosi: 10 220,00 zł.
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku realizuje grant pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafialnego w Żelechlinku”. Parafia zrealizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej wokół zabytkowego kościoła na terenie Parafii Rzymskokatolickiej w Żelechlinku. Kwota dofinansowania wynosi: 49 601,00 zł.

 

Projekt „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez budowę witaczy i organizację wydarzeń promocyjnych”.Łączna kwota dofinansowania wyniosła 58 183,00 zł. Zadania w projekcie:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez montaż witaczy oraz zakup namiotu wystawienniczego”. W wyniku realizacji zadania powstanie 6 witaczy zamontowanych na terenie Gminy Kowiesy, które będą promowały obszar gminy i LGD oraz zostanie zakupiony namiot wystawienniczy z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany podczas wydarzeń promocyjnych. Kwota dofinansowania wynosi: 35 346,00 zł.
 • Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt. „Rajd rowerowy w Krainie Rawki - integracja mieszkańców z terenu działania LGD Krainy Rawki oraz promocja regionu ziemi rawskiej”. Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizuje rajd rowerowy po terenie działania LGD, skierowany dla wszystkich jego mieszkańców. Kwota dofinansowania wynosi: 5 831,00 zł.
 • Gmina Regnów grant pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”. W ramach realizacji zadania zostaną zaprojektowane i zamontowane dwa dwustronne witacze, z logiem Gminy i napisem „Gmina Regnów. Witamy” po jednej stronie – „Gmina Regnów Zapraszamy ponownie” – po drugiej. Kwota dofinansowania wynosi: 7 943,00 zł.
 • Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek grant pt. „Organizacja imprez sportowo - promocyjnych". Zadanie realizowane przez LKS będzie polegało na organizacji dwóch sportowych pikników rodzinnych w miejscach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Żelechlinek. Kwota dofinansowania wynosi: 9 063,00 zł.
 • Podpisanie umów (1)
 • Podpisanie umów (2)
 • Podpisanie umów (3)
 • Podpisanie umów (4)
 • Podpisanie umów (5)
 • Podpisanie umów (6)
 • Podpisanie umów (7)
 • Podpisanie umów (8)

powrót

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.