Gmina Sadkowice

Galeria

Imieniny

Niedziela, 4 czerwca 2023
Imieniny Franciszka, Karola

BIP

Treść strony

Aktualności

2022.12.14

Sołectwo na Plus

Zagospodarowanie terenu  przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach

Gmina Sadkowice wspólnie z Sołectwem Sadkowice, Sołectwem Pilawy i Sołectwem Jajkowice zrealizowała projekty z programu Samorządu Województwa Łódzkiego "Sołectwo na Plus". 

2022.12.14

Projekt pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne dotyczące projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice” . Spotkanie  odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

2022.12.06

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

2022.12.05

Dystrybucja węgla po cenach preferencyjnych

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że rozpoczęła się dystrybucja węgla po cenach preferencyjnych. Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do pok. 11 w celu dopełnienia formalności związanych z uiszczeniem opłaty. 
Osoby posiadające własny transport mogą już zgłaszać się po odbiór węgla.

2022.11.29

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Sadkowice w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

2022.11.24

Petycja w sprawie pracowników sezonowych

W związku z brakiem pracowników sezonowych z Ukrainy Związek Sadowników RP podejmuje działania mające na celu możliwość zatrudnienia na uproszczonych zasadach pracowników z Uzbekistanu, Nepalu, Indii.

2022.11.17

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

2022.11.10

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Gmina Sadkowice  przystąpiła do Projektu  „Pod biało-czerwoną” realizowanego  w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W ramach inicjatywy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ufundowane zostały maszty i flagi dla tych gmin, których mieszkańcy dołączyli do projektu i oddali wymaganą liczbę głosów na swoją gminę. Wśród tych gmin znalazła się również  nasza Gmina.

2022.11.10

Nowy wzór wniosku

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

2022.11.04

Informacja

Wójt Gminy Sadkowice  informuje, że w związku z  art. 34.ust 1.  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Sadkowice zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego można złożyć w sekeratariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.